ചേളന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ, കോഴിക്കോട് താലൂക്കിലെ ചേളന്നൂർ ബ്ളോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആണ് ചേളന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. വിസ്തീർണം 23.81 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ അതിരുകൾ:വടക്ക് കാക്കൂർ, തലക്കുളത്തൂർ പഞ്ചായത്തുകൾ, തെക്ക് കക്കോടി, കുരുവട്ടൂർ പഞ്ചായത്തുകൾ, പടിഞ്ഞാറ് തലക്കുളത്തൂർ, കക്കോടി പഞ്ചായത്തുകൾ, കിഴക്ക് മടവൂർ, കാക്കൂർ, കുരുവട്ടൂർ പഞ്ചായത്തുകൾ എന്നിവയാണ്.

ചേളന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
11°20′30″N 75°48′30″E, 11°21′14″N 75°48′27″E
രാജ്യംഇന്ത്യ
സംസ്ഥാനംകേരളം
ജില്ലകോഴിക്കോട് ജില്ല
വാർഡുകൾഇച്ചന്നൂർ, കണ്ടന്നൂർ, മരുതാട്, അമ്പലപ്പാട്, ഇരുവള്ളൂർ, പെരുമ്പൊയിൽ, പള്ളിപൊയിൽ, നെല്ല്യാത്ത് താഴം, പാലത്ത്, മുതുവാട്കുന്ന്, ഊട്ടുകുളം, മമ്മിളിത്താഴം, കളംകൊള്ളിത്താഴം, അതിയാനത്തിൽ താഴം, കുമാരസ്വാമി, തച്ചൻകുന്ന്, ചേളന്നൂർ, പുതിയേടത്ത് താഴം, ഒളോപ്പാറ, പൊറോത്ത് താഴം, ചിറക്കുഴി
ജനസംഖ്യ
ജനസംഖ്യ30,081 (2001) Edit this on Wikidata
പുരുഷന്മാർ• 14,989 (2001) Edit this on Wikidata
സ്ത്രീകൾ• 15,092 (2001) Edit this on Wikidata
സാക്ഷരത നിരക്ക്92.17 ശതമാനം (2001) Edit this on Wikidata
കോഡുകൾ
തപാൽ• 673616
LGD• 221443
LSG• G110902
SEC• G11048
Map

2001 ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിലെ ജനസംഖ്യ 30081 ഉം സാക്ഷരത 92.17 ശതമാനവും ആണ്‌.