ചോക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂർ താലൂക്കിൽ, നിലമ്പൂർ ബ്ളോക്കിലാണ് 79 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ചോക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 18 വാർഡുകളുള്ള ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആകെ വിസ്തൃതിയുടെ ഏകദേശം അഞ്ചിൽ ഒന്ന് വനപ്രദേശമാണ്.

ചോക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
11°12′55″N 76°22′16″E
രാജ്യംഇന്ത്യ
സംസ്ഥാനംകേരളം
ജില്ലമലപ്പുറം ജില്ല
വാർഡുകൾമാടമ്പം, മമ്പാട്ടുമൂല, ചോക്കാട്, പെടയന്താൾ, പന്നിക്കോട്ടുമുണ്ട, ആനക്കല്ല്, സ്രാമ്പിക്കല്ല്, മരുതങ്കാട്, കല്ലാമൂല, ഉദരംപൊയിൽ, വലിയപറമ്പ്, പുല്ലങ്കോട്, വെടിവച്ചപാറ, മഞ്ഞപ്പെട്ടി, ഒറവംകുന്ന്, വെള്ളപൊയിൽ, മാളിയേക്കൽ, കൂരിപൊയിൽ
ജനസംഖ്യ
പുരുഷന്മാർ
സ്ത്രീകൾ
കോഡുകൾ
തപാൽ
LGD• 221546
LSG• G100204
SEC• G10023
Map

അതിരുകൾ

തിരുത്തുക

വാർഡുകൾ

തിരുത്തുക
 1. മാടമ്പം
 2. മമ്പാട്ടുമൂല
 3. പന്നിക്കോട്ടുമുണ്ട
 4. ആനക്കല്ല്
 5. ചോക്കാട്
 6. പെടയന്താൾ
 7. മരുതങ്കാട്
 8. കല്ലാമൂല
 9. സ്രാമ്പിക്കല്ല്
 10. പുല്ലങ്കോട്
 11. വെടിവെച്ചപാറ
 12. ഉദിരംപൊയിൽ
 13. വലിയപറമ്പ്
 14. വെളളപൊയിൽ
 15. മാളിയേക്കൽ
 16. മഞ്ഞപെട്ടി
 17. ഒറവൻകുന്ന്
 18. കൂരിപ്പൊയിൽ

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ

തിരുത്തുക