ചേളന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കോഴിക്കോട് താലൂക്കിലാണ് 138.66 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ചേളന്നൂർ ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 1982-ൽ ആണ് ഇന്നത്തെ നിലയിലുള്ള ചേളന്നൂർ ബ്ളോക്ക് രൂപീകൃതമായത്.

അതിരുകൾ തിരുത്തുക

  • കിഴക്ക് - കൊടുവള്ളി, കുന്ദമംഗലം ബ്ളോക്കുകൾ
  • വടക്ക് - ബാലുശ്ശേരി ബ്ളോക്ക്
  • തെക്ക്‌ - കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ
  • പടിഞ്ഞാറ് - അറബിക്കടൽ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ തിരുത്തുക

ചേളന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്.

  1. കക്കോടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  2. ചേളന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  3. കാക്കൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  4. നന്മണ്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  5. നരിക്കുനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  6. തലക്കുളത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ തിരുത്തുക

ജില്ല കോഴിക്കോട്
താലൂക്ക് കോഴിക്കോട്
വിസ്തീര്ണ്ണം 138.66 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 183,331
പുരുഷന്മാർ 90,296
സ്ത്രീകൾ 93,035
ജനസാന്ദ്രത 1322
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1030
സാക്ഷരത 92.4%

വിലാസം തിരുത്തുക

ചേളന്നൂർ‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ചേളന്നൂർ - 673616
ഫോൺ‍‍‍ : 0495 2260272
ഇമെയിൽ‍‍ : bdochrkkd@gmail.com

അവലംബം തിരുത്തുക