മണിയാർ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി

കേരളത്തിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി

പ്രതിവർഷം 36 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം Carborundum Universal Ltd (CUMI), Murugappa Group സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിർമിച്ച (Captive) ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് മണിയാർ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി.[1] പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ റാന്നിക്കു സമീപം വടശ്ശേരിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മണിയാറിൽ ആണ് പദ്ധതിയിലെ പവർ ഹൗസ് നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്.[2][3] പദ്ധതിയിൽ ഒരു ജലസംഭരണിയും ഒരു അണക്കെട്ടും ഒരു പവർ ഹൗസും ഉൾപ്പെടുന്നു.

മണിയാർ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി
സ്ഥലംമണിയാർ ,റാന്നി,പത്തനംതിട്ട ജില്ല, കേരളം,ഇന്ത്യ
നിർദ്ദേശാങ്കം9°19′57.3924″N 76°52′42.8016″E / 9.332609000°N 76.878556000°E / 9.332609000; 76.878556000
നിലവിലെ സ്ഥിതിCompleted
നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത്1994
ഉടമസ്ഥതCarborundum Universal Ltd (CUMI), Murugappa Group . കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്
Power station
TypeSmall Hydro Power Plant (SHEP)
Installed capacity12 MW (3 x 4 Megawatt - Kaplan -type)
Website
Kerala State Electricity Board , https://en.wikipedia.org/wiki/Carborundum_Universal
പ്രതിവർഷം 36 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ്


Carborundum Universal Ltd (CUMI) കമ്പനിയുടെ കൊച്ചിയിൽ ഫാക്ടറിയിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ ആവശ്യാർഥം ആണ് ഇത് നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത് . ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുന്ന വൈദ്യുതി KSEB യുടെ ലൈനിലൂടെ കൊച്ചിയിലെ കമ്പനിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു


പദ്ധതിയിലെ ജലസംഭരണികളും അണക്കെട്ടുകളും പവർ ഹൗസുകളും

തിരുത്തുക

1) മണിയാർ പവർ ഹൗസ്

1) മണിയാർ അണക്കെട്ട്

വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം

തിരുത്തുക

മണിയാർ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതിയിൽ 4 മെഗാവാട്ടിന്റെ 3 ടർബൈനുകൾ (Kaplan -type) ഉപയോഗിച്ച് 12 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു . Kirloskar India ആണ് ജനറേറ്റർ. വാർഷിക ഉൽപ്പാദനം 36 MU ആണ്. 1994 ൽ പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്തു.


യൂണിറ്റ് റേറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ദിവസം
യൂണിറ്റ് 1 4 MW
യൂണിറ്റ് 2 4 MW
യൂണിറ്റ് 3 4 MW

കൂടുതൽ കാണുക

തിരുത്തുക


  1. "MANIYAR SMALL HYDRO ELECTRIC PROJECT -". www.kseb.in.
  2. "Maniyar Power House-". www.expert-eyes.org.
  3. "MANIYAR Shep IPP -". www.ahec.org.in.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]