വൈക്കം മുൻസിപ്പാലിറ്റി

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വൈക്കം താലൂക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മുൻസിപ്പാലിറ്റിയാണ്‌ വൈക്കം മുൻസിപ്പാലിറ്റി. വിസ്തീർണം 8.73 ച.കി.മീ. ജനസംഖ്യ: 21,753(1991). കിഴക്കു ഉദയനാപുരം പഞ്ചായത്തും പടിഞ്ഞാറ് വേമ്പനാട്ട് കായലും വടക്ക് ഉദയനാപുരം പഞ്ചായത്തും തെക്ക് ടി.വി.പുരം പഞ്ചായത്തും വല്യാനപ്പുഴയും ആണ് അതിരുകൾ. പ്രശസ്തമായ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വൈക്കം മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലാണ്.

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

 1. ഉദയനാപുരം
 2. കാരുവള്ളി
 3. പെരിഞ്ചില
 4. ചാലപ്പറമ്പ്
 5. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ
 6. ലിങ്ക് റോഡ്
 7. ചീരംകുന്നുമ്പുറം
 8. ചുള്ളിത്തറ
 9. പ്രായിക്കത്തറ
 10. ആറാട്ട്കുളം
 11. പെരുംമ്പള്ളിയാഴം
 12. പുഴവായികുളങ്ങര
 13. കോൺവെന്റ്
 14. തുരുത്തിക്കര
 15. കായിപ്പുറം
 16. മുൻസിപ്പൽ ഓഫീസ്
 17. മൂകാമ്പികച്ചിറ
 18. ജവഹർ റോഡ്
 19. വി.കെ. വേലപ്പൻ
 20. മഹാദേവ ക്ഷേത്രം
 21. എൽ.എഫ്. ചർച്ച്
 22. ഇ വി ആർ
 23. കരയിൽ
 24. കോലോത്തും കടവ്
 25. പോളശ്ശേരി
 26. ശ്രീനാരായണപുരം

ഭരണ സമിതിതിരുത്തുക

ബിജു, വി. കണ്ണേഴത്ത് ചെയർമാനായുള്ള ഭരണസമിതിയാണ് വൈക്കം മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിലവിലുള്ളത്.