തളിപ്പറമ്പ്‌ താലൂക്ക്‌

കേരളത്തിലെ താലൂക്ക്

കേരളത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ, 28 വില്ലേജുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു താലൂക്കാണ് തളിപ്പറമ്പ്‌ താലൂക്ക്. കണ്ണൂർ താലൂക്ക്, തലശ്ശേരി താലൂക്ക്, ഇരിട്ടി താലൂക്ക്, പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് എന്നിവയാണ്‌ ജില്ലയിലെ മറ്റു താലൂക്കുകൾ[1].

ആദ്യകാലത്ത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ താലൂക്കുകളിലൊന്നായിരുന്നു തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക്. അറബിക്കടൽ മുതൽ കർണാടക അതിർത്തി വരെ വ്യാപിച്ചുകിടന്നിരുന്ന ഈ താലൂക്കിന്, തന്മൂലം ഏറെ വിസ്തൃതിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നിരവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ യാത്രക്കാർക്ക് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് 2017-ൽ തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്കിന്റെയും കണ്ണൂർ താലൂക്കിന്റെയും ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് രൂപവത്കരിച്ചു.

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. "കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വില്ലേജുകൾ (http://kannur.nic.in)". Archived from the original on 2018-05-05. Retrieved 2008-08-30.