യുവേഫ യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്

യുവേഫ യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അഥവാ യൂറോ കപ്പ് യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന രാജ്യങ്ങളൂടെ ദേശീയടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രധാന ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പാണ്. 1960 മുതൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ് നിലവിലുണ്ട്. നാല് വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാണ് മൽസരങ്ങൾ നടക്കുക. രണ്ട് ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾക്കിടയിൽ ഇരട്ടവർഷങ്ങളിലായാണ് യൂറോ കപ്പ് മൽസരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. 1968 മുതലാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനെ ഈ പേരിൽ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിനുമുൻപ് യൂറോപ്യൻ നേഷൻസ് കപ്പ് എന്നായിരുന്നു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റ ഔദ്യോഗികനാമം. 1996-ലെ യൂറോ കപ്പിനു ശേഷം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനെ 'യൂറോ' എന്നതിനുശേഷം വർഷം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞുകാണുന്നു. ഉദാ: 'യൂറോ 2008'.

യുവേഫ യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്
RegionEurope (UEFA)
റ്റീമുകളുടെ എണ്ണം24 (finals)
55 (eligible to enter qualification)
നിലവിലുള്ള ജേതാക്കൾ ഇറ്റലി (2st title)
കൂടുതൽ തവണ ജേതാവായ രാജ്യം ജർമനി
 Spain
(3 titles each)
വെബ്സൈറ്റ്Official website
UEFA Euro 2020 qualifyingഇതുവരെയുള്ള ടൂർണമെന്റുകളുടെ ഫലങ്ങൾതിരുത്തുക

Year Host Final Third place playoff Number of teams
Winners Score Runners-up Third place Score Fourth place
1960
Details
  France  
സോവ്യറ്റ് യൂണിയൻ
2–1 (a.e.t.)  
യുഗോസ്ലാവിയ
 
ചെക്കോസ്ലോവാക്യ
2–0  
ഫ്രാൻസ്
4
1964
Details
  Spain  
Spain
2–1  
സോവ്യറ്റ് യൂണിയൻ
 
ഹംഗറി
3–1 (a.e.t.)  
Denmark
4
1968
Details
  Italy  
ഇറ്റലി
1–1 (a.e.t.)
2–0 (replay)
 
യുഗോസ്ലാവിയ
 
England
2–0  
സോവ്യറ്റ് യൂണിയൻ
4
1972
Details
  Belgium  
പശ്ചിമ ജർമനി
3–0  
സോവ്യറ്റ് യൂണിയൻ
 
ബെൽജിയം
2–1  
ഹംഗറി
4
1976
Details
  Yugoslavia  
ചെക്കോസ്ലോവാക്യ
2–2 (a.e.t.)
(5–3 p)
 
പശ്ചിമ ജർമനി
 
Netherlands
3–2 (a.e.t.)  
യുഗോസ്ലാവിയ
4
1980
Details
  Italy  
പശ്ചിമ ജർമനി
2–1  
ബെൽജിയം
 
ചെക്കോസ്ലോവാക്യ
1–1[A]
(9–8 p)
 
ഇറ്റലി
8
Year Host(s) Final Losing semi-finalists[B] Number of teams
Winner Score Runner-up
1984
Details
  France  
ഫ്രാൻസ്
2–0  
Spain
  Denmark and   Portugal 8
1988
Details
  West Germany  
Netherlands
2–0  
സോവ്യറ്റ് യൂണിയൻ
  ഇറ്റലി and   പശ്ചിമ ജർമനി 8
1992
Details
  Sweden  
Denmark
2–0  
ജർമനി
  Netherlands and   സ്വീഡൻ 8
1996
Details
  England  
ജർമനി
2–1 (a.e.t.)  
ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക്
  England and   ഫ്രാൻസ് 16
2000
Details
  Belgium
  Netherlands
 
ഫ്രാൻസ്
2–1 (a.e.t.)  
ഇറ്റലി
  Netherlands and   Portugal 16
2004
Details
  Portugal  
ഗ്രീസ്
1–0  
Portugal
  ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക് and   Netherlands 16
2008
Details
  Austria
   Switzerland
 
Spain
1–0  
ജർമനി
  റഷ്യ and   തുർക്കി 16
2012
Details
  Poland
  Ukraine
 
Spain
4–0  
ഇറ്റലി
  ജർമനി and   Portugal 16
2016
Details
  France  
Portugal
1–0 (a.e.t.)  
ഫ്രാൻസ്
  ജർമനി and   വെയ്‌ൽസ് 24
2020
Details
  Pan-European ഇറ്റലി 1-1 പെനാൽറ്റി ഷൂട്ട്‌ ഔട്ട്‌ 2-3 ഇംഗ്ലണ്ട് 24
2024
Details
  Germany 24
  1. No extra time was played.
  2. No third place play-off has been played since 1980; losing semi-finalists are listed in alphabetical order.