പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും ഈ പ്രത്യേക താളിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക
ആദ്യതാൾമുൻപത്തെ താൾഅടുത്ത താൾഅവസാന താൾ
തീയതി പേര് ലഘുചിത്രം വലിപ്പം ഉപയോക്താവ് വിവരണം
14:03, 24 നവംബർ 2022 അയ്യപ്പനും കോശിയും.jpeg (പ്രമാണം) 24 കെ.ബി. Rihaan M {{Film poster fur |Article = അയ്യപ്പനും കോശിയും |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = അയ്യപ്പനും കോശിയും |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = https://www.facebook.com/PrithvirajSukumaran/photos/a.130999383621801/2693211060733941/?type=3 |Portion =...
13:36, 24 നവംബർ 2022 രൗദ്രം രണം രുധിരം.jpeg (പ്രമാണം) 28 കെ.ബി. Rihaan M {{Non-free use rationale poster | Article = രൗദ്രം രണം രുധിരം | Use = Infobox | Name = രൗദ്രം രണം രുധിരം | Owner = | Source = https://www.imdb.com/title/tt8178634/mediaviewer/rm757208065/ }}
04:11, 24 നവംബർ 2022 Paris Saint-Germain F.C..svg (പ്രമാണം) 14 കെ.ബി. Davidjose365  
17:00, 23 നവംബർ 2022 ബ്രോ ഡാഡി.jpeg (പ്രമാണം) 32 കെ.ബി. Rihaan M {{Non-free use rationale poster | Article = ബ്രോ ഡാഡി | Use = Infobox | Name = ബ്രോ ഡാഡി | Owner = ഡിസ്നി + ഹോട്ട്സ്റ്റാർ | Source = https://twitter.com/Mohanlal/status/1486179991549546498 }}
15:40, 23 നവംബർ 2022 വിക്രം.jpeg (പ്രമാണം) 17 കെ.ബി. Rihaan M {{Non-free use rationale poster | Article = വിക്രം (ചലച്ചിത്രം) | Use = Infobox | Name = വിക്രം | Owner = രാജ് കമൽ ഫിലിംസ് ഇന്റർനാഷണൽ | Source = https://www.moviebuff.com/vikram-2022-tamil#image-48315 }}
15:30, 23 നവംബർ 2022 റോഷാക്ക്.jpeg (പ്രമാണം) 31 കെ.ബി. Rihaan M {{Non-free use rationale poster | Article = റോഷാക്ക് (ചലച്ചിത്രം) | Use = Infobox | Name = റോഷാക്ക് (ചലച്ചിത്രം) | Owner = Mammootty | Source = https://twitter.com/mammukka/status/1521104809364889600/ }}
06:46, 19 നവംബർ 2022 Bheeshma.Parvam.jpg (പ്രമാണം) 81 കെ.ബി. Rihaan M {{Non-free use rationale poster | Article = ഭീഷ്മ പർവ്വം | Use = Infobox | Name = | Owner =അമൽ നീരദ് | Source = https://www.instagram.com/p/CK_WnmppEoh/?utm_source=ig_embed&ig_rid=b9a2d0c8-f344-4f5e-b523-e28e9b9b8a43 }}
06:24, 19 നവംബർ 2022 തല്ലുമാല.jpeg (പ്രമാണം) 97 കെ.ബി. Rihaan M {{Non-free use rationale poster | Article = തല്ലുമാല | Use = Infobox | Name = തല്ലുമാല | Owner = ആഷിക് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് | Source = https://twitter.com/parare/status/1452132918839578625 }}
08:21, 11 നവംബർ 2022 The Landlady - Fyodor Dostoyevsky.jpg (പ്രമാണം) 38 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale |Article = The Landlady (Fyodor Dostoyevsky) |Description = Front cover of Dostoyevsky's "The Landlady" |Source = https://www.amazon.com/The-Landlady-Fyodor-Dostoyevsky/dp/1420940570 |Portion = front |Low_resolution = low |Purpose = It helps understanding the work. |Replaceability = |other_information = }} == Licensing == {{Non-free book cover|image has rationale=yes|category=Gothic fiction book cover imag...
