ശൃംഗിക

ആർത്രോപോഡ വിഭാഗത്തിൽപെട്ട ജീവികളുടെ ഒരു ഇന്ദ്രിയം

ആർത്രോപോഡ വിഭാഗത്തിൽപെട്ട ജീവികളുടെ ഒരു ഇന്ദ്രിയമാണ് ശൃംഗിക (Antennae).

Large antennae on a longhorn beetle

ഇവ തലയുടെ ഒന്നാമത്തെയോ രണ്ടാമത്തെയോ ഖണ്ഡത്തിൽ ജോഡികളായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇവ പൊതുവെ സ്പർശിനികളാണെങ്കിലും ഇവയുടെ ധർമ്മം ഇനമനുസരിച്ചു വ്യത്യാസപ്പെടാം. ചലനം, താപം, ശബ്ദം, ഗന്ധം, രുചി ഇവയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ ശൃംഗിക ഉപകരിക്കുന്നു.[1][2] ചില ജീവികളിൽ ഇവ ഇണചേരൽ, നീന്തൽ, ഉറപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്നു.[2] ലാർവകളിൽ ഇവ ഇമാഗോകളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.[3][4]

ക്രസ്റ്റേഷ്യൻ തിരുത്തുക

ക്രസ്റ്റേഷ്യനുകൾക്ക് രണ്ടു ജോഡി ശൃംഗികൾ ഉണ്ട്.[2]

പ്രാണികൾ തിരുത്തുക

 
Terms used to describe shapes of insect antennae
 
Antennal shape in the Lepidoptera from C. T. Bingham (1905)

പ്രാണികൾക്ക് ഒരു ജോഡി ശൃംഗികൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്.[5][6][7]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. Chapman, R.F. (1998). The Insects: Structure and Function (PDF) (4th പതിപ്പ്.). Cambridge University Press. പുറങ്ങൾ. 8–11. ISBN 0521570484.
  2. 2.0 2.1 2.2 Boxshall, Geoff; Jaume, D. (2013). Functional Morphology and Diversity: Antennules and Antennae in the Crustacea. Oxford University Press. പുറങ്ങൾ. 199–236.
  3. Fortey, Richard A.; Thomas, Richard H . (1998). Arthropod Relationships: Phylogenetic Analysis (1st പതിപ്പ്.). The Systematics Association. പുറം. 117. ISBN 978-94-011-4904-4.
  4. Cotton, Trevor J.; Braddy, Simon J. (2004). "The phylogeny of arachnomorph arthropods and the origin of the Chelicerata". Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 94 (03): 169–193. doi:10.1017/S0263593300000596.
  5. Darby, Gene (1958). What is a butterfly?. Chicago: Benefic Press. പുറം. 8. OCLC 1391997.
  6. Gullan, Penny J.; Cranston, Peter S. (2005). The Insects: an Outline of Entomology (3rd പതിപ്പ്.). Oxford, UK: Blackwell Publishing. പുറം. 38. ISBN 1-4051-1113-5.
  7. Chapman, Reginald Frederick (1998). The Insects: Structure and Function (4th പതിപ്പ്.). New York: Cambridge University Press. പുറം. 8. ISBN 0-521-57890-6.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ശൃംഗിക&oldid=3778511" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്