ശുദ്ധസാവേരി

കർണാടകസംഗീതത്തിലെ ജന്യരാഗം
ശുദ്ധ സാവേരി

ആരോഹണംസ രി2 മ1 പ ധ2 സ
അവരോഹണം സ ധ2 പ മ1 രി2 സ
ജനകരാഗംധീരശങ്കരാഭരണം
കീർത്തനങ്ങൾനീകെവരി ബോധന, ശ്രീ ഗുരു ഗുഹ

കർണാടകസംഗീതത്തിലെ 29ആം മേളകർത്താരാഗമായ ധീരശങ്കരാഭരണത്തിന്റെ ജന്യരാഗമാണ് ശുദ്ധ സാവേരി.ഭക്തിരസ പ്രധാനമാണ് ഈ രാഗം.

ഘടന,ലക്ഷണം

തിരുത്തുക
  • ആരോഹണം സ രി2 മ1 പ ധ2 സ[1]
  • അവരോഹണം സ ധ2 പ മ1 രി2 സ

സ്വരസ്ഥാനങ്ങൾ ചതുശ്രുതി ഋഷഭം,ശുദ്ധ മദ്ധ്യമം,പഞ്ചമം,ചതുശ്രുതി ധൈവതം ഇവയാണ്. ഖരഹരപ്രിയ, ഗൗരിമനോഹരി എന്നീ മേളകർത്താരാഗങ്ങളിലെ ഗാന്ധാരം, നിഷാദം ഇവ മാറ്റിയാലും ശുദ്ധ സാവേരി ആയിരിക്കും.

ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൽ ഈ രാഗത്തിനു സമാനമായത് ദുർഗ എന്ന രാഗമാണ്.

കൃതി[1] കർത്താവ് താളം
ദാരിനി തെലുസുകൊണ്ടി ത്യാഗരാജർ ആദി
നീകെവരി ബോധന ത്യാഗരാജർ ആദി
ശ്രീ ഗുരു ഗുഹ മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ രൂപകം
ലക്ഷണമുലു ത്യാഗരാജർ ആദി
കാലഹരണമേലരാ ത്യാഗരാജർ ആദി

ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ

തിരുത്തുക
ഗാനം ചലച്ചിത്രം
മുത്തു പൊഴിയുന്ന ചൈതന്യം
കോടമഞ്ഞിൻ താഴ്വരയിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ
ആരാരും കാണാതെ ചന്ദ്രോത്സവം
  1. 1.0 1.1 "sudda sAvEri". Retrieved 2018-05-14.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ശുദ്ധസാവേരി&oldid=3988258" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്