1660-ൽ സ്ഥാപിച്ച് ഇന്നും നിലവിലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഒരു സ്ഥാപനമാണു് റോയൽ സൊസൈറ്റി. പ്രകൃതി വിജ്ഞാനത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായാണു് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. റോയൽ സൊസൈറ്റിയിലെ ഫെലോകൾ പേരിനു ശേഷം FRS (ഫെലോ ഓഫ് ദ റോയൽ സൊസൈറ്റി) എന്ന് ചേർക്കുന്നു.

റോയൽ സൊസൈറ്റി
ആപ്തവാക്യംNullius in verba ("ആരുടെയും വാക്കിനെ ആധാരമാക്കാതെ")
രൂപീകരണം28 നവംബർ 1660
ആസ്ഥാനംലണ്ടൻ, ഇംഗ്ലണ്ട്
അംഗത്വം
5 റോയൽ ഫെലോ
1350 ഫെലോ
140 വിദേശ അംഗങ്ങൾ
പ്രസിഡന്റ്
വെങ്കടരാമൻ രാമകൃഷ്ണൻ
വെബ്സൈറ്റ്www.royalsociety.org

ലക്ഷ്യം

തിരുത്തുക

ശാസ്ത്രം, ഗണിതം, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ആരോഗ്യശാസ്ത്രം എന്നിവയുടെ ഉപയോഗത്തിനും വികാസത്തിനും മാർഗ്ഗദർശനം നൽകി, മാനവികതയുടെ ഗുണത്തിനും ഭൂലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി വിജ്ഞാനസീമകളെ വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻറെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം [1].

മുൻഗണനകൾ

തിരുത്തുക
  • ഭാവിയിലെ ശാസ്ത്രനായകരേയും, പുതുകാഴ്ചപാടുകളേയും വളർത്താൻ പ്രയത്നിക്കുക
  • ഏറ്റവും മികച്ച ശാസ്തോപദേശത്തോടെ നയരൂപീകരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുക
  • ശാസ്ത ഗണിത പഠനങ്ങളെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലെത്തിക്കുക
  • ശാസ്ത്ര കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിൽ ആഹ്ലാദവും, അത്ഭുതവും, ആകാംക്ഷയും പ്രചോദിപ്പിക്കുക.
  • മികച്ച ശാസ്ത്രലഭ്യത ലോകത്തെല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കുക

ചരിത്രം

തിരുത്തുക

12 ശാസ്ത്രജ്ഞർ അംഗമായി തുടങ്ങിയതാണു് റോയൽ സൊസൈറ്റി

പ്രവർത്തനങ്ങൾ

തിരുത്തുക

ആധുനിക ശാസ്ത്രപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കാനായി എഴുന്നൂറോളം ഫെല്ലോഷിപ്പു് വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തനപരിചയമുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കു് നൽകുന്നുണ്ടു്.

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ

തിരുത്തുക
  • ഓപ്പൺ ബയോളജി
  • ബയോളജി ലറ്റേഴ്സു്

പ്രസിഡന്റ്

തിരുത്തുക

റോയൽ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്നത് ആ സൊസൈറ്റിയുടെയും ഉപദേശകസമിതിയുടെയും തലവൻ ആയിരിക്കും. സൊസൈറ്റി നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ്ന് സൊസൈറ്റിയെ സേവിക്കുന്നതിന് പരിധി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ നിലവിലുള്ള നിയമമനുസരിച്ച് പ്രസിഡന്റ് 5 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ സൊസൈറ്റിയെ സേവിക്കാൻ പാടില്ല.റോയൽ സൊസൈറ്റിയുടെ നിലവിലിള്ള പ്രസിഡന്റ് വെങ്കടരാമൻ രാമകൃഷ്ണൻ ആണ്.

  1. "റോയൽ സൊസൈറ്റി വെബ്‌സൈറ്റ്". Archived from the original on 2017-09-20. Retrieved 2011-08-28.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=റോയൽ_സൊസൈറ്റി&oldid=4069942" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്