പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും ഈ പ്രത്യേക താളിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക
ആദ്യതാൾമുൻപത്തെ താൾഅടുത്ത താൾഅവസാന താൾ
തീയതി പേര് ലഘുചിത്രം വലിപ്പം ഉപയോക്താവ് വിവരണം
15:31, 26 ഫെബ്രുവരി 2020 Skymap2020march.svg (പ്രമാണം) 191 കെ.ബി. Shajiarikkad {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = 2020 മാർച്ച് 15ന് രാത്രി 8 മണിക്ക് മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ആകാശദൃശ്യം. |ഉറവിടം = സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആയ കെസ്റ്റാർസ് ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചത് |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }} വർഗ്ഗം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം വർഗ്ഗം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം വിക്കിപദ്ധതി വർഗ്ഗം:നക്ഷത്രചാർട്ട്
07:48, 21 ഫെബ്രുവരി 2020 Jojo Rabbit (2019) poster.jpg (പ്രമാണം) 45 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Film poster fur |Article = ജോജോ റാബിറ്റ് |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is no...
07:27, 21 ഫെബ്രുവരി 2020 Nadeenadanmare.jpg (പ്രമാണം) 64 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = നടീനടന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട് |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name =നടീനടന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട് |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = മലയാളസംഗീതം ഇൻഫൊ |Portion = |Low_resolution = |Pur...
18:13, 19 ഫെബ്രുവരി 2020 Priyappetta kukku.jpg (പ്രമാണം) 62 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = പ്രിയപ്പെട്ട കുക്കു |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = പ്രിയപ്പെട്ട കുക്കു |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = മലയാളചലച്ചിത്രം.കോം |Portion = |Low_resolution = |Purpose...
18:10, 19 ഫെബ്രുവരി 2020 Keni.jpg (പ്രമാണം) 17 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = കെണി (ചലച്ചിത്രം) |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = കെണി (ചലച്ചിത്രം) |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = മലയാളചലച്ചിത്രം.കോം |Portion = |Low_resolution = |Purpose...
17:52, 18 ഫെബ്രുവരി 2020 Kandathumkett.jpg (പ്രമാണം) 127 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = കണ്ടതും കേട്ടതും |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = കണ്ടതും കേട്ടതും |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = മലയാളസംഗീതം ഇൻപോ |Portion = |Low_resolution = |Purpose...
17:31, 18 ഫെബ്രുവരി 2020 Chumaduthangi.jpg (പ്രമാണം) 38 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = ചുമടുതാങ്ങി (ചലച്ചിത്രം) |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = ചുമടുതാങ്ങി (ചലച്ചിത്രം) |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = മലയാളസംഗീതം ഇൻഫൊ |Portion = |Low_resolution = |Purp...
17:22, 18 ഫെബ്രുവരി 2020 Vikadakavi.jpg (പ്രമാണം) 247 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = വികടകവി |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = വികടകവി |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = മലയാളചലച്ചിത്രം.കോം |Portion = |Low_resolution = |Purpose = ഇൻഫൊബോക്സ്<...
01:01, 14 ഫെബ്രുവരി 2020 ജമീല മാലിക്.png (പ്രമാണം) 112 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ജമീല മാലിക് |വിവരണം= ജമീല മാലിക് |ഉറവിടം= https://www.dcbooks.com/actress-jameela-malik-passes-away.html |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= |ലക്ഷ്യം= ഇൻഫോബോക്സ് |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }} {{Non-free fair use in|ജമീല മാലിക്}}
06:08, 13 ഫെബ്രുവരി 2020 Thiruthalvadi.jpg (പ്രമാണം) 20 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = തിരുത്തൽവാദി |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = തിരുത്തൽവാദി |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = മലയാളചലച്ചിത്രം.കോം |Portion = |Low_resolution = |Purpose = ഇ...
03:08, 13 ഫെബ്രുവരി 2020 Marakkar Cenema Poster.jpeg (പ്രമാണം) 171 കെ.ബി. Malikaveedu {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / H...
