ചിമ്മിനി ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി

കേരളത്തിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി

പ്രതിവർഷം 6.7 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതിയാണ് ചിമ്മിനി ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി [1]. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട വരന്തരപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പാലപ്പിള്ളിക്കു സമീപം എച്ചിപ്പാറയിൽ ചിമ്മിനി അണക്കെട്ടിന് ചേർന്ന് താഴെയാണ് പദ്ധതിയിലെ പവർ ഹൗസ് നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്[2] , [3]. 2015 മെയ് 22 നു ഇതു പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. പദ്ധതിയിൽ ഒരു ജലസംഭരണിയും ഒരു അണക്കെട്ടും ഒരു പവർ ഹൗസും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ചിമ്മിനി ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി
സ്ഥലംവരന്തരപ്പിള്ളി, തൃശൂർ ജില്ല, കേരളം,ഇന്ത്യ
നിർദ്ദേശാങ്കം10°26′18.978″N 76°27′38.5776″E / 10.43860500°N 76.460716000°E / 10.43860500; 76.460716000
നിലവിലെ സ്ഥിതിCompleted
നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത്2015 മെയ് 22
ഉടമസ്ഥതകേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്
Power station
TypeSmall Hydro Power Plant (SHEP)
Installed capacity2.5 MW (1 x 2.5 Megawatt -Horizontal Francis -type)
Website
Kerala State Electricity Board
പ്രതിവർഷം 6.7 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ്


പദ്ധതിയിലെ ജലസംഭരണികളും അണക്കെട്ടുകളും പവർ ഹൗസുകളും തിരുത്തുക

1) ചിമ്മിനി പവർ ഹൗസ്

1) ചിമ്മിനി അണക്കെട്ട് (ചിമ്മിനി ജലസംഭരണി)

വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം തിരുത്തുക

ചിമ്മിനി ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതിയിൽ 2.5 മെഗാവാട്ടിന്റെ ഒരു ടർബൈൻ (Francis -type) ഉപയോഗിച്ച് 2.5 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു . വാർഷിക ഉൽപ്പാദനം 6.7 MU ആണ്. 2015 മെയ് 22 നു പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്തു.


യൂണിറ്റ് റേറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ദിവസം
യൂണിറ്റ് 1 2.5 MW 26.11.2011

കൂടുതൽ കാണുക തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. "CHIMMONY SMALL HYDRO ELECTRIC PROJECT -". www.kseb.in.
  2. "Chimmony Power House-". www.expert-eyes.org.
  3. "Chimmony Power House -". www.flovel.net.