1957-65 കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിലവിലിരുന്ന ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലം ആണ് കോതകുളങ്ങര. പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഇ.പി. പൗലോസ് ആയിരുന്നു സാമാജികൻ[1]. [2]

16
രാമമംഗലം
കേരള നിയമസഭയിലെ നിയോജകമണ്ഡലം
നിലവിൽ വന്ന വർഷം1957-1965
വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം55325 (1960)
ആദ്യ പ്രതിനിഥിഇ.പി. പൗലോസ് കോൺഗ്രസ്
നിലവിലെ അംഗംഇ.പി. പൗലോസ്
പാർട്ടികോൺഗ്രസ്
മുന്നണിയു.ഡി.എഫ്.
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വർഷം1957
ജില്ലഎറണാകുളം

മെമ്പർമാരും വോട്ടുവിവരങ്ങളും തിരുത്തുക

 സ്വതന്ത്രൻ    കോൺഗ്രസ്    BDJS   സിപിഐ(എം)   ബിജെപി    സിപിഐ   JD(S)   പിഎസ്‌പി  

വർഷം ആകെ ചെയ്ത് ഭൂരി പക്ഷം അംഗം വോട്ട് പാർട്ടി എതിരാളി വോട്ട് പാർട്ടി എതിരാളി വോട്ട് പാർട്ടി
1960[3] 55325 49931 12577 ഇ.പി. പൗലോസ് 32448 കോൺഗ്രസ് പി.വി എബ്രഹാം 19871 സി.പി.ഐ പോൾ കുന്നിൽ 748 സ്വത
1957[4] 49763 35917 6498 20086 പരമേശ്വരൻ നായർ 13588 നാരായണൻ നമ്പൂതിരി 5180

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. http://www.ceo.kerala.gov.in/pdf/KLA/KL_1957_ST_REP.pdf
  2. http://www.ceo.kerala.gov.in/pdf/KLA/KL_1960_ST_REP.pdf
  3. http://www.ceo.kerala.gov.in/pdf/KLA/KL_1960_ST_REP.pdf
  4. http://www.ceo.kerala.gov.in/pdf/KLA/KL_1957_ST_REP.pdf