20:16, 8 നവംബർ 2022 Hp waren.png (പ്രമാണം) 319 കെ.ബി. Fotokannan 1937 ജൂലായ് 15 കൗമുദി വാരികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫോട്ടോ
10:09, 4 നവംബർ 2022 The-fifth-elephant-1.jpg (പ്രമാണം) 56 കെ.ബി. Meenakshi nandhini Cover of ''The Fifth Elephant'' Author: Josh Kirby Source: https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=22888976852 {{Non-free use rationale|Article=The Fifth Elephant |Description=Book Cover |Source=Derived from a digital capture (photo/scan) of the book cover (creator of this digital version is irrelevant as the copyright in all equivalent images is still held by the same party). Copyright held by the publisher or the artist. Claimed as fair use regardless. |Portion=Book...
19:45, 1 നവംബർ 2022 P. Viswambharan.jpg (പ്രമാണം) 27 കെ.ബി. Kiran Gopi  
00:15, 31 ഒക്ടോബർ 2022 P.S. Sreenivasan.jpg (പ്രമാണം) 32 കെ.ബി. Kiran Gopi  
19:53, 28 ഒക്ടോബർ 2022 HummingBirdJohnCArvinVolume1.jpg (പ്രമാണം) 46 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale 2 |Description = Cover-page of HummingBirds book by John C Arvin |Source = https://www.goodreads.com/book/show/33827040-hummingbirds |Author = Sangeetha Kadur |Article = Hummingbirds (book) |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = This image will be used only the article about the book, to give a visual identification to the book. |Commercial = n....
07:53, 28 ഒക്ടോബർ 2022 Tran Van Can, Em Thuy.jpg (പ്രമാണം) 35 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale 2 |Description = This is a painting by Vietnamese artist Trần Văn Cẩn (1910-1994) |Source = https://vnfam.vn/en/artifact/5a61a3f99f1f592e7371ab12 |Author = Trần Văn Cẩn |Article = Trần Văn Cẩn |Purpose = The picture is used to illustrate the artist's style and genre |Replaceability = Since the artist passed away in 1994, there is no possible free illustration until 1994+50 = 2040 according to Vietnam's copyright law |Minimality = It is used only in the article about t...
22:58, 26 ഒക്ടോബർ 2022 P. Narayanan Thampi.jpg (പ്രമാണം) 28 കെ.ബി. Kiran Gopi  
13:13, 25 ഒക്ടോബർ 2022 7 Women 1966 poster.jpg (പ്രമാണം) 33 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale |Article = 7 Women |Description = US Theatrical Poster |Source = Derived from a digital capture (photo/scan) of the Film Poster/ VHS or DVD Cover (creator of this digital version is irrelevant as the copyright in all equivalent images is still held by the same party). Copyright held by the film company or the artist. Claimed as fair use regardless. |Portion = Full |Low_resolution = YES |Purpose = The poster is...
08:08, 22 ഒക്ടോബർ 2022 Erving Goffman.jpg (പ്രമാണം) 20 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale biog | name = Erving Goffman |birth=June 11, 1922 |death=November 19, 1982|deceased=yes | Source = Source: [http://www.asanet.org/page.ww?name=Erving+Goffman&section=Presidents] | Article = Erving Goffman | Use = Infobox | Portion = | Low_resolution = | Purpose = | Replaceability = | other_information = }} == Licensing == {{Non-free fair use in|Erving Goffman|image has rationale=yes}}
10:44, 21 ഒക്ടോബർ 2022 Zzzgr-self.jpg (പ്രമാണം) 61 കെ.ബി. Robert roy paiva {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = ഗൗരി നായർ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പോസ് ചെയ്യുന്നു |ഉറവിടം = I (റോബർട്ട് റോയ് പായ്വാ) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = 21/10/2022 |രചയിതാവ് =robert roy paiva |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = no }}
04:19, 18 ഒക്ടോബർ 2022 Looking for Mr. Goodbar (1977 film) poster.jpg (പ്രമാണം) 65 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale poster|Media=film | Article = Looking for Mr. Goodbar (film) | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = Looking for Mr. Goodbar | Distributor = | Publisher = | Type = | Website = https://www.amazon.com/gp/product/B000F6H9DA | Owner = | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description =Poster for ''Looking for Mr. Goodbar...
06:33, 16 ഒക്ടോബർ 2022 Pather 14.jpg (പ്രമാണം) 7 കെ.ബി. Meenakshi nandhini Screen shoot of Karuna Banerjee in Satyajit Ray. Copyright holder is Government of West Bengal and it's displayed at Wikipedia for additional information on the movie and on it's actress Karuna Banerjee. The image Image:Pather_14.jpg is being linked here; though the picture is originally copyright, I (User:Aung Phyoe|Me) believe this image is covered by the U.S. fair use laws because: #It is a copy of a photograph released and intended by Government of West Bengalfor promoti...
