കേരളത്തിലെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചിറ്റൂരിനടുത്ത് കൊടുംബിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ശിവക്ഷേത്രമാണ് ഇത്. 108 ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന കൊടുംബൂരാണ് ഈ ക്ഷേത്രം. [1]. കൊടുമ്പ് മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് ശ്രീ പരശുരാമനാണന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ശിവപുത്രനായ സുബ്രഹ്മണ്യന്നാണ് കൂടുതൽ പ്രധാനം.[1].

കൊടുമ്പ് മഹാദേവക്ഷേത്രം

ഇവിടെ ശിവപ്രതിഷ്ഠാ ഒരടിയോളം പൊക്കം ഉള്ളതാണ്. പ്രധാന ക്ഷേത്രമായ സുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രത്തിനാണ് പ്രശസ്തിയും പൂജാധികാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖ്യവും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശിവക്ഷേത്രനടയിൽ പ്രത്യേകം ധ്വജപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മകരമാസത്തിൽ തൈപ്പൂയദിവസം നടക്കുന്ന രഥോത്സവമാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ആണ്ടുവിശേഷം. കൂടാതെ ശിവരാത്രി, സ്കന്ദ ഷഷ്ഠി, തിരുവാതിര എന്നിവയും ക്ഷേത്രത്തിലെ ആണ്ടുവിശേഷങ്ങളിൽ പെടുന്നു. ഉപദേവതകളായി പാർവ്വതി, ഗണപതി, അയ്യപ്പൻ, ദക്ഷിണാമൂർത്തി, ഭൈരവൻ എന്നിവർക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠകൾ.

ഐതിഹ്യം തിരുത്തുക

പരശുരാമനാണ് ശിവ പ്രതിഷ്ഠനടത്തിയത് എന്നാണ് ഐതിഹ്യം.

ക്ഷേത്ര രൂപകല്പന തിരുത്തുക

തമിഴ് ശൈലിയിലാണ് ശിവക്ഷേത്രവും പ്രധാനക്ഷേത്രമായ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രവും പണിതീർത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പൂജാവിധികളും വിശേഷങ്ങളും തിരുത്തുക

നിത്യേന മൂന്നു പൂജകൾ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തുന്നു. ശിവക്ഷേത്ര പൂജാപടിത്തരങ്ങൾ മലയാള ബ്രാഹ്മണരാണ് നടത്തുന്നത്.

പ്രധാന ആഘോഷങ്ങൾ തിരുത്തുക

  • ശിവരാത്രി
  • തൈപൂയം
  • ഷഷ്ഠി വ്രതം
  • പ്രദോഷ വ്രതം

ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ തിരുത്തുക

പാലക്കാട്നടുത്തുള്ള ചിറ്റൂരാണ് ക്ഷേത്രവുമായി അടുത്തുകിടക്കുന്ന പട്ടണം. ഇവിടെ നിന്നും എളുപ്പം ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്.

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. 1.0 1.1 കുഞ്ഞികുട്ടൻ ഇളയതിന്റെ “108 ശിവക്ഷേത്രങ്ങൾ“