ഗ്രീക്ക് അക്ഷരമാലയിലെ പത്താമത്തെ അക്ഷരമാണ് കാപ്പ (ഇംഗ്ലീഷ്: Kappa (വലിയക്ഷരം: Κ, ചെറിയക്ഷരം: κ or cursive ϰ; ഗ്രീക്ക്: κάππα, káppa) പുരാതന ഗ്രീക്കിലും ആധുനിക ഗ്രീക്കിലും ഈ അക്ഷരം ക്(/k/) എന്ന ശബ്ദമാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഗ്രീക്ക് സംഖ്യാവ്യവസ്ഥയിൽ, യുടെ മൂല്യം 20 ആണ്. ഫിനീഷ്യൻ അക്ഷരമായ കാഫ് Phoenician kaph.svg ഇൽ നിന്നാണ് കാപ്പ ഉദ്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഉപയോഗങ്ങൾതിരുത്തുക

ചെറിയക്ഷരം കാപ്പതിരുത്തുക

വലിയക്ഷരം കാപ്പ (Κ)തിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാപ്പ&oldid=2602855" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്