പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രകാരനും ഗണിതജ്ഞനുമായിരുന്നു ശങ്കര വാര്യർ(circa. 1500 - 1560 CE).തൃക്കേട്ടവേളിയിലെ(ഇന്നത്തെ ഒറ്റപ്പാലം) ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ ജോലിക്കാരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം.കേരളത്തിലെ ജ്യോതിശാസ്ത്രഗണിത വിദ്യാലയത്തിലെ അംഗവുമായിരുന്നു ശങ്കര വാര്യർ. [1].

ഗുരുക്കന്മാർതിരുത്തുക

തന്ത്രസംഗ്രഹത്തിന്റെ രചയിതാവായ നീലാകാന്ത സോമയാജി(1444-1544)യും യുക്തിഭാസത്തിന്റെ രചയിതാവായ ജയദേവനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുക്കാന്മാർ.നീലാകാന്ത സോമയാജിയുടെയും ചിത്രഭാനുവിന്റെയും സഹായിയായ നേത്രനാരായണനും ഗുരുവാണ്‌.ആൾജിബ്ര സമവാക്യത്തിന്റെ തെളിവുകളും വഴികളും ജ്യോതിശാസ്ത്ര കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ശങ്കര വാര്യരുടെ രചനകൾതിരുത്തുക

അദ്ദേഹത്തിന്റെതായി അറിയപ്പെടുന്ന രചനകൾ ഇവയാണ്‌

  • യുക്തിദീപിക-തന്ത്രസംഗ്രഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഷ്യം.യുക്തിഭാസത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ചത്.
  • ലഘു-വിവൃതി-തന്ത്രസംഗഹത്തിന്റെ ചെറു ഭാഷ്യം
  • ക്രിയ-ക്രമകാരി-ഭാസ്ക്കരൻ രണ്ടാമന്റെ ലീലാവതിയുടെ വിശദമായ ഭാഷ്യം
  • 1529ലെ ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഭാഷ്യം
  • 1554ലെ ജ്യോതിശാസ്ത്ര കൈപുസ്തകം

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Plofker, Kim (2009). Mathematics in India. Princeton: Princeton University Press. പുറങ്ങൾ. 220.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ശങ്കര_വാര്യർ&oldid=3780033" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്