എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു നിയമസഭാമണ്ഡലമായിരുന്നു ഞാറയ്ക്കൽ നിയമസഭാമണ്ഡലം

55
ഞാറക്കൽ
കേരള നിയമസഭയിലെ നിയോജകമണ്ഡലം
നിലവിൽ വന്ന വർഷം1957-2008
വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം135335 (2006)
ആദ്യ പ്രതിനിഥികെ.സി. എബ്രഹാം കോൺഗ്രസ്
നിലവിലെ അംഗംഎം.കെ. പുരുഷോത്തമൻ
പാർട്ടിമുസ്ലീം ലീഗ്
മുന്നണിയു.ഡി.എഫ്.
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വർഷം2006
ജില്ലഎറണാകുളം ജില്ല

2008-ലെ മണ്ഡലപുനർനിർണ്ണയത്തോടെ ഇല്ലാതായി.

പ്രതിനിധികൾ

തിരുത്തുക
 • 2006 - 2011 -
 • 2001 - 2006
 • 1996 - 2001
 • 1991 - 1996
 • 1987 - 1991 -
 • 1982 - 1987 -
 • 1980 - 1982 -
 • 1977 - 1979 -
 • 1970 - 1977 -
 • 1967 - 1970 -

തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ

തിരുത്തുക
തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ [1] [2]
വർഷം ആകെ ചെയ്തത് ഭൂരിപക്ഷ്ം വിജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി വോട്ട് പാർട്ടി എതിരാളി വോട്ട് പാർട്ടി എതിരാളി വോട്ട് പാർട്ടി
2006-2011[3] 135335 96396 2631 എം.കെ. പുരുഷോത്തമൻ 46681 സി.പി.ഐ.എം., എൽ.ഡി.എഫ്. പി.വി. ശ്രീനിജൻ 44050 കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്.
2001-2006 എം.എ. കുട്ടപ്പൻ കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്. എം.കെ. പുരുഷോത്തമൻ സി.പി.ഐ.എം., എൽ.ഡി.എഫ്.
1996-2001 എം.എ. കുട്ടപ്പൻ കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്. വി.കെ. ബാബു കോൺഗ്രസ് (എസ്.), എൽ.ഡി.എഫ്.
1992-1996* വി.കെ. ബാബു എൽ.ഡി.എഫ്. അനന്തകുമാർ യു.ഡി.എഫ്.
1991-1992 കെ. കുഞ്ഞമ്പു കോൺഗ്രസ് (ഐ.) യു.ഡി.എഫ്. വി.കെ. ബാബു കോൺഗ്രസ് (എസ്.), എൽ.ഡി.എഫ്.
1982[4] 87418 70777 3983 പി.കെ. വേലായുധൻ 36604 കോൺഗ്രസ് (എ.) യു.ഡി.എഫ്. എം.കെ. കൃഷ്ണൻ 32621| സി.പി.ഐ.എം., എൽ.ഡി.എഫ്.
1977[5] 71070 57717 1190 ടി. .എ. പരമൻ 30985 ആർ എസ് പി എ എസ് വാസു 28795 സി.പി.എം.,
1970[6] 59497 58062 646 എം.കെ. രാഘവൻ 27973 കോൺഗ്രസ് (എ.) [[എ.എസ്. പുരുഷോത്തമൻ] 27237 സി.പി.എം., സി.കെ വാസു 3541
1967[7] 59497 45569 1142 എ.എസ്. പുരുഷോത്തമൻ 24616 സി.പി.എം., കെ.സി. എബ്രഹാം 23474 കോൺഗ്രസ് (എ.) [[]]
1965[8] 54492 46303 7672 കെ.സി. എബ്രഹാം 24713 കോൺഗ്രസ് (എ.) എ.എസ്. പുരുഷോത്തമൻ 17141 സി.പി.എം., ടി എ പരമൻ സ്വത
1960[9] 63164 51910 2890 കെ.സി. എബ്രഹാം 24253 കോൺഗ്രസ് (എ.) പി.ആർ ലഘ്നൻ 22321 സി.പി.ഐ., പി.ആർ ലക്ഷ്മണൻ സ്വത
1957[10] 63215 35671 1932 കെ.സി. എബ്രഹാം 31212 കോൺഗ്രസ് (എ.) കെ.കെ രാമകൃഷ്ണൻ 28322 സി.പി.ഐ., പൗലോ ഐ. പി.എസ്.പി.
 • കെ. കുഞ്ഞമ്പു മരണപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് 1992-ൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്

ഇതും കാണുക

തിരുത്തുക
 1. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". Archived from the original on 2021-11-11. Retrieved 2020-08-06.
 2. http://www.keralaassembly.org
 3. http://www.keralaassembly.org/kapoll.php4?year=2006&no=71
 4. http://www.keralaassembly.org/1982/1982071.html
 5. http://www.ceo.kerala.gov.in/pdf/KLA/KL_1977_ST_REP.pdf
 6. http://www.ceo.kerala.gov.in/pdf/KLA/KL_1970_ST_REP.pdf
 7. http://www.ceo.kerala.gov.in/pdf/KLA/KL_1967_ST_REP.pdf
 8. http://www.ceo.kerala.gov.in/pdf/KLA/KL_1965_ST_REP.pdf
 9. http://www.ceo.kerala.gov.in/pdf/KLA/KL_1960_ST_REP.pdf
 10. http://www.ceo.kerala.gov.in/pdf/KLA/KL_1957_ST_REP.pdf