17:26, 11 ഫെബ്രുവരി 2020 Kunukkitta kozhi.jpg (പ്രമാണം) 30 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = കുണുക്കിട്ട കോഴി |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = കുണുക്കിട്ട കോഴി |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = മലയാളസംഗീതം ഇൻഫോ |Portion = |Low_resolution = |Purpose...
15:42, 11 ഫെബ്രുവരി 2020 Post box no.jpg (പ്രമാണം) 6 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ 27 |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ 27 |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = മലയാളചലച്ചിത്രം.കോം |Portion = |Low_resolution =...
15:27, 11 ഫെബ്രുവരി 2020 Parasite (2019 film).png (പ്രമാണം) 164 കെ.ബി. Davidjose365 {{Film poster fur |Article = പാരാസൈറ്റ് (2019 ഫിലിം) |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = പാരാസൈറ്റ് |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = Infobox |Replaceability = |other_information = }}
15:53, 10 ഫെബ്രുവരി 2020 Alamara.jpg (പ്രമാണം) 106 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = അലമാര (ചലച്ചിത്രം) |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = അലമാര (ചലച്ചിത്രം) |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = മലയാളചലച്ചിത്രം |Portion = |Low_resolution = |Purpose...
13:32, 10 ഫെബ്രുവരി 2020 Aana Alaralodalaral.jpg (പ്രമാണം) 21 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = ആന അലറലോടലറൽ |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = ആന അലറലോടലറൽ |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source =മലയാളസംഗീതം ഇൻഫൊ |Portion = |Low_resolution = |Purpose = ഇൻഫ്...
16:31, 3 ഫെബ്രുവരി 2020 Padamudra.jpg (പ്രമാണം) 205 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = പാദമുദ്ര |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = പാദമുദ്ര |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = മലയാളസംഗീതം ഇൻഫൊ |Portion = |Low_resolution = |Purpose = ഇൻഫൊ ബോക്സ്<!--...
16:16, 3 ഫെബ്രുവരി 2020 Suvarnasimhasanam.jpg (പ്രമാണം) 105 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = സുവർണ്ണ സിംഹാസനം |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = സുവർണ്ണ സിംഹാസനം |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = മലയാളസംഗീതം ഇൻഫൊ |Portion = |Low_resolution = |Purpose...
16:01, 3 ഫെബ്രുവരി 2020 41488583 2175346865832472 1202654197942583296 o.jpg (പ്രമാണം) 561 കെ.ബി. സം {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = sampreetha, poet and mohiniyatam Performer |ഉറവിടം = I (Sampreetha) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = 3/2/20 |രചയിതാവ് = sampreetha |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = ഇല്ല }}
14:56, 3 ഫെബ്രുവരി 2020 Gloria fernandes.jpg (പ്രമാണം) 150 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = ഗ്ലോറിയ ഫെർണാണ്ടസ് ഫ്രം യുഎസ്എ |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = ഗ്ലോറിയ ഫെർണാണ്ടസ് ഫ്രം യുഎസ്എ |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = മലയാളസംഗീതം ഇൻഫൊ |Portion = |Low_resolution...
14:18, 3 ഫെബ്രുവരി 2020 First bell (film).jpg (പ്രമാണം) 43 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = ഫസ്റ്റ് ബെൽ |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = ഫസ്റ്റ് ബെൽ |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = https://ml.msidb.org/m.php?4744 |Portion = |Low_resolution = |Purpose...
10:42, 3 ഫെബ്രുവരി 2020 NjangaluTe kochu.jpg (പ്രമാണം) 73 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു ഡോക്ടർ |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു ഡോക്ടർ |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose =...
10:12, 3 ഫെബ്രുവരി 2020 Innathe programme.jpg (പ്രമാണം) 61 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Mus...
