സംവാദം:വൈക്കം മുൻസിപ്പാലിറ്റി

There are no discussions on this page.

വൈക്കം എന്ന പേരിൽ ലേഖനം ഉള്ളപ്പോൾ പിന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് വേറെ ലേഖനം വേണ്ട. വൈക്കം ലേഖനം വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് താനും.Georgekutty 13:32, 1 നവംബർ 2008 (UTC)

"വൈക്കം മുൻസിപ്പാലിറ്റി" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.