കമ്മട്ടം

നാണയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫാക്ടറി

കറൻസിയായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന നാണയങ്ങൾ വൻതോതിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമാണ് കമ്മട്ടം. കമ്മട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രം നാണയങ്ങളുടെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തുടക്കത്തിൽ, നാണയങ്ങൾ ചുറ്റിക ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. ഇക്കാരണത്താൽ അവയുടെ എണ്ണം വളരെക്കുറവായിരുന്നു. ആധുനിക കമ