കേരളത്തിലെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ റാന്നിഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു പട്ടണമാണ് റാന്നി. റാന്നി താലൂക്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ഈ പട്ടണത്തിലാണ്. പമ്പാനദിയുടെ ഇരുകരകളിലുമായാണ് ഈ പട്ടണം നിലകൊള്ളുന്നത്.

പേരിനുപിന്നിൽതിരുത്തുക

റാന്നി എന്ന പേര് റാണി എന്ന പേരിൽനിന്നുണ്ടായതാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. കിഴക്കൻ മലഞ്ചെരുവുകളുടെ റാണിയാണ് റാന്നിയെന്നറിയപ്പെടുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=റാന്നി&oldid=3333977" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്