ഗണിതം, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ആരോഗ്യശാസ്ത്രം എന്നിവയടക്കമുള്ള പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിൽ ഗണ്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്കായി റോയൽ സൊസൈറ്റി നൽകുന്ന അവാർഡ് ആണ് ഫെലോ ഓഫ് ദ റോയൽ സൊസൈറ്റി (Fellowship of the Royal Society (FRS, ForMemRS, HonFRS).[1]

ഫെലോ ഓഫ് ദ റോയൽ സൊസൈറ്റി
Headquarters of the Royal Society in Carlton House Terrace in London
അവാർഡ്“substantial contributions to the improvement of natural knowledge”[1]
SponsorRoyal Society
തിയതി1663 (1663)
സ്ഥലംLondon
രാജ്യംUnited Kingdom
നിലവിലെ ജേതാവ്~8000 as of 2016 of which ~1600 living
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്royalsociety.org/fellows
Isaac Newton was one of the earliest Fellows of the Royal Society, elected in 1672

പ്രധാന ഫെലോഷിപ്പുകൾ

തിരുത്തുക

ഫെലോ ഓഫ് ദ റോയൽ സൊസൈറ്റി (FRS)

തിരുത്തുക
 
Stephen Hawking was elected a Fellow of the Royal Society in 1974
 
Nobel laureate Elizabeth Blackburn was elected a Fellow of the Royal Society in 1992

ഓഫ് ദ റോയൽ സൊസൈറ്റിയുടെ വിദേശ അംഗം (ForMemRS)

തിരുത്തുക
 
Jennifer Doudna, a professor of chemistry, was elected a Foreign Member of the Royal Society (ForMemRS) in 2016

ബഹുമാന്യ ഫെലോ ഓഫ് ദ റോയൽ സൊസൈറ്റി (HonFRS)

തിരുത്തുക
 
Bill Bryson was elected an Honorary Member of the Royal Society in 2013

മുൻപത്തെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് 12 ഫെലോഷിപ്പുകൾ

തിരുത്തുക
 
David Attenborough was elected a Fellow of the Royal Society in 1983 under former statute 12

റോയൽ സൊസൈറ്റിയുടെ റോയൽ ഫെല്ലോമാർ

തിരുത്തുക

The Council of the Royal Society can recommend members of the British Royal Family for election as Royal Fellows of the Royal Society. As of 2016As of 2016 there are five royal fellows: Charles, Prince of Wales (1978),[2] Anne, Princess Royal (1987),[3] Prince Edward, Duke of Kent (1990),[4] Prince William, Duke of Cambridge (2009)[5] and Prince Andrew, Duke of York (2013).[6] Her Majesty the Queen, Elizabeth II is not a Royal Fellow, but provides her patronage to the Society as all reigning British monarchs have done since Charles II of England. Prince Philip, Duke of Edinburgh (1951) was elected under statute 12, not as a Royal Fellow.[7]

പുതിയ ഫെലോമാരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

തിരുത്തുക

The election of new fellows is announced annually in May, after their nomination and a period of peer-reviewed selection.[1]

നാമനിർദ്ദേശം

തിരുത്തുക

തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

തിരുത്തുക
 1. Mathematics
 2. Astronomy and physics
 3. Chemistry
 4. Engineering
 5. Earth science and environmental science
 6. Biochemistry and molecular cell biology
 7. Microbiology, immunology and developmental biology
 8. Anatomy, physiology and neuroscience
 9. Organismal biology, evolution and ecology
 10. Health and human sciences[8]

പ്രവേശനം

തിരുത്തുക

ഗവേഷണ ഫെലോഷിപ്പുകളും മറ്റു പുരസ്കരങ്ങളും

തിരുത്തുക
 
Brian Cox, a professor of physics, was elected a Fellow of the Royal Society in 2016 having previously held a Royal Society University Research Fellowship (URF) from 2005 to 2013[9]
 1. 1.0 1.1 1.2 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; elections എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 2. Anon (1978). "His Royal Highness The Prince of Wales KG KT GCB OM FRS Royal Fellow". London: Royal Society. Archived from the original on 2015-11-17.
 3. Anon (1987). "Her Royal Highness The Princess Royal Princess Anne KG KT GCVO GCStJ QSO GCL FRS Royal Fellow". London: Royal Society. Archived from the original on 2015-11-17.
 4. Anon (1990). "His Royal Highness Prince Edward, Duke of Kent KG GCMG GCVO ADC(P) FRS Royal Fellow". London: Royal Society. Archived from the original on 2015-11-17.
 5. Anon (2009). "His Royal Highness Prince William, Duke of Cambridge KG KT ADC(P) FRS Royal Fellow". London: Royal Society. Archived from the original on 2015-11-17.
 6. Anon (2013). "His Royal Highness Prince Andrew, Duke of York KG GCVO FRS Royal Fellow". London: Royal Society. Archived from the original on 2015-11-17.
 7. Anon (1951). "His Royal Highness Prince Philip, Duke of Edinburgh KG Kt OM GBE FRS Statute 12". London: Royal Society. Archived from the original on 2015-11-24.
 8. "Membership of Sectional Committees 2015" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2015-05-05.
 9. Anon (2016). "Professor Brian Cox OBE FRS". royalsociety.org. London: Royal Society. Archived from the original on 29 April 2016.