ജോണി (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

ജോണി എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.

വ്യക്തികൾ

തിരുത്തുക

ചലച്ചിത്രങ്ങൾ

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജോണി_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=1839569" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്