ഗാഡ്ഗിൽ സമിതി റിപ്പോർട്ട്

തെക്കേഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാരിസ്ഥിതിക പഠനം
(ഗാഡ്ഗിൽ സമിതി എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഇന്ത്യയുടെ തെക്കുഭാഗത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളും അതിനോടനുബന്ധിച്ച പ്രദേശങ്ങളും അടങ്ങുന്ന പാരിസ്ഥിതിക വ്യൂഹം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ വനം - പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം രൂപീകരിച്ച വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയാണ് പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതിവിദഗ്ദ്ധ സമിതി (വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് ഇക്കോളജി എക്സ്പർട്ട് പാനൽ - WGEEP). ജൈവ വൈവിദ്ധ്യ - പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ മേഖലകളിലെ 14 വിദഗ്ദ്ധർ അടങ്ങിയ ഈ സമിതി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്, അതിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്ന മാധവ് ഗാഡ്ഗിലിന്റെ പേരിൽ ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മറ്റി റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്[1].

Gadgil Commission Report.jpg

രൂപീകരണ പശ്ചാത്തലംതിരുത്തുക

2010 മാർച്ചിൽ അന്നത്തെ കേന്ദ്ര വനം-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിയായിരുന്ന ജയറാം രമേഷ് ആണ് പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനായി ഈ വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത്. പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2010 ഫെബ്രുവരി 9ന് നീലഗിരിമലകളിലെ കോത്തഗിരിയിൽ നടന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഈ സമിതി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം ജയറാം രമേഷ് നടത്തിയത്. [2] ഇന്ത്യയുടെ 40 ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട പരിസ്ഥിതിവ്യൂഹത്തിന്റെ സ്വാധീന പ്രദേശങ്ങളായി വരുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 28 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ഈ വനങ്ങൾ ജീവിതവിഭവങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് [3]. ഈ മേഖലയിലെ അനിയന്ത്രിതമായ പ്രകൃതി ചൂഷണത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പശ്ചിമഘട്ടത്തിന് പ്രത്യേക പരിഗണനകൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സംരക്ഷണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് തുടക്കമിടണമെന്നത് കാലങ്ങളായുള്ള ജനകീയ ആവശ്യമായിരുന്നു.

പരിസ്ഥിതി സംഘടനകളും ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക സമൂഹവുമൊക്കെയായി നടത്തിയ വിശദമായ സംവാദങ്ങൾക്കും സാങ്കേതിക ചർച്ചകൾക്കും അഭിപ്രായ രൂപീകരത്തിനും ശേഷം 2011 ഓഗസ്റ്റ് 31 നാണ് ഗാഡ്ഗിൽ സമിതി തങ്ങളുടെ 522 പേജുള്ള റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചത്.[4] കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സമിതി അംഗങ്ങൾതിരുത്തുക

 
Prof.Madhav Gadgil

പ്രൊഫ. മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ (അദ്ധ്യക്ഷൻ), ബി.ജെ. കൃഷ്ണൻ, ഡോ. കെ.എൻ. ഗണേഷയ്യ, ഡോ. വി.എസ്. വിജയൻ, പ്രോഫ. റെനീ ബോർഗസ്, പ്രോഫ. ആർ. സുകുമാർ, ഡോ. ലിജിയ നൊറോന്ഹ, വിദ്യ എസ്. നായക്, ഡോ. ഡി.കെ. സുബ്രഹ്മണ്യം, ഡോ. ആർ.വി. വർമ്മ (കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിദ്ധ്യ ബോർഡ്), ചെയർമാൻ, ദേശീയ ജൈവവൈവിദ്ധ്യ അതോറിറ്റി, പ്രൊഫ. സി.പി. ഗൌതം (കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്), ഡോ. ആർ.ആർ. നവൽഗുണ്ട് (സ്പേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെന്റർ), ഡോ. ജി.വി. സുബ്രഹ്മണ്യം (ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം ഉപദേശകൻ).

സമിതിക്ക് ലഭിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾതിരുത്തുക

താഴെപറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായുള്ള അനുശാസനമാണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ സമിതിക്ക് സർക്കാർ നൽകിയത്:

 1. പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയുടെ നിലവിലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക സ്ഥിതി വിശകലനം ചെയ്യുക.
 2. 1986 ലെ പരിസ്ഥിതി (സംരക്ഷണ) നിയമം പ്രകാരം പശ്ചിമഘട്ടമേഖലയിലെ പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശങ്ങളായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യേണ്ട പ്രദേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് കണ്ടെത്തി അതിരുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക. ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിലവിലുള്ള റാം മോഹൻ കമ്മറ്റി റിപ്പോർട്ട്, സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ദേശീയ വന്യജീവി ബോർഡിന്റെ ശുപാർശകൾ എന്നിവ സമിതി പരിഗണിക്കുക, ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളോട് ആരായുക.
 3. ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിലെ ജനങ്ങളും സർക്കാരുകളും ചേർന്നുള്ള സമഗ്ര സമ്പർക്കത്തിലൂടെ പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയുടെ സംരക്ഷണം, പരിപാലനം, പുനരുജ്ജീവനം തുടങ്ങിയവയ്ക്കാവശ്യമായ ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കുക.
 4. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ വനം - പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം ഈ പ്രദേശങ്ങളെ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശമായി വിജ്ഞാപനം നടത്തുന്നതിന്റെ കാര്യക്ഷമമായ നടത്തിപ്പിനാവശ്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുക.
 5. ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പിന്തുണയോടെ, പ്രദേശത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക പരിപാലനത്തിനും സുസ്ഥിര വികസനത്തിനും ഉതകുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സംവിധാനമായി, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഒരു പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി അതോറിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുക.
 6. പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ പരിസര - പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായി, കേന്ദ്ര വനം - പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം പരാമർശിക്കുന്നടക്കമുള്ള മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുക.
 7. അതിരപ്പള്ളി, ഗുണ്ടിയ ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതികൾ, ഗോവയിലെയും തീരപ്രദേശമുൾക്കൊള്ളുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രത്നഗിരി, സിന്ദുദുർഗ് ജില്ലകളിലെയും പുതിയ ഖനന അനുമതികൾക്ക് മോറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കൽ തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച ശുപാർശകളും സമിതിയുടെ അനുശാസനത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതിനായി പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം പിന്നീട് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. [4]

പഠനരീതിതിരുത്തുക

സമിതി ആകെ 14 തവണയാണ് യോഗം കൂടിയത്.[5] ആദ്യത്തെ യൊഗം 2010 മാർച്ച് 30നും അവസാനത്തേത് 2011 ആഗസ്ത് 16-17 തീയതികളിലും ബംഗളുരുവിൽ വച്ച് നടന്നു. വിവരശേഖരണത്തിനായി സമിതി 42 ഔദ്യോഗിക കുറിപ്പുകൾ, 7 ആശയവിനിമയ ചർച്ചായോഗങ്ങൾ, ഒരു വിദഗ്ദ്ധ കൂടിയാലോചനായോഗം, സർക്കാർ സ്ഥാപങ്ങളുമായി 8 യോഗങ്ങൾ, സാമൂഹ്യസംഘടനകളുമായി 40 കൂടിയാലോചനകൾ, 14 സ്ഥലസന്ദർശനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഗോവയിൽ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലായി ചിതറികിടക്കുന്ന ഗോവ റീജിയൺൽ പ്ലാൻ എന്ന സംരംഭം ഗൂഗിൾ എർത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഏകോപിപ്പിച്ചു.

പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലകൾ (Ecologically Sensitive Zones - ESZs) നിർണ്ണയിക്കാൻ മൊത്തം പശ്ചിമഘട്ടത്തെ സമിതി 9 കി.മീ. നീളവും 9 കി.മീ വീതിയുമുള്ള 2200 ചതുരങ്ങളായി തിരിച്ചു. ഈ ചതുരങ്ങളിൽ ഉള്ള സസ്യസമ്പത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതു ശേഖരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും അല്ലാത്തതുമായ മറ്റു പരിസ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ സംഗ്രഹിച്ച് 14 അടിസ്ഥാനസ്വഭാവങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. ജൈവവൈവിധ്യം, ഭൂമിയുടെ ചെരിവ്, മഴയുടെ തോത് എന്നിവയായിരുന്നു അവയിൽ ചിലത്. ഈ 14 സ്വഭാവങ്ങൾക്കും ഒന്നു മുതൽ 10 വരെ മാർക്ക് കൊടുത്തു. ഒന്ന് മുതൽ മൂന്നു വരെ മാർക്ക് കിട്ടിയ ചതുരങ്ങൾ മേഖല 3-ലും മൂന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെ മാർക്കുള്ളവ മേഖല 2-ലും അഞ്ചു മുതൽ പത്തു മാർക്ക് വരെ ഉള്ളവ മേഖല 1-ലും ആയി തിരിച്ചു.[6]

നിർദ്ദേശങ്ങൾതിരുത്തുക

പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ അതിരുകൾതിരുത്തുക

പരിസ്ഥിതിലോലമെന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തേണ്ട പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ അതിരുകൾ ഏതെന്നതാണ് സമിതി പ്രധാനമായും നിർണ്ണയിച്ച ഒരു കാര്യം. മഹാരാഷ്ട്ര, ഗോവ, കർണ്ണാടക, തമിഴ്‌നാട്, കേരളം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടി അറബിക്കടലിന് സമാന്തരമായി കടന്നുപോകുന്ന ഏതാണ്ട് 1490 കി.മീ. ദൈർഘ്യവും കുറഞ്ഞത് 48 കി.മീ. മുതൽ 210 കി.മീ. വരെ പരമാവധി വീതിയും 129037 ചതുരശ്ര കി.മീ വിസ്‌തൃതിയുമുള്ള പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളാണ് സമിതിയുടെ പഠനത്തിന് വിധേയമായത്. ഇത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താപി നദിയുടെ തീരത്തുനിന്നും ആരംഭിച്ച് തെക്കോട്ട് കന്യാകുമാരിയിൽ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന 8°19′8″N 72°56′24″E / 8.31889°N 72.94000°E / 8.31889; 72.94000 മുതൽ 21°16′24″N 78°19′40″E / 21.27333°N 78.32778°E / 21.27333; 78.32778 വരെയുള്ള അക്ഷാംശ രേഖാംശാ പ്രദേശമാണ്.[5]

പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലകൾതിരുത്തുക

ഗാഡ്ഗിൽ സമിതിയുടെ കാതലും ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായതുമായ ഘടകമാണ് സമിതി നിർണ്ണയിച്ച മൂന്ന് പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലകൾ. താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനിത്തിലാണ് സമിതി ഇവയെ നിർണ്ണയിച്ചത്. എന്നാൽ ഒരു താലൂക്കും പൂർണ്ണമായി ഒരു പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയിൽ പൂർണ്ണമായി വരുന്നില്ല. പഞ്ചായത്തുകളാണ് ഓരോ മേഖലയുടെയും അതിരുകൾ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് എന്ന വികേന്ദ്രീകരണപക്ഷമാണ് സമിതി ഇക്കാര്യത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടത്.[6] പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന 44 ജില്ലകളിലെ 142 താലൂക്കുകളിൽനിന്ന് 134 പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലകളാണ് സമിതി തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. കേരളത്തിലെ 75 താലൂക്കുകളിൽ നിന്ന് 25 എണ്ണമാണ് പരിസ്ഥിതി ലോലമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇവയിൽ 15 എണ്ണം മേഖല 1-ലും 2 എണ്ണം മേഖല 2-ലും 8 എണ്ണം മേഖല 3-ലും പെടുന്നു.[5] താലൂക്കുകളുടെ മുഴുവൻ പട്ടിക താഴെ ചേർക്കുന്നു:

സംസ്ഥാനം ജില്ലകൾ മേഖല 1-ലെ താലൂക്കുകൾ മേഖല 2-ലെ താലൂക്കുകൾ മേഖല 3-ലെ താലൂക്കുകൾ
ഗുജറാത് 3 1 1 1
മഹാരാഷ്ട്ര 10 32 4 14
ഗോവ 2 ബാധകമല്ല ബാധകമല്ല ബാധകമല്ല
കർണാടക 11 26 5 12
കേരളം 12 15 2 8
തമിഴ്നാട് 6 9 2 2
മൊത്തം 44 83 14 37

പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലകളെ കൂടാതെ പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശങ്ങളും സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ അതിരുകൾ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാനസർക്കാറുകളും പഞ്ചായത്തുകളും ചേർന്നാണെന്ന് സമിതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സമിതി പരിഗണിച്ച കേരളത്തിലെ പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശങ്ങൾ ഇവയാണ്: (1) മണ്ടക്കൽ-പനത്തടി, (2) പൈതൽമല, (3) ബ്രഹ്മഗിരി-തിരുനെല്ലി, (4) പരിസ്ഥിതി പ്രാധാന്യമുള്ള വയനാടിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ, കുറുവ ദ്വീപ്, (5)കുറ്റ്യാടി-പെരിയ-കൽപ്പറ്റ, (6)നിലമ്പൂർ-മേപ്പാടി, (7)സൈലന്റ് വാലി, (8)മണ്ണാർക്കാട്-ശിരുവാണി-മുത്തുക്കുളം, (9)നെല്ലിയാമ്പതി-പറമ്പിക്കുളം, (10) പീച്ചി-വാഴാനി, (11)പൂയ്യംകുട്ടി-തട്ടേക്കാട്-ഇടമലയാർ, (12)മൂന്നാർ-ഇരവിക്കുളം-ചിന്നാർ, (13) ഏലമലക്കാടുകൾ, (14) പെരിയാർ-റാന്നി-കോന്നി-ഗൂഡ്രീക്കൽ, (15) കുളന്തുപ്പുഴ-തെന്മല, (16) അഗസ്ത്യമല-നെയ്യാർ-പേപ്പാറ.[5] ഇവയെല്ലാം മുൻപേയുള്ള ദേശീയോദ്യാനം, വന്യജീവി സങ്കേതം, ജൈവൈവിധ്യ റിസർവുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെയാണ്.

വികസനംതിരുത്തുക

വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളുമായ് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാവുന്നതും ചെയ്യരുതാത്തതുമായ കാരയങ്ങളും സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇവയുടെ ചുരുക്കം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.[7]

 • ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ വിത്തുകൾ പാടില്ല.
 • പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം മൂന്നു വർഷം കൊണ്ട് നിർത്തണം.
 • മേഖല 1 അഞ്ചുവർഷംകൊണ്ടും, മേഖല 2 എട്ടു വർഷംകൊണ്ടും, മേഖല 3 പത്തുവർഷംകൊണ്ടും ജൈവകൃഷിയിലേക്ക് മാറണം.
 • പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയോ പുതിയ ഹിൽസ്റ്റേഷനോ പാടില്ല.
 • പൊതുഭൂമി സ്വകാര്യവത്കരിക്കാൻ പാടില്ല.
 • മേഖല 1-ലും 2-ലും വനഭൂമി മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. കൃഷിഭൂമി കൃഷിയൊഴികെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. മേഖല 3-ൽ പാരിസ്ഥിതിക-സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തു കൃഷിഭൂമി മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാം.
 • പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള വികേന്ദ്രീകൃത ജലവിഭവ പരിപാലന പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കണം.
 • തനതു മത്സ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തിക പ്രോത്സാഹാഹനം കൊടുക്കണം.
 • ഏകവിളത്തോട്ടങ്ങൾ പാടില്ല.
 • മേഖല 1-ലും 2-ലും പുതിയ ഖനനം അനുവദിക്കരുത്. 2016-ഓടെ മേഖല 1-ലെ ഖനനം നിർത്തണം. നിയന്ത്രണ വിധേയമായി മേഖല 2-ൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഖനനവും മേഖല 3-ൽ പുതിയ ഖനനവും ആവാം.
 • വികേന്ദ്രീകൃത സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങുക.
 • റോഡ് വികസനം പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനങ്ങൾക്കു ശേഷമേ ആകാവൂ. ഇവയിൽ പരിസ്ഥതിനാശത്തിന്റെ മൂല്യം കണക്കാക്കണം.
 • പരിസ്ഥതിക്ക് കോട്ടം പറ്റാത്ത രീതിയിലാവണം കെട്ടിടനിർമ്മാണം. സിമന്റ്, കമ്പി, മണൽ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറക്കണം. എല്ലാ മേഖലകളിലും മഴവെള്ളശേഖരണം, ആധുനിക ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഉപയോഗം, മാലിന്യസംസ്കരണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • പുഴകളുടെ തിരിച്ചുവിടൽ അനുവദിക്കരുത്.
 • വനാവകാശനിയമം കണക്കിലെടുത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോറെസ്റ് റിസർവ് എന്ന സംവിധാനം നടപ്പാക്കുക.
 • മേഖല 1-ൽ മണൽവാരലിനും പാറപ്പൊട്ടിക്കലിനും പുതിയ അനുമതി നൽകരുത്.
 • മേഖല 1-ലും 2-ലും പരിസ്ഥിതി മലിനമാക്കുന്ന റെഡ് ഓറഞ്ച് കാറ്റഗറി വ്യവസായങ്ങൾ പുതുതായി അനുവദിക്കരുത്.
 • മേഖല 1-ൽ 10 മെഗാവാട്ടിൽ കുറഞ്ഞുള്ള ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതികളാവാം. വലിയ കാറ്റാടി പദ്ധതികൾ പാടില്ല. മേഖല 2-ൽ 15 മീറ്റർ കവിയാത്ത അണക്കെട്ടുകൾ ആവാം. 10-25 മെഗാവാട്ട് വരെയുള്ള ജലവൈദ്യത പദ്ധതികൾ ആവാം.
 • കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ 30-50 വർഷമെടുത്ത് ഡീക്കമ്മീഷൻ ചെയ്യണം.

ഇവയ്ക്കു പുറമെ തനതു മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്നവർക്ക് പരിരക്ഷണ സേവനത്തിനുള്ള കൂലി (conservation service charge) നൽകണമെന്നും, കാവുകളും കണ്ടൽക്കാടുകളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായധനം കൊടുക്കണമെന്നും പരിസ്ഥിതിബോധവത്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്കൂളുകളിലെയും കോളേജുകളിലെയും പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബുകളുടെ സേവനം മുതലെടുക്കണമെന്നും സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.[8] അതിരപ്പിള്ളി, ഗുണ്ടിയ അണക്കെട്ടുകൾ വേണ്ട എന്നും ഗോവയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും പുതിയ ഖനനം നിയന്ത്രണ വിധേയമായേ ആകാവൂ എന്ന നിലപാടാണ് സമിതി എടുത്തത്.

കസ്തൂരിരംഗൻ സമിതി റിപ്പോർട്ട്തിരുത്തുക

മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ സമിതിയുടെ ഈ റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും കടുത്ത ആശങ്ക ഉന്നയിക്കുകയും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് ഈ ആശങ്കൾ പരിഗണിച്ചും ഗാഡ്ഗിൽ സമിതി ശുപാർശകൾ വിലയിരുത്തിയും പ്രത്യേകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുക എന്ന നിർദ്ദേശത്തോടെ കേന്ദ്ര ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ അംഗം കെ. കസ്തൂരിരംഗന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മറ്റൊരു സമിതിയെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ചു. [9] ഹൈ ലവൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന ഈ സമിതിയാണ് കസ്തൂരിരംഗൻ കമ്മറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.

 
Kasturirangan at IISc

എന്നാൽ വിശദമായ വിലയിരുത്തലിനുശേഷവും ഗാഡ്ഗിൽ സമിതി ശുപാർശകളെ തത്ത്വത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന നിലപാടാണ് കസ്തൂരിരംഗൻ സമിതിയും മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. അതേസമയം സുപ്രധാനമായ ചില മേഖലകളിൽ കാതലായ മാറ്റങ്ങളും നിർദ്ദേശിച്ചു. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും പരിസ്ഥിതി ദുർബല പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗാഡ്ഗിൽ സമിതി ശുപാർശകളിൽ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ ഏകദേശം 37 ശതമാനം ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രദേശമാണെന്ന് കസ്തൂരിരംഗൻ സമിതി വിലയിരുത്തി. ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മറ്റി ശുപാർശ ചെയ്ത മൂന്നു തരം പരിസ്ഥിതി സംവേദക മേഖലകൾക്കു പകരം ഒറ്റ മേഖലയെ മാത്രം സംരക്ഷിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം. കേരളത്തിലെ റിസർവ്, നിക്ഷിപ്ത വന മേഖലകൾ പോലും പൂർണമായി സംരക്ഷിക്കാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല. ഉയർന്ന വന മേഖല ഉൾപ്പെടുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്കിലെ ഒറ്റ വില്ലേജും പരിസ്ഥിതി സംവേദക മേഖലയായി പട്ടികയിലില്ലായെന്നത് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെ വിമർശനത്തിനു വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. തലശ്ശേരി താലൂക്കിലെയും വനമേഖല പൂർണമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട പ്രദേശത്തിൻറെ പട്ടികയിലില്ല. തലശ്ശേരി താലൂക്കിലെ ആറളം, കൊട്ടിയൂർ, ചെറുവാഞ്ചേരി വില്ലേജുകൾ മാത്രമാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. ഫലത്തിൽ ഗാഡ്ഗിൽ സമിതി റിപ്പോർട്ടിൻറെ അന്തഃസത്ത ഉൾക്കൊള്ളാതെയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ വ്യക്തമായി നിർദ്ദേശിക്കാതെയുമാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിവിധ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെയും കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പേരിൽ ചില എൻ.ജി.ഒ സംഘടനകളുടെയും നിവേദനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.പരിസ്ഥിതി സംവേദക മേഖലകളിലെ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഗാഡ്ഗിൽ സമിതി നിർദ്ദേശിച്ച കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ തന്നെ നടപ്പാക്കണമെന്നും യാതൊരുവിധ ഖനനപ്രവർത്തനങ്ങളും ഇപ്രകാരമുള്ള പരിസ്ഥിതി ദുർബല പ്രദേശങ്ങളിൽ അനുവദിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നും സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ മേഖലയിലെ അൻപത് വർഷത്തിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അണക്കെട്ടുകൾ പ്രവർത്തനമവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തോടും കസ്തൂരിരംഗൻ സമിതി വിയോജിച്ചു. അവ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി സംരക്ഷിക്കാവുന്നവയാണെന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഈ സമിതി പ്രകടിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ അതിരപ്പള്ളി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയെ എതിർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഗാഡ്ഗിൽ സമിതി ശുപാർശയെ ഈ സമിതിയും പിൻതാങ്ങിയെങ്കിലും പുതിയ പഠന റിപ്പോർട്ടുമായി അംഗീകാരത്തിനായി അപേക്ഷിക്കണമെന്നു കേരള സർക്കാരിനോടു നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കളയണമെന്നും പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തിനായി ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു നടപ്പാക്കണമെന്നും കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി സംഘടനയായ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന വാർഷികം പ്രമേയത്തിലൂടെ സർക്കാരുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. [10] [9]

വിവാദങ്ങൾതിരുത്തുക

ഗാഡ്ഗിൽ, കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ ചൂടേറിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും കാരണമായി. ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് ദീർഘനാളായിട്ടും വനം-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാഞ്ഞതും പിന്നീട് വിവരാവകാശ നിയമത്തിലൂടെ റിപ്പോർട് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നതും വിവാദങ്ങൾക്കു തിരികൊളുത്തി.[11]

റിപ്പോർട്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയാൽ ഭൂമിവിലയിൽ വൻമാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്നും വാദം വന്നു. ഭൂമിവില്പന അനുവദിച്ചാൽ തന്നെ അത്തരം ഭൂമിയുടെ വില ഇടിയുകയും വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ ലഭിക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രശനത്തിലാവുകയും ചെയ്യും എന്ന അഭിപ്രായമായിരുന്നു ഈ വാദത്തിനു പിന്നിൽ.[12] പൊതുഭൂമി സ്വകാര്യവത്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ഗാഡ്ഗിൽസമിതിനിർദ്ദേശം ഭൂപുനർവിതരണത്തിന്റെ യുക്തിക്കെതിരാണന്നും അതുകോണ്ട് അത് ഭൂരഹിതരുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിന് എതിരാണെന്നും ഇതിന്റെ കൂടെ വാദിക്കപ്പെട്ടു.[12] പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം എന്ന് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചത് റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നടക്കേണ്ടതാണ് എന്നും വാദിക്കപ്പെട്ടു.[12] ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിനെ പോലെ തന്നെ കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടും മലയോര കർഷകരെ പരോക്ഷത്തിൽ കുടിയിറക്കാൻ സമ്മർദത്തിലാക്കും എന്ന് ദീപിക ദിനപത്രം തന്റെ മുഖപ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. [13] ഗാഡ്ഗിൽ സമിതിയിൽ "പരിസ്ഥിതി മൗലികവാദികൾ" മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും ഇടുക്കി പോലെയുള്ള ജില്ലകളിൽ കർഷകരോട് കൂടിയാലോചനകളൊന്നും തന്നെ സമിതി നടത്തിയില്ല എന്ന തർക്കമായിരുന്നു മറ്റൊന്ന്.[14] അതേപോലെ കസ്‌തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതു പ്രകാരം കേരളത്തിലെ 123 വില്ലേജുകൾ പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയാക്കിയാൽ അത് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിനെക്കാൾ അപകടമായിരിക്കും എന്നും ഈ തർക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി.[14]റിപ്പോർട്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയാൽ ആശുപത്രികൾ, പാൽ സംസ്കരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, അറവുശാലകൾ എന്നീ റെഡ് കാറ്റഗറി വ്യവസായങ്ങൾ നിരോധിക്കപ്പെടുകയും ഭക്ഷ്യ-പച്ചക്കറി സംസ്കരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, മാലിന്യ സംസ്കരണം കാപ്പി സംസ്കരണം, പൾപ്പിങ്, ഹോട്ടലുകൾ തുടങ്ങിയ ഓറഞ്ച് കാറ്റഗറി വ്യവസായങ്ങൾ കർശന നിയന്ത്രണത്തിലാവുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ കർഷകവിരുദ്ധ നിലപാട് കാണിക്കുന്നു എന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെട്ടു.[14] റിപ്പോർട്ടുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ സർക്കാരിന് ശക്‌തമായ താക്കീത് നൽകി ഇടുക്കി രൂപത കുർബാനമധ്യേ ഇടയലേഖനം വായിച്ചു. കര്ഷകര്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ വിശ്വാസികൾ ഒന്നിക്കണമെന്നും ഇടയലേഖനം പറഞ്ഞു. [15]

ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിനെതിരായി കേരളത്തിലെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാർ ഉന്നയിച്ച വിയോജിപ്പുകൾ ഇവയായായിരുന്നു: (1) മലനാട്, ഇടനാട്, തീരപ്രദേശം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്രം കണക്കിലെടുക്കാതെയാണ് അവസാനത്തെ രണ്ടും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരിസ്ഥതിലോല മേഖലകൾ സമിതി നിർണ്ണയിച്ചത്. (2) നില­വി­ലുള്ള നിയ­മ­ങ്ങ­ളാൽതന്നെ പശ്ചിമഘട്ടം പരി­പാ­ലി­ക്ക­പ്പെ­ടു­ന്നു­ണ്ട്. പാന­ലിന്റെ നിർദ്ദേ­ശാ­നു­സ­രണം പുതിയ നിയ­ന്ത്ര­ണ­ങ്ങൾ അടി­ച്ചേൽപ്പി­ക്കേണ്ട ആവ­ശ്യം അതു­കൊണ്ടുതന്നെ ഉണ്ടാ­കു­ന്നി­ല്ല. (3)"മൊത്തം ഡാറ്റ പരി­ശോ­ധി­ക്കാനോ പ്രണോബ് സെൻ കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേ­ശിച്ച മുഴു­വൻ മാന­ദ­ണ്ഡ­ങ്ങളും ഉൾക്കൊ­ള്ളാനോ പാന­ലിന് സമ­യ­ക്കു­റവു മൂലം കഴി­ഞ്ഞി­ല്ലെന്നും (ബോക്‌സ്: നാല്, സെക്ഷൻ 9.1, പേജ് 18) അതി­രു­ക­ളുടെ കാര്യ­ത്തിൽ അവ­ധാ­ന­ത­യോ­ടെ­യുള്ള പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര സമയം കിട്ടാ­ത്ത­തി­നാൽ തങ്ങൾ നിർദ്ദേ­ശിച്ച അതി­രു­ക­ളിൽ പശ്ചി­മ­ഘട്ട ഇക്കോ­ളജി അതോ­റിറ്റി വീണ്ടും ശ്രദ്ധ­ചെ­ലു­ത്തേണ്ട­തു­ണ്ടെന്നും (പേ­ജ് ഏഴ്) പാനൽ സമ്മ­തി­ക്കു­ന്നു". (4) പശ്ചി­മ­ഘട്ട പരി­സ്ഥിതി അതോറിറ്റി വന്നാൽ ഏതു നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കും. (5) "ESZ 1-ൽ വരുന്നു എന്ന­തി­നാൽ ഈ പദ്ധ­തിക്ക് പാനൽ ശുപാർശ ചെയ്യു­ന്നി­ല്ല. എന്നാൽ, വെറും 61.80 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തെ മര­ങ്ങൾ മാത്രമേ പദ്ധതി വന്നാൽ നീക്കം ചെയ്യേ­ണ്ട­തു­ള്ളൂ."[16]

റിപ്പോർട്ട് ജങ്ങൾക്കിടയിൽ ചർച്ചചെയ്യാനും സംശയങ്ങൾ മാറ്റാനും സർക്കാരുകൾ മുൻകൈ എടുക്കുന്നില്ല എന്നും ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ സജീവരെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കൾ പോലും പരിസ്ഥിതിവിരുദ്ധ നിലപാടെടുക്കുന്ന എന്നും മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.[17] കസ്തൂരിരംഗൻ സമിതി റിപ്പോർട്ട് സമ്പന്നർക്കും ആഗോളീകരണത്തിനും കൂട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നും നിയമരഹിത, തൊഴിൽരഹിത വികസനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നും ദ ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിൽ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കസ്തൂരിരംഗന് തുറന്ന കത്തെഴുതി.[18] കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പാരിസ്ഥിതിക ദുർബലത കണ്ടെത്താൻ ചുരുക്കം ചില മാനദണ്ഡങ്ങളേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.[19] ഗാഡ്ഗിൽ സമിതിയിലെ അംഗമായ വി. എസ്. വിജയൻ റിപ്പോർട്ടിൽ കർഷകവിരുദ്ധമായി ഒന്നുമില്ലെന്നും മറിച്ച് ജൈവകൃഷി ചെയ്യണമെന്നും അതിനായി സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകണമെന്നുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.[20] ഗാഡ്ഗിൽ സമിതി നിർദ്ദേശിച്ച ഗ്രാമസഭകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലകളുടെ അതിർത്തികൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രക്രിയ കസ്റ്ററിരംഗൻ കമ്മിറ്റി "അട്ടിമറിച്ചു" എന്ന തർക്കവും ഉയർന്നു വന്നു.[21] കാർഷിക അഭിവൃദ്ധിക്ക് പരിസ്ഥതി നൽകുന്ന സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണെന്നും കർഷകരുടെ ആശങ്കകൾക്ക് മറുപടിയായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെട്ടു.[21] അതേപൊലെ, വികേന്ദ്രീകൃത പ്രക്രിയയിലൂടെ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ വികസനവഹനശേഷി, അല്ലെങ്കിൽ carrying capacity, മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വികസനം നടപ്പിലാക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളതെന്നും വാദിക്കപ്പെട്ടു.[22] ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ വിളകൾ നിരോധിക്കുന്നതും ജൈവകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും കേർളസർക്കരിന്റെ നടപ്പുനിയമത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് അതിൽ ഊന്നുകമാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും വിമർശങ്ങൾക്ക് പ്രതികരണം വന്നു.[23]

തുടർസംഭവങ്ങൾതിരുത്തുക

2013 നവംബർ 13,16 തീയതികളിൽ കേന്ദ്ര വന-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ട് തത്ത്വത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നതായി പ്രസ്താവന ഇറക്കി. ഇതിനു മുമ്പേ തന്നെ നവംബർ 8ന് റിപ്പോർട്ട് പഠിച്ച് ജനാഭിപ്രായം ആരായാനായി ഒരു വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയെ നിയമിച്ചിരുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം ഈ സമിതി കസ്തൂരിരംഗൻ കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ച പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലകൾ അതേപേലെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അവയുടെ കൃത്യമായ അതിർത്തികൾ സർവ്വേ നടത്തി നിശ്ചയിക്കണമെന്നും ശുപാർശ ചെയ്തു. ഇതുപ്രകാരം റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്തുകളിൽ സർവ്വേകൾ നടന്നു. ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാൻ ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.[24]

ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നും വിമർശനങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഏതു റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കണം എന്ന് നിശ്ചയിക്കും എന്നും ആഗസ്ത് 2016ൽ കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി അനിൽ മാധവ് ദവെ പറഞ്ഞു.[25] ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ അന്തിമവിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.[26]

പുറംകണ്ണികൾതിരുത്തുക

 • ഗാഡ്ഗിൽ സമിതി റിപ്പോർട്ട് (ഇംഗ്ലീഷ്) [1]
 • ഗാഡ്ഗിൽ സമിതി റിപ്പോർട്ട് (മലയാളം) [2]
 • കസ്തൂരിരംഗൻ സമിതി റിപ്പോർട്ട് (ഇംഗ്ലീഷ്) [3]
 • കേർള സർക്കാർ നിയമിച്ച വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും പരിസ്ഥിതിലോല റവന്യൂ വില്ലേജുകളുടെ അതിർത്തി നിശ്ചയിച്ചുള്ള ഭൂപടങ്ങളും [4]

അവലംബംതിരുത്തുക

 1. മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ (2013 മെയ് 03). "സംഭാഷണം: എന്റെ ഉത്കണ്ഠ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുതന്നെ" (PDF). മലയാളം വാരിക. ശേഖരിച്ചത് 2013 ഒക്ടോബർ 07. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help); Check date values in: |accessdate= and |date= (help)
 2. ശാസ്ത്രഗതി മാസിക, ഒക്ടോബർ 2012
 3. ദിപേഷ് കരിമ്പുങ്കര (2013 ജൂൺ 14). "സംഭാഷണം : മലയാളിയുടെ ജീവിതം പശ്ചിമഘട്ടം തീരുമാനിക്കുന്നു" (PDF). മലയാളം വാരിക. ശേഖരിച്ചത് 2013 ഒക്ടോബർ 13. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help); Check date values in: |accessdate= and |date= (help)
 4. 4.0 4.1 വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് ഇക്കോളജി എക്സ്പർട്ട് പാനൽ റിപ്പോർട്ട് - പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം വെബ്സൈറ്റ് (PDF), 2011, ശേഖരിച്ചത് 2012 ഡിസംബർ 21 Check date values in: |accessdate= (help)
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 ഗാഡ്ഗിൽ സമിതി (2013). പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് (PDF) (ഓന്നാമത് ed.). തൃശ്ശൂർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്. ശേഖരിച്ചത് 29 ഓഗസ്റ്റ് 2016.
 6. 6.0 6.1 വിജയൻ, വി. എസ്.; ശ്രീജിത്ത്, കെ. (2014). "ഇത് ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ്". എന്നതിൽ സി. മോഹൻ, മനില (ed.). മാധവ് ഗാഡ്ഗിലും പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണവും. കോഴിക്കോട്: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്. pp. 60–85. |access-date= requires |url= (help)
 7. വിജയൻ, വി. എസ്. (2014). "ഒരുതുള്ളി വെള്ളം, ഒരില, ഒരുതരി മണ്ണ്". എന്നതിൽ സി. മോഹൻ, മനില (ed.). മാധവ് ഗാഡ്ഗിലും പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണവും (ഒന്നാം ed.). കോഴിക്കോട്: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്. pp. 51–59. |access-date= requires |url= (help)
 8. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ഇ. (2014). "ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തം". എന്നതിൽ സി. മോഹൻ, മനില (ed.). മാധവ് ഗാഡ്ഗിലും പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണവും (ഒന്നാം ed.). കോഴിക്കോട്: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്. pp. 41–50. |access-date= requires |url= (help)
 9. 9.0 9.1 37 % ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് ഇക്കോളജി സെൻസിറ്റീവ്: കസ്തൂരി പാനൽ റിപ്പോർട്ട് - ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ശേഖരിച്ചത് 2013 ഏപ്രിൽ 21 Check date values in: |accessdate= (help)
 10. കസ്തൂരി രംഗൻ സമതി സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകി - റിപ്പോർട്ടർ ഓൺലൈൻ, 16 ഏപ്രിൽ 2013, ശേഖരിച്ചത് 2013 ഏപ്രിൽ 21 Check date values in: |accessdate= (help)
 11. സജീവ്, ടി. വി. (2013). "ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ രേഖയാണ്". എന്നതിൽ പ്രസാദ്, എം. കെ.; വാസുദേവൻ, ഹരീഷ് (eds.). പശ്ചിമഘട്ടം: ഗാഡ്ഗിൽ കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടുകളും യാഥർഥ്യവും (മൂന്നാം ed.). കോട്ടയം: ഡി. സി. ബുക്സ്. pp. 37–41. |access-date= requires |url= (help)
 12. 12.0 12.1 12.2 ശ്രീകുമാർ, ടി. ടി. (2014). "മലയോരനിവാസികളോട് ഐക്യപ്പെടുക". എന്നതിൽ പ്രസാദ്, എം. കെ.; വാസുദേവൻ, ഹരീഷ് (eds.). പശ്ചിമഘട്ടം: ഗാഡ്ഗിൽ കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പൊർട്ടുകളും യാഥാർത്ഥ്യവും (മൂന്നാം ed.). കോട്ടയം: ഡി. സി. ബുക്സ്. pp. 96–104. |access-date= requires |url= (help)
 13. പൈകട, ഫാ. അലക്സാണ്ട്ർ (18 നവംബർ 2013). "മുഖപ്രസംഗം: പ്രകൃതിയെ രക്ഷിക്കണം, ഒപ്പം കർഷകരെയും". ദീപിക. ശേഖരിച്ചത് 29 ഓഗസ്റ്റ് 2016.
 14. 14.0 14.1 14.2 ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി (2013). "മലയോര ജീവിതം വഴിമുട്ടും". എന്നതിൽ പ്രസാദ്, എം. കെ.; വാസുദേവൻ, ഹരീഷ് (eds.). പശ്ചിമഘട്ടം: ഗാഡ്ഗിൽ കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടുകളും യാഥർഥ്യവും (മൂന്നാം ed.). കോട്ടയം: ഡി. സി. ബുക്സ്. pp. 105–112.
 15. "ഗാഡ്ഗിൽ-കസ്തൂരിരംഗൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾക്കെതിരെ ഇടയലേഖനം". ജന്മഭൂമി. 10 നവംബർ 2013. ശേഖരിച്ചത് 30 ഓഗസ്റ്റ് 2016.
 16. "മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി: സംസ്ഥാന സർ­ക്കാർ നി­ല­പാ­ടി­ന്റെ പൂർ­ണ­രൂപം". കെവാർത്ത. 2012. ശേഖരിച്ചത് 30 ഓഗസ്റ്റ് 2016. soft hyphen character in |title= at position 36 (help)
 17. ഗാഡ്ഗിൽ, മാധവ്; സൂര്യൻ, സതീശ് (2013). പ്രസാദ്, എം.കെ; വാസുദേവൻ, ഹരീഷ് (eds.). പശ്ചിമഘട്ടം: ഗാഡ്ഗിൽ കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടുകളും യാഥർഥ്യവും (മൂന്നാം ed.). കോട്ടയം: ഡി. സി. ബുക്സ്. pp. 130–135. |access-date= requires |url= (help)
 18. Gadgil, Madhav (18 May 2013). "Shocking Betrayal on Western Ghats". The Hindu. ശേഖരിച്ചത് 30 ഓഗസ്റ്റ് 2016.
 19. ഗാഡ്ഗിൽ, മാധവ്; നെറോന, ലിജിയ (2013). "സംരക്ഷണമോ ധൂർത്തോ, എന്താണ് വേണ്ടത്". എന്നതിൽ വാസുദേവൻ, ഹരീഷ് (ed.). പശ്ചിമഘട്ടം: ഗാഡ്ഗിൽ കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടുകളും യാഥാർഥ്യവും (മൂന്നാം ed.). കോട്ടയം: ഡി. സി. ബുക്സ്. pp. 42–46. |access-date= requires |url= (help)
 20. കരിമ്പുങ്കര, ദീപേഷ്; വിജയൻ, വി. എസ്. (2013). "മലയാളിയുടെ ജീവിതം പശ്ചിമഘട്ടം തീരുമാനിക്കുന്നു". എന്നതിൽ പ്രസാദ്, ഹരീഷ്; വാസുദേവൻ (eds.). പശ്ചിമഘട്ടം: ഗാഡ്ഗിൽ കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടുകളും യാഥാർഥ്യവും (മൂന്നാം ed.). കോട്ടയം: ഡി. സി. ബുക്സ്. pp. 136–148. |access-date= requires |url= (help)
 21. 21.0 21.1 ലത, എ. (2013). "കസ്തൂരിരംഗൻ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ഇല്ലാതാക്കും". എന്നതിൽ പ്രസാദ്, എം. കെ; വാസുദേവൻ, ഹരീഷ് (eds.). പശ്ചിമഘട്ടം: ഗാഡ്ഗിൽ കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടുകളും യാഥർഥ്യവും (മൂനാം ed.). കോട്ടയം: ഡി. സി. ബുക്സ്. pp. 47–58. |access-date= requires |url= (help)
 22. എ., ലത (2014). "കാവൽമലയെ കാത്തിടാൻ". എന്നതിൽ സി. മോഹൻ, മനില (ed.). മാധവ് ഗാഡ്ഗിലും പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണവും. കോഴിക്കോട്: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്. p. 89.
 23. എ., അച്യുതൻ (2014). "ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട്: വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുണ്ട്". എന്നതിൽ സി. മോഹൻ, മനില (ed.). മാധവ് ഗാഡ്ഗിലും പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണവും. കോഴിക്കോട്: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്. p. 141.
 24. "Cadastral Map Details of 119 ESA Villages of Kerala State to HLWG" (PDF). Kerala Biodiversity Board. ശേഖരിച്ചത് 20 സെപ്റ്റംബർ 2016.
 25. പൂനത്ത്, ജിനേഷ് (12 ഓഗസ്റ്റ് 2016). "വീണ്ടും ഗാഡ്ഗിൽ". മംഗളം. ശേഖരിച്ചത് 30 ഓഗസ്റ്റ് 2016.
 26. ബന്ന, ഹസനുൽ (11 ഓഗസ്റ്റ് 2016). "പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണം: ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടും പരിഗണിക്കും". മാധ്യമം ദിനപത്രം. ശേഖരിച്ചത് 30 ഓഗസ്റ്റ് 2016.