14:25, 14 ഒക്ടോബർ 2022 C.M. Kutty.jpg (പ്രമാണം) 36 കെ.ബി. Kiran Gopi  
09:54, 14 ഒക്ടോബർ 2022 Kaduva.film.jpg (പ്രമാണം) 92 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale poster | Article = Kaduva | Use = Infobox | Owner = Prithviraj Productions & Magic Frames | Source = [https://scontent.fcok7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/292276509_752321299527522_4402089184042938629_n.jpg?stp=cp0_dst-jpg_e15_fr_q65&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=110474&_nc_ohc=PxYJJyP2i2sAX-lNKsI&_nc_ht=scontent.fcok7-1.fna&oh=00_AT99cVq25mL3oQVNIcQXBB1XeeDPhCwKg0rSm_gxIQ7plg&oe=62CA77AB] }} == Licensing == {{Non-free poster|image has rationale=y...
09:50, 14 ഒക്ടോബർ 2022 Princeoftides.jpg (പ്രമാണം) 52 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale poster | Article = The Prince of Tides | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = The Prince of Tides | Distributor = Columbia Pictures | Publisher = | Type = | Website = | Owner = | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = [https://www.imdb.com/title/tt0102713/mediaviewer/rm1599701761/ IMDb] | Portion =...
08:35, 14 ഒക്ടോബർ 2022 Love-Letter-poster-1995.jpg (പ്രമാണം) 13 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale poster | Article = Love Letter (1995 film) | Use = Infobox | Media = film | Name = | Distributor = | Publisher = | Graphic artist = | Type = | Website = http://www.movieposterdb.com/poster/bd826080 | Owner = | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = | Portion = | Low resolution = | Purpose...
16:14, 12 ഒക്ടോബർ 2022 Fortune cover February-March 2021.png (പ്രമാണം) 34 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale 2 |Description = Cover of Fortune, February-March 2021 |Source = https://fortune.com/magazine/ |Date = February-March 2021 |Author = Fortune Media Group Holdings |Article = Fortune (magazine) |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = Only in [[Fortune (magazine) article |Commercial = n.a. }} ==Licensing== {{Non-free magazine cover}}
15:46, 12 ഒക്ടോബർ 2022 Bloomberg Businessweek February 15 2021 cover.jpg (പ്രമാണം) 22 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale 2 |Description = Cover of Bloomberg Businessweek, February 15 2021 |Source = https://www.bloomberg.com/businessweek |Date = February 15 2021 |Author = Bloomberg L.P. |Article = Bloomberg Businessweek |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = Only in Bloomberg Businessweek |Commercial = n.a. }} ==Licensing== {{Non-free magazine cover}}
12:20, 12 ഒക്ടോബർ 2022 Harvard shield-Public Health.png (പ്രമാണം) 57 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale logo |Article = Harvard School of Public Health |Use = Infobox |Source = http://www.uis.harvard.edu/digital_print_services/HPPS_BC_Form.pdf }} {{Non-free logo|image has rationale=yes}}
11:57, 12 ഒക്ടോബർ 2022 VIDO-InterVac.svg.png (പ്രമാണം) 41 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free image data |Description = Logo of Vaccine and Infectious Disease Organization . |Source = Vaccine and Infectious Disease Organization |Portion = Whole logo used to avoid misrepresenting image. |Low_resolution = Logo was selected in order to maintain the quality intended, without being unnecessarily high resolution. |Author = Vaccine and Infectious Disease Organization }} == Non-free media use rationales == {{Non-free image rationale |Articl...
11:50, 12 ഒക്ടോബർ 2022 CEPI.svg.png (പ്രമാണം) 11 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article = Coalition for Epidemic Preparedness Innovations |Use = Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source = https://cepi.net/ <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = |Replaceability = |other_informati...
11:43, 12 ഒക്ടോബർ 2022 Dayanand Medical College & Hospital Logo.png (പ്രമാണം) 101 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{logo fur |Source = https://www.dmch.edu |Article = Dayanand Medical College & Hospital |Use = Infobox }} ==Licensing== {{Non-free school logo|image has rationale=yes}}
05:59, 12 ഒക്ടോബർ 2022 Tales of Beedle the Bard.jpg (പ്രമാണം) 28 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale |Article=The Tales of Beedle the Bard |Description=Cover of the UK standard edition of J. K. Rowling's ''The Tales of Beedle the Bard''. |Source=[https://www.amazon.co.uk/Tales-Beedle-Bard-Standard/dp/0747599874 amazon.co.uk] |Portion=Full |Low_resolution=Yes |Purpose=For illustrative purposes only. The use of the image does not limit the author or any other copyright holder to sell and/or benefit from the book. |Replaceability=No, as the book is under copyrig...
