വർഗ്ഗം:ഫെബ്രുവരി 18-ന് ജനിച്ചവർ

18 February 1969 SAIRABANU KOLLANJERI Calicut

"ഫെബ്രുവരി 18-ന് ജനിച്ചവർ" എന്ന വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ 10 താളുകളുള്ളതിൽ 10 എണ്ണം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.