ഗ്രീഷ്മ അയനാന്തം

(June solstice എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ജൂൺ 20-22 തിയ്യതികളിലൊന്നിൽ  സൂര്യൻ വടക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് ഉത്തരായനരേഖയുടെ മുകളിലെത്തിയതായി അനുഭവപ്പെടുന്നു.ഈ ദിവസത്തിൽ ഉത്തരായനരേഖയിൽ സൂര്യരശ്മികൾ ലംബമായി പതിക്കുന്നു. ഇതാണു ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലെ ഗ്രീഷ്മ അയനാന്തം. ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലിതു് ശൈത്യ അയനാന്തമാണു്.

തിയ്യതികൾ

തിരുത്തുക

ഈയടുത്ത കുറച്ച് വർഷങ്ങളിലെ ഗ്രീഷ്മ അയനാന്തത്തിന്റെ തിയ്യതികൾ താഴെക്കൊടുക്കുന്നു:[1]

തിയ്യതി
സമയം(UTC)
2000-06-21 01:48
2001-06-21 07:38
2002-06-21 13:24
2003-06-21 16:10
2004-06-21 00:57
2005-06-21 06:46
2006-06-21 12:26
2007-06-21 18:06
2008-06-20 23:59
2009-06-21 05:45
2010-06-21 11:28
2011-06-21 17:16
2012-06-20 23:09
2013-06-21 05:04
2014-06-21 10:51
2015-06-21 16:38
2016-06-20 22:34
2017-06-21 04:24
2018-06-21 10:07
2019-06-21 15:54
2020-06-20 21:44
UT date and time of
equinoxes and solstices on Earth[2]
സംഭവം വിഷുവം അയനാന്തം വിഷുവം അയനാന്തം
മാസം മാർച്ച് ജൂൺ സെപ്റ്റംബർ ഡിസംബർ
വർഷം
തിയതി സമയം തിയതി സമയം തിയതി സമയം തിയതി സമയം
2010 20 17:32 21 11:28 23 03:09 21 23:38
2011 20 23:21 21 17:16 23 09:04 22 05:30
2012 20 05:14 20 23:09 22 14:49 21 11:12
2013 20 11:02 21 05:04 22 20:44 21 17:11
2014 20 16:57 21 10:51 23 02:29 21 23:03
2015 20 22:45 21 16:38 23 08:21 22 04:48
2016 20 04:30 20 22:34 22 14:21 21 10:44
2017 20 10:28 21 04:24 22 20:02 21 16:28
2018 20 16:15 21 10:07 23 01:54 21 22:23
2019 20 21:58 21 15:54 23 07:50 22 04:19
2020 20 03:50 20 21:44 22 13:31 21 10:02

സൌരവർഷം

തിരുത്തുക

അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഉത്തര അയനാന്തങ്ങൾക്കിടയിലെ സമയം ഒരു വർഷമായി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള വർഷ കാലഗണനാ സമ്പ്രദായത്തെയാണു് സൌരവർഷം(Tropical Year) എന്നു പറയുന്നതു്.

ഇതു കൂടി കാണുക

തിരുത്തുക
  1. "Earth's Seasons — Naval Oceanography Portal". Archived from the original on 2014-08-22. Retrieved 20 June 2016.
  2. United States Naval Observatory (21 September 2015). "Earth's Seasons: Equinoxes, Solstices, Perihelion, and Aphelion, 2000-2025". Retrieved 9 December 2015.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗ്രീഷ്മ_അയനാന്തം&oldid=3786212" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്