ഒളിമ്പിക്സ് ഭാഗ്യചിഹ്നങ്ങൾ

ഒളിമ്പിക്സ്, പാരാലിമ്പിക്സ് എന്നീ ആശയത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ തവണയും ഒളിമ്പിക്സ് ഭാഗ്യചിഹ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു പോരുന്നു.ഒളിമ്പിക്സ്, പാരാലിമ്പിക്സ് എന്നിവ നടത്തപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തെ ജീവജാലങ്ങളുമായോ ആ പ്രദേശത്തെ സാംസ്കാരികപൈതൃകത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആളുകളുമായോ സാദൃശ്യമുള്ള സാങ്കൽപിക കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഒളിമ്പിക്സ് ഭാഗ്യചിഹ്നങ്ങൾ (Olympic mascots). ഒളിമ്പിക്സ് ഭാഗ്യചിഹ്നങ്ങൾ യുവാക്കളേയും കുട്ടികളേയും ഒളിമ്പിക്സിലേക്ക് കൂടുതൽ ആകൃഷ്ടരാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. 1968 ൽ ഫ്രാൻസിലെ ഗ്രനോബിളിൽ വെച്ചു നടന്ന വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് മുതൽ ഭാഗ്യചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. 1980 ൽ മോസ്കോയിൽ വെച്ചു നടന്ന സമ്മർഒളിമ്പിക്സിന്റെ മിഷയാണ് ശ്രദ്ധേയമായ ഒളിമ്പിക്സ് ഭാഗ്യചിഹ്നം.

ചരിത്രം

തിരുത്തുക

ഒളിമ്പിക്സിൽ ഭാഗ്യചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് 1968 ൽ ഫ്രാൻസിലെ ഗ്രനോബിളിൽ വെച്ചു നടന്ന വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സിലായിരുന്നു.  “Schuss” എന്നായിരുന്നു ആ ഭാഗ്യചിഹ്നത്തിന്റെ പേര്. ഫ്രാൻസിന്റെ നിറങ്ങളായ നീല, ചുവപ്പ്, വെള്ള എന്നീ നിറങ്ങളിലുള്ള ഹിമപാദുകം ധരിച്ച ഒരു കുറിയ മനുഷ്യരൂപമായിരുന്നു “Schuss”.[1] എന്നിരുന്നാലും 1972 ൽ മ്യൂണിച്ചിൽ വെച്ചു നടന്ന സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സിലെ Waldi യാണ് ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക ഒളിമ്പിക്സ് ഭാഗ്യചിഹ്നം. [1][2][3]

ഒളിമ്പിക്സ് ഭാഗ്യചിഹ്നങ്ങളുടെ പട്ടിക

തിരുത്തുക
ഒളിമ്പിക്സ് സ്ഥലം ഭാഗ്യചിഹ്നങ്ങൾ കഥാപാത്രം കർത്താവ് ചിത്രങ്ങൾ
1968 വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് Grenoble Schuss Stylized skier Mme Lafargue
1972 സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് Munich Waldi Dachshund dog Otl Aicher
1976 വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് Innsbruck Schneemann Snowman Walter Pötsch
1976 സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് Montréal Amik Beaver Yvon Laroche,
Pierre-Yves Pelletier,
Guy St-Arnaud and
George Huel
1980 വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് Lake Placid Roni Raccoon Donald Moss
1980 സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് Moscow Misha Bear cub Victor Chizhikov  
1984 വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് Sarajevo Vučko Little wolf Joze Trobec
1984 സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് Los Angeles Sam Bald eagle Robert Moore
(from
The Walt Disney Company)
1988 വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് Calgary Hidy and Howdy Two polar bears Sheila Scott
1988 സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് Seoul Hodori Tiger cub Hyun Kim
1992 വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് Albertville Magique Man-star/snow imp Philippe Mairesse
1992 സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് Barcelona Cobi A Catalan sheepdog Javier Mariscal
1994 വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് Lillehammer Håkon and Kristin Two Norwegian children
1996 സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് Atlanta Izzy An abstract figure John Ryan
പ്രമാണം:Izzy mascot of the Atlanta 1996 Summer Olympics.JPG
1998 വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് Nagano The Snowlets:
Sukki, Nokki, Lekki and Tsukki
Four owls
2000 സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് Sydney Olly
(from "Olympic")
Kookaburra Jozef Szekeres Matthew Hatton
Syd
(from "Sydney")
Platypus
Millie
(from "Millennium")
Echidna
Fatso the Fat-Arsed Wombat
(unofficial; an allusion to "The Battlers' Prince")
Wombat Paul Newell with Roy & HG  
2002 വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് Salt Lake City Powder
(a.k.a. Swifter)
Snowshoe Hare Steve Small,
Landor Associates
and Publicis[4]
Copper
(a.k.a. Higher)
Coyote
Coal
(a.k.a. Stronger)
American black bear
2004 സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് Athens Athena and Phevos Brother and sister Spyros Gogos
2006 വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് Turin Neve and Gliz A humanized snowball and ice cube Pedro Albuquerque
2008 സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് Beijing The Fuwa:
Beibei, Jingjing, Huanhuan, Yingying, Nini
Fish, giant panda, Olympic Flame, Tibetan antelope, swallow Han Meilin പ്രമാണം:Mascots of the 2008 Summer Olympics (Shatin, Hong Kong).jpg
2010 വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് Vancouver Miga Mythical sea bear Meomi Design
(a group of
Vicki Wong and
Michael Murphy)
 
Quatchi A sasquatch  
Mukmuk A Vancouver Island Marmot
2012 സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് London Wenlock[5] Drops of steel with cameras for eyes. Iris[6]  
2014 വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് Sochi Bely Mishka (Polar Bear), Snow Leopard (leopard), Zaika (the dore hare) Silvia Petrova, Vadim Pak, Oleg Serdechny  
2016 സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് Rio de Janeiro Vinicius An animal representing all Brazilian mammals Luciana Eguti and Paulo Muppet
2018 വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് Pyeongchang ??? TBA ???
2020 സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് Tokyo TBA TBA TBA
2022 വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് Beijing TBA TBA TBA

യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് ഭാഗ്യചിഹ്നങ്ങൾ

തിരുത്തുക

ഇതും നോക്കുക

തിരുത്തുക

കുറിപ്പുകൾ

  1. 1.0 1.1 "History of Olympic Mascots 1968-2014 - Photos & Origins". www.olympic.org. Retrieved 2015-10-22.
  2. "Olympic Games Mascots". www.topendsports.com. Retrieved 2015-10-22.
  3. "Ολυμπιακές Μασκότ Χειμερινοί Αγώνες - Athens Info Guide". www.athensinfoguide.com. Retrieved 2015-10-22.
  4. Utah Travel Industry. "2002 Winter Olympics: Emblems and Mascots". Archived from the original on 2010-11-21. Retrieved 3 November 2010.
  5. Farquhar, Gordon (19 May 2010). "BBC Sport - London 2012 unveils Games mascots Wenlock and Mandeville". BBC Online. BBC Online. Retrieved 19 May 2010.
  6. "2012 London Mascots launched to the World". Archived from the original on 2010-06-28. Retrieved October 21, 2015.

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

തിരുത്തുക