17:43, 11 ഒക്ടോബർ 2022 Adam Kuckhoff.jpg (പ്രമാണം) 6 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale biog | name = Adam Kuckhoff | birth = August 30, 1887 | death = August 5, 1943 | use = Infobox | source = https://www.discogs.com/artist/1957964-Adam-Kuckhoff | article = Adam Kuckhoff | purpose = }} == Licensing == {{Non-free historic image|image has rationale=yes}}
05:34, 10 ഒക്ടോബർ 2022 The Summer Hikaru Died volume 1 cover.jpg (പ്രമാണം) 46 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale 2 |Description = Cover of the first volume of The Summer Hikaru Died |Source = https://www.kadokawa.co.jp/product/322110000778/ |Author = Mokumokuren |Article = The Summer Hikaru Died |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in question. |Replaceability = Any derivative work based upon the cover art would be a copyright violation, so creation of a free image is not possible. |Minimality = This im...
11:08, 9 ഒക്ടോബർ 2022 SlowRiver(1stEd).jpg (പ്രമാണം) 43 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale book cover | Article = Slow River | Use = Infobox <!-- OPTIONAL FIELDS --> | Title = Slow River | Author = Nicola Griffith | Publisher = Ballantine Books | Cover_artist = | country = United Kingdom | Website = | Owner = | Commentary = | Year = 1995 <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = http://www.isfdb.org/cgi-bin/...
10:51, 9 ഒക്ടോബർ 2022 Lambda-literary-award.png (പ്രമാണം) 188 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale logo | Article = Lambda_Literary_Award | Use = Org | Purpose = <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Used for = Lambda Literary Award | Owner = Lambda Literary | Description = This is the seal for Lambda Literary Awards. | Website = https://www.lambdaliterary.org/awards/ | Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> | Source = https://www.lambdaliterary.org/awards/ | Portion...
10:24, 8 ഒക്ടോബർ 2022 Ida Henrietta Hyde.jpg (പ്രമാണം) 11 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale | Article = Ida Henrietta Hyde | Description = Ida Henrietta Hyde (8 September 1857 – 22 August 1945), American physiologist | Source = [http://www.hms.harvard.edu/jcsw/matriculation2.html Harvard Medical School] | Portion = Entire | Low resolution = Yes | Purpose = It is only being used to illustrate the article in question | Replaceability = As the subject is deceased, no free equivalent could reasonably be obt...
04:47, 8 ഒക്ടോബർ 2022 Boban and Molly Logo.jpg (പ്രമാണം) 23 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale 2 |Description = The logo of Boban and Molly |Source = http://www.tomscartoons.com/ |Date = October 22, 2012 |Author = VT Thomas |Article = Boban and Molly |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in question. |Replaceability = Copyrighted material, no free image exists |Minimality = *Not using more files per article/topic than necessary *Not using the same file in more articles than necessary *...
16:37, 7 ഒക്ടോബർ 2022 സിറോ-മലബാർ സഭ.png (പ്രമാണം) 1.45 എം.ബി. Logosx127 {{Logo fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / Org / Brand / Product --> |Replaceability =...
09:31, 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 കേളി ലോഗോ ടൈറ്റിൽ.svg (പ്രമാണം) 811 കെ.ബി. Sijinkoovalloor കേളി ലോഗോ ടൈറ്റിൽ
06:30, 28 സെപ്റ്റംബർ 2022 Ld museum logo by mitraa solutions.png (പ്രമാണം) 93 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale 2 |Description = Lalbhai Dalpatbhai Museum (Ahmedabad, India) Logo |Source = Lalbhai Dalpatbhai Museum |Article = Lalbhai Dalpatbhai Museum |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the entity in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = Logo of Copyright Lalbhai Dalpatbhai Museum (Ahmedabad, India) |Commercial = n.a. |Other information = Logo Copyright Lalbhai Dalpatbhai Museum (Ahmedabad, India) }}...
