വെള്ളാഞ്ചിറ

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വെള്ളാഞ്ചിറ&oldid=3345071" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്