പരിയാരം (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ
(പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

പരിയാരം എന്ന സ്ഥലപ്പേരോടു കൂടി കേരളത്തിൽ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ

തിരുത്തുക