09:07, 26 സെപ്റ്റംബർ 2022 അസ്സീറിയൻ പൗരസ്ത്യ സഭ.png (പ്രമാണം) 108 കെ.ബി. Logosx127 {{Logo fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = This is the logo owned by the Assyrian church of the East for Assyrian Church of the East. Further details: the logo of the Assyrian church of the East |Source =The logo is fr...
09:28, 23 സെപ്റ്റംബർ 2022 Mahsa Amini.jpeg (പ്രമാണം) 79 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale 2 |Description = Mahsa Amini was an Iranian woman who was tortured and killed by Morality police of Iran government. |Source = https://women.ncr-iran.org/2022/09/16/mahsa-zhina-amini-dies-in-hospital/ |Author = Unknown |Article = Death of Mahsa Amini |Purpose = For visual identification of the object of the article. The article as a whole is dedicated specifically to a discussion of this work. |Replaceability = Any derivative work based upon the artwork would be a cop...
15:24, 21 സെപ്റ്റംബർ 2022 The Killer poster.jpg (പ്രമാണം) 26 കെ.ബി. Entertainment4Reality == ചുരുക്കം == {{Film poster fur |Article = The Killer (2006 film) |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / Header /...
18:55, 20 സെപ്റ്റംബർ 2022 Men at Lunch poster.jpg (പ്രമാണം) 49 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale poster | Media = film | Use = Infobox | Article = Men at Lunch | Source = https://www.imdb.com/title/tt2373324/ }} == Licensing == {{Non-free poster}}
13:36, 19 സെപ്റ്റംബർ 2022 Gangster poster.jpg (പ്രമാണം) 21 കെ.ബി. Entertainment4Reality == ചുരുക്കം == {{Film poster fur |Article = Gangster: A Love Story |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / Header /...
05:09, 3 സെപ്റ്റംബർ 2022 The Good Fruit of the Earth - Αγαθοί Καρποί της Γης.jpg (പ്രമാണം) 16 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale 2 |Description = painting, Αγαθοί Καρποί της Γης by Lucia Nicolaidou-Vasiliou from 1933 |Source = http://www.cyprusdigitallibrary.org.cy/items/show/614 |Author = Lucia Nicolaidou-Vasiliou / State Gallery of Contemporary Cypriot Art |Article = The Good Fruit of the Earth |Purpose = For visual identification of the object of the article. The article as a whole is dedicated specifically to a discussion of this work. |Replaceability = n.a. |Minimality = small size |Com...
12:15, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2022 FB IMG 1661566171198.jpg (പ്രമാണം) 47 കെ.ബി. Vijayanpalazhi വിജയൻ പാലാഴി ( കവി,​ പത്ര പ്രവർത്തകൻ)​ പുസ്തകങ്ങൾ.. പ്രളയം( കവിതാ സമാഹാരം)​ മാനഭംഗം സ്ത്രീ പീഡനത്തിലെ സയനൈഡ് ( ലേഖനം)​, മേനോത്ത് മനയ്ക്കലെ രക്ഷകൻ( നാടകം)​ മഴനടന്ന വഴികൾ( കവിതാ സമാഹാരം)​ 1721( ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം)​ ( നാടകം)​ മണിക്കിണർ( തിരഞ്ഞെടുത്ത 7 നാടകങ്ങളുടെ സമാഹാരം)​ അനന്തായനം( നോവൽ)​ സെറ്റപ്പ് ( കവിതാ സമാഹാരം)​ ​ Setup - (ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ) ഫോൺ-9447470001
11:58, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2022 1988 Salman Rushdie The Satanic Verses.jpg (പ്രമാണം) 54 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale book cover | Article = The Satanic Verses | Use = Infobox <!-- OPTIONAL FIELDS --> | Title = The Satanic Verses | Author = Salman Rushdie | Publisher = Viking Press | Cover_artist = | country = United Kingdom | Website = | Owner = | Commentary = | Year = 1988 <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = https://www.abebooks.co...
04:15, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2022 Ginger & Rosa Poster (1).jpg (പ്രമാണം) 19 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale poster | Media = film | Article = Ginger & Rosa | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = Ginger & Rosa | Distributor = Artificial Eye, A24 | Publisher = | Type = | Website = https://www.imdb.com/media/rm3572083712/tt2115295 | Owner = | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = | Portion...
ആദ്യതാൾമുൻപത്തെ താൾഅടുത്ത താൾഅവസാന താൾ
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:പ്രമാണങ്ങളുടെ_പട്ടിക" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്