തോടന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വടകര താലൂക്കിലാണ് 96.77 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള തോടന്നൂർ ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

  • കിഴക്ക് - കുന്നുമ്മൽ, പേരാമ്പ്ര ബ്ളോക്കുകൾ
  • വടക്ക് - തൂണേരി ബ്ളോക്ക്
  • തെക്ക്‌ - മേലടി ബ്ളോക്ക്
  • പടിഞ്ഞാറ് - വടകര ബ്ളോക്ക്, വടകര നഗരസഭ എന്നിവ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾതിരുത്തുക

തോടന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്.

  1. ആയഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  2. വില്യാപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  3. മണിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  4. തിരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല കോഴിക്കോട്
താലൂക്ക് വടകര
വിസ്തീര്ണ്ണം 96.77 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 118,583
പുരുഷന്മാർ 57,978
സ്ത്രീകൾ 60,605
ജനസാന്ദ്രത 1225
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1045
സാക്ഷരത 88.64%

വിലാസംതിരുത്തുക

തോടന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
തോടന്നൂർ‍ - 673108
ഫോൺ‍‍ : 0496 2592025
ഇമെയിൽ‍ : bdotdrkkd@gmail.com

അവലംബംതിരുത്തുക