കടുത്തുരുത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

കേരളത്തിലെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വൈക്കം താലൂക്കിലാണ് 188 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കടുത്തുരുത്തി ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 1957 ഏപ്രിൽ മാസം 1-നാണ് കടുത്തുരുത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വന്നത്.

അതിരുകൾ

തിരുത്തുക
 • കിഴക്ക് -ഉഴവൂർ ബ്ളോക്ക്
 • വടക്ക് - എറണാകുളം ജില്ല
 • തെക്ക്‌ - ഏറ്റുമാനൂർ ബ്ളോക്ക്
 • പടിഞ്ഞാറ് - വൈക്കം ബ്ളോക്ക്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ

തിരുത്തുക

കടുതുരുത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്.

 1. കടുത്തുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 2. കല്ലറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 3. മാഞ്ഞൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 4. മുളക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 5. ഞീഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 6. തലയോലപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 7. വെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ

തിരുത്തുക
ജില്ല കോട്ടയം
താലൂക്ക് വൈക്കം
വിസ്തീര്ണ്ണം 188 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 155,676
പുരുഷന്മാർ 77,822
സ്ത്രീകൾ 77,854
ജനസാന്ദ്രത 188
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1000
സാക്ഷരത 95%

കടുത്തുരുത്തി ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
കടുത്തുരുത്തി-686604
ഫോൺ : 04829-282393
ഇമെയിൽ : bdokdty@yahoo.co.in