14:56, 2 ഫെബ്രുവരി 2020 Skymap-2020-february.png (പ്രമാണം) 180 കെ.ബി. Shajiarikkad {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = 2020 ഫെബ്രുവരി 15ന് രാത്രി 8 മണിക്ക് മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ആകാശദൃശ്യം. |ഉറവിടം =സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആയ കെസ്റ്റാർസ് ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചത് |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
14:01, 2 ഫെബ്രുവരി 2020 Skymap-2020-feb.png (പ്രമാണം) 180 കെ.ബി. Shajiarikkad  
17:07, 30 ജനുവരി 2020 Canis Major on the Manuchihr Globe.jpg (പ്രമാണം) 5.06 എം.ബി. Shajiarikkad {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ബൃഹച്ഛ്വാനം |വിവരണം= Canis Major as depicted on the Manuchihr Globe made in Mashhad 1632-33 AD. Adilnor Collection, Sweden. |ഉറവിടം= |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= |ലക്ഷ്യം= |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
08:25, 29 ജനുവരി 2020 Newyearfilm.jpg (പ്രമാണം) 16 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = ന്യൂ ഇയർ (ചലച്ചിത്രം) |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = ന്യൂ ഇയർ (ചലച്ചിത്രം) |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!...
17:09, 27 ജനുവരി 2020 Bundesliga logo (2017).svg (പ്രമാണം) 10 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Logo fur |Article = ബുണ്ടെസ്‌ലിഗാ |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / Org / Brand / Product --> |Replace...
18:20, 23 ജനുവരി 2020 Gajakesariyogm.jpg (പ്രമാണം) 122 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = ഗജകേസരിയോഗം |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = ഗജകേസരിയോഗം |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = https://www.malayalachalachithram.com/movie.php?i=2318 |Portion = |Low_resolut...
15:29, 23 ജനുവരി 2020 Thoovalsparsam.jpg (പ്രമാണം) 291 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = തൂവൽസ്പർശം |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = തൂവൽസ്പർശം |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = https://www.malayalachalachithram.com/movie.php?i=2313 |Portion = |Low_resolutio...
14:55, 23 ജനുവരി 2020 Ashokante.jpg (പ്രമാണം) 172 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = അശോകന്റെ അശ്വതിക്കുട്ടിക്ക് |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = അശോകന്റെ അശ്വതിക്കുട്ടിക്ക് |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = https://www.malayalachalachithram.com/movie.php?i=2227 |Po...
13:28, 23 ജനുവരി 2020 Witness.jpg (പ്രമാണം) 8 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = വിറ്റ്നസ് (ചലച്ചിത്രം) |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = വിറ്റ്നസ് (ചലച്ചിത്രം) |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = https://malayalasangeetham.info/m.php?4865 |Portion = |L...
08:33, 23 ജനുവരി 2020 Odumraja.jpg (പ്രമാണം) 434 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = ഓടും രാജാ ആടും റാണി |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = ഓടും രാജാ ആടും റാണി |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = ഇൻഫോ...
08:24, 23 ജനുവരി 2020 Peruvannapurathe.jpg (പ്രമാണം) 23 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = പെരുവണ്ണാപുരത്തെ വിശേഷങ്ങൾ |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = പെരുവണ്ണാപുരത്തെ വിശേഷങ്ങൾ |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose...
17:10, 22 ജനുവരി 2020 Arjun dennis.jpg (പ്രമാണം) 1.42 എം.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = അർജുൻ ഡെന്നിസ് (വൈസ് ചാൻസ്ലർ) |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = അർജുൻ ഡെന്നിസ് (വൈസ് ചാൻസ്ലർ) |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = https://malayalasangeetham.info/m.php?1551 |Portion...
16:49, 22 ജനുവരി 2020 Ponnu.jpg (പ്രമാണം) 7 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = പൊന്ന് (ചലച്ചിത്രം) |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = പൊന്ന് (ചലച്ചിത്രം) |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = https://malayalasangeetham.info/m.php?3418 |Portion = |Low_res...
16:13, 22 ജനുവരി 2020 Prathyekam.jpg (പ്രമാണം) 91 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = https://malayalasangeetham.info/m.php?659 |Portion = |Lo...
