മാരാരിക്കുളം നിയമസഭാമണ്ഡലം

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഒരു നിയമസഭാമണ്ഡലമായിരുന്നു മാരാരിക്കുളം നിയമസഭാമണ്ഡലം

99
മാരാരിക്കുളം
കേരള നിയമസഭയിലെ നിയോജകമണ്ഡലം
നിലവിൽ വന്ന വർഷം1957-2008
വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം178437 (2006)
ആദ്യ പ്രതിനിഥിസി.ജി. സദാശിവൻ സി.പി.ഐ.
നിലവിലെ അംഗംതോമസ് ഐസക്ക്
പാർട്ടിസിപിഎം
മുന്നണിഎൽ.ഡി.എഫ്.
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വർഷം2006
ജില്ലആലപ്പുഴ ജില്ല

2008-ലെ മണ്ഡലപുനർനിർണ്ണയത്തോടെ ഇല്ലാതായി.

പ്രതിനിധികൾ തിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുപ്പുഫലങ്ങൾ തിരുത്തുക

ഇതും കാണുക തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക