സംവാദം:ചുവന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളും നീല സംസ്ഥാനങ്ങളും

Active discussions
(സംവാദം:ചുവന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

Red states and blue statesതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ ഉള്ളതു പോലെ ചുവന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളും നീല സംസ്ഥാനങ്ങളും എന്ന് രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ പോരെ? -- Raghith 04:38, 21 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

തലക്കെട്ട് മാറ്റി. മറ്റു ഭാഷകളിലെ താളുകളുമായുള്ള ലിങ്കുകളും ചേർത്തു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 04:55, 21 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

അതുപോലെ നീലസംസ്ഥാനങ്ങളെയും ഈ പേജിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്നതു നല്ലതല്ലേ? -- --സുധീർ കൃഷ്ണൻ (സംവാദം) 04:59, 21 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

 Y ചെയ്തു . -- Raghith 05:34, 21 ഡിസംബർ 2012 (UTC)
"ചുവന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളും നീല സംസ്ഥാനങ്ങളും" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.