16:08, 22 ജനുവരി 2020 Priyamvadakkoru.jpg (പ്രമാണം) 346 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = പ്രിയംവദയ്ക്കൊരു പ്രണയഗീതം |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = പ്രിയംവദയ്ക്കൊരു പ്രണയഗീതം |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = https://malayalasangeetham.info/m.php?1239 |Portion...
15:19, 22 ജനുവരി 2020 Eekaikalil.jpg (പ്രമാണം) 31 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = ഈ കൈകളിൽ |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = ഈ കൈകളിൽ |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Us...
15:02, 22 ജനുവരി 2020 Malarumkiliyum.jpg (പ്രമാണം) 33 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = മലരും കിളിയും |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = മലരും കിളിയും |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be speci...
15:00, 22 ജനുവരി 2020 Nale njangalute.jpg (പ്രമാണം) 59 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = നാളെ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = നാളെ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!--...
14:55, 22 ജനുവരി 2020 Ente entethu.jpg (പ്രമാണം) 99 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = എന്റെ എന്റേതുമാത്രം |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = എന്റെ എന്റേതുമാത്രം |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must...
14:51, 22 ജനുവരി 2020 Nirabhedangal.jpg (പ്രമാണം) 64 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = നിറഭേദങ്ങൾ |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = നിറഭേദങ്ങൾ |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Us...
14:38, 22 ജനുവരി 2020 Oru vivaada.jpg (പ്രമാണം) 47 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = ഒരു വിവാദ വിഷയം |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = ഒരു വിവാദ വിഷയം |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be speci...
14:32, 22 ജനുവരി 2020 January.jpg (പ്രമാണം) 22 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = ജനുവരി ഒരു ഓർമ്മ |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = January.jpg |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specifie...
01:57, 10 ജനുവരി 2020 Solar eclipse of December 26, 2019 Kollam 16.jpg (പ്രമാണം) 94 കെ.ബി. Fotokannan {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = സൂര്യഗ്രഹണം കാണുന്നവർ, കൊല്ലം |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
01:56, 10 ജനുവരി 2020 Solar eclipse of December 26, 2019 Kollam 17.jpg (പ്രമാണം) 124 കെ.ബി. Fotokannan {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = സൂര്യഗ്രഹണം കാണുന്നവർ, കൊല്ലം |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
09:12, 8 ജനുവരി 2020 Akbar padamsee.png (പ്രമാണം) 226 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= അക്‌ബർ പദംസി |വിവരണം= അക്‌ബർ പദംസി |ഉറവിടം= https://www.manoramaonline.com/news/india/2020/01/07/Akbar-Padamsee-passed-away.html |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= |ലക്ഷ്യം= |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }} {{Non-free fair use in|അക്‌ബർ പദംസി}}
00:53, 5 ജനുവരി 2020 S. Kumaran .png (പ്രമാണം) 26 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= എസ്. കുമാരൻ |വിവരണം= പുന്നപ്രവയലാർ സ്വതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാവും മുൻ എം.പി യും (രാജ്യസഭാംഗം) മാരാരിക്കുളം മുൻ എം.എൽ.എ. യുമായിരുന്നു എസ്. കുമാരൻ. (ജനനം: 25 ഫെബ്രുവരി 1923 - മരണം: 24 ഡിസംബർ 1991) |ഉറവിടം= http://www.niyamasabha.org/codes/members/m325.htm |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= yes |ലക്ഷ്യം= Infobox |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }} {{Non-free fair use in|എസ്. കുമാരൻ}}
07:13, 4 ജനുവരി 2020 Skymap2019jan.png (പ്രമാണം) 1.25 എം.ബി. Shajiarikkad തെറ്റു തിരുത്തി
ആദ്യതാൾമുൻപത്തെ താൾഅടുത്ത താൾഅവസാന താൾ
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:പ്രമാണങ്ങളുടെ_പട്ടിക" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്