ഉപയോക്താക്കളുടെ ഭാഷാജ്ഞാനം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ്‌ ബാബേൽ. ഓരോ ഭാഷയിലുമുള്ള പ്രാവീണ്യം സൂചിപ്പിക്കുവാനായി പ്രത്യേക ഫലകങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവ നിങ്ങളുടെ യൂസർ പേജിൽ താഴെക്കാണുംവിധം പതിപ്പിക്കുക.

<table style="float: right; margin-left: 1em; margin-bottom: 0.5em; width: 242px; border: #99B3FF solid 1px">
<tr><td><center>'''[[Wikipedia:Babel]]'''</center></td></tr>
<tr><td>{{user ml}}</td></tr>
<tr><td>{{user en-3}}</td></tr>
</table>

ഇതുവരെ ലഭ്യമായ ഭാഷാഫലകങ്ങൾ തിരുത്തുക

(ml) മലയാളം തിരുത്തുക

 • User ml
 • User ml-0
 • User ml-1

(en) ഇംഗ്ലീഷ് തിരുത്തുക

 • User en
 • User en-1
 • User en-2
 • User en-3
 • User en-4

(af) ആഫ്രികാൻസ് തിരുത്തുക

 • User af-0
 • User af-1

(als) അലമാനിക് ജർമ്മൻ തിരുത്തുക

 • User als-1

(ar) അറബി തിരുത്തുക

 • User ar-0
 • User ar-1

(ast) അസ്റ്റൂറിയൻ തിരുത്തുക

 • User ast-1

(az) അസർബൈജാനി തിരുത്തുക

 • User az-2

(bar) ബോറിയൻ തിരുത്തുക

 • User bar-1

(be) ബെലാറുസിയൻ തിരുത്തുക

 • User be-2

(bg) ബൾഗേറിയൻ തിരുത്തുക

 • User bg
 • User bg-1

(bn) ബംഗാളി തിരുത്തുക

 • User bn-3

(bpy) ബിഷ്ണുപ്രിയ മണിപ്പൂരി തിരുത്തുക

 • User bpy

(ca) കാറ്റാലൻ തിരുത്തുക

 • User ca-1
 • User ca-4

(cs) ചെക്ക് തിരുത്തുക

 • User cs
 • User cs-1

(da) ഡാനിഷ് തിരുത്തുക

 • User da
 • User da-1
 • User da-2

(de) ജർമ്മൻ തിരുത്തുക

 • User de
 • User de-1
 • User de-2
 • User de-3
 • User de-4

(el) ഹെല്ലനിക് തിരുത്തുക

 • User el
 • User el-1

(eo) എസ്പറാന്റോ തിരുത്തുക

 • User eo-1
 • User eo-2
 • User eo-3

(es) സ്പാനിഷ് തിരുത്തുക

 • User es
 • User es-0
 • User es-1
 • User es-2
 • User es-3
 • User es-4

(et) എസ്റ്റോണിയൻ തിരുത്തുക

 • User et-1

(eu) ബാസ്ക് തിരുത്തുക

 • User eu
 • User eu-4

(fi) ഫിന്നിഷ് തിരുത്തുക

 • User fi

(fr) ഫ്രഞ്ച് തിരുത്തുക

 • User fr
 • User fr-0
 • User fr-1
 • User fr-2
 • User fr-3

(gl) ഗലീഷ്യൻ തിരുത്തുക

 • User gl-1

(grc) ക്ലാസ്സികൾ ഗ്രീക് തിരുത്തുക

 • User grc-1

(gsw) സ്വിസ്സ് ജർമ്മൻ തിരുത്തുക

 • User gsw-1

(gu) ഗുജറാത്തി തിരുത്തുക

 • User gu-1
 • User gu-2

(he) ഹീബ്രു തിരുത്തുക

 • User he-0
 • User he-2

(hi) ഹിന്ദി തിരുത്തുക

 • User hi-1
 • User hi-2

(hr) ക്രൊയേഷ്യൻ തിരുത്തുക

 • User hr-1

(hsb) അപ്പർ സോർബിയൻ തിരുത്തുക

 • User hsb-1

(ia) ഇന്റർലിങ്ക്വ തിരുത്തുക

 • User ia-2

(id) ഇൻഡോനേഷ്യൻ തിരുത്തുക

 • User id-1
 • User id-3

(io) ഇഡോ തിരുത്തുക

 • User io-3

(is) ഐസ്‌ലാൻഡികിറ്റാലിയൻ തിരുത്തുക

 • User it-1
 • User it-3

(ja) ജപ്പാനീസ് തിരുത്തുക

 • User ja
 • User ja-1
 • User ja-4

(ko) കൊറിയൻ തിരുത്തുക

 • User ko-1
 • User ko-3

(ksh) റിപ്വാറിയൻ തിരുത്തുക

 • User ksh

(la) ലാറ്റിൻ തിരുത്തുക

 • User la-1
 • User la-2

(lb) ലക്സംബർഗിഷ് തിരുത്തുക

 • User lb-1

(li) ലിംബർഗൻ തിരുത്തുക

 • User li-1

(mk) മാസിഡോണിയൻ തിരുത്തുക

 • User mk-1

(ms) മലായ് തിരുത്തുക

 • User ms-2

(nds) ലോ ജർമ്മൻ തിരുത്തുക

 • User nds-1

(nl) ഡച്ച് തിരുത്തുക

 • User nl
 • User nl-0
 • User nl-1
 • User nl-2

(nn) നോർവീജിയൻ നൈനോർക്ക് തിരുത്തുക

 • User nn-2
 • User nn-3

(no) നോർവീജിയൻ തിരുത്തുക

 • User no
 • User no-1
 • User no-2

(pdc) പെൻസിൽവാനിയ ജർമ്മൻ തിരുത്തുക

 • User pdc-1

(pfl) പലാറ്റിനേറ്റ് ജർമ്മൻ തിരുത്തുക

 • User pfl-1

(pl) പോളിഷ് തിരുത്തുക

 • User pl
 • User pl-1

(pt) പോർച്ചുഗീസ് തിരുത്തുക

 • User pt
 • User pt-0
 • User pt-1

(ro) റുമാനിയൻ തിരുത്തുക

 • User ro-2

(ru) റഷ്യൻ തിരുത്തുക

 • User ru
 • User ru-0
 • User ru-1
 • User ru-2
 • User ru-4

(sa) സംസ്കൃതം തിരുത്തുക

 • User sa-1

(sk) സ്ലൊവാക് തിരുത്തുക

 • User sk
 • User sk-1

(sl) സ്ലൊവേനിയൻ തിരുത്തുക

 • User sl-1

(sr) സെർബിയൻ തിരുത്തുക

 • User sr-1

(sv) സ്വീഡിഷ് തിരുത്തുക

 • User sv
 • User sv-0
 • User sv-1
 • User sv-2

(swg) സ്വാബിയൻ ജർമ്മൻ തിരുത്തുക

 • User swg-1

(sxu) അപ്പർ സാക്സൺ തിരുത്തുക

 • User sxu-1

(ta) തമിഴ് തിരുത്തുക

 • User ta-1
 • User ta-2

(te) തെലുഗു തിരുത്തുക

 • User te

(tr) ടർകിഷ് തിരുത്തുക

 • User tr-4

(uk) യുക്രൈനിയൻ തിരുത്തുക

 • User uk
 • User uk-4

(yi) യിഡ്ഡിഷ് തിരുത്തുക

 • User yi-2

(zh) ചൈനീസ് തിരുത്തുക

 • User zh-1
 • User zh-2
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിക്കിപീഡിയ:ബാബേൽ&oldid=1947020" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്