ഇന്ത്യയിൽ പാമ്പ് കടിയേറ്റുള്ള മരണങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണമാവുന്ന നാല് പാമ്പുകളാണ് ബിഗ് ഫോർൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ 270 ലധികം സ്പീഷീസ് പാമ്പുകൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ 60 സ്പീഷീസ് പാമ്പുകൾക്കേ മനുഷ്യനു മാരകമായേക്കാവുന്ന തരത്തിൽ വിഷമുള്ളു.ഇവയിൽ തന്നെ പലതും മനുഷ്യവാസ മേഖലകളിൽ കുറവാണ് അവയുടെ കടിയേറ്റ സംഭവങ്ങളും അപൂർവ്വമാണ് അത് കൊണ്ട് രാജവെമ്പാല യടക്കം പല പാമ്പുകളും 'ബിഗ് ഫോർ'ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.മനുഷ്യവാസ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായും സ്ഥിരമായും കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ ബിഗ് ഫോർ മൂലമാവുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ 2000 മുതൽ 2019 വരെയുള്ള പാമ്പ് കടിയേറ്റ കേസുകൾ അനുസരിച്ച് ചേനത്തണ്ടൻ (43%) വെള്ളിക്കെട്ടൻ നും ഉപവിഭാഗങ്ങളും (18%) ഇന്ത്യൻ മൂർഖൻനും ഉപവിഭാഗങ്ങളും (12%) ചുരുട്ടമണ്ഡലി (6%) മറ്റുള്ളവ (21%) എന്നീ നിരക്കിൽ ആണ്.[1]

ചികിത്സ

തിരുത്തുക

ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാല് പാമ്പുകൾക്കും പ്രതിവിഷം (A.S.V ആന്റിവെനം) ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ ഈ നാലിനം കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടു പ്രദേശങ്ങളിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന മുഴമൂക്കൻ കുഴിമണ്ഡലി യുടെ കടി അപൂർവ്വമായി മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.ഇതിനു പ്രതിവിഷം (പോളിവാലന്റ് ആന്റിവെനം) ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമല്ല[2]. കടിയേറ്റ ആളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സയാണ് നിലവിൽ നൽകുന്നത്.കടൽ പാമ്പുകൾക്കും ഇന്ത്യയിൽ ആന്റിവെനം ലഭ്യമല്ല[3] പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിധഗ്ധ സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ള ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടുക.അശാസ്ത്രീയമായ ചികിത്സാരീതികളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക.

https://snake-facts.weebly.com/big-four-deadliest-indian-snakes.html

  1. "Trends in snakebite deaths in India from 2000 to 2019 in a nationally representative mortality study". Elifescinces. eLife Sciences Publications, Ltd. 7 june. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help); Text "access-" ignored (help)
  2. "മുഴമൂക്കൻ കുഴിമണ്ഡലി - വിക്കിപീഡിയ". Retrieved 2021-06-27.
  3. "Snake bite in India today". Snake bite in India today. Neeraja M. Krishnan,Binay Panda. 5. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help); Text "access" ignored (help)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബിഗ്_ഫോർ_(പാമ്പുകൾ)&oldid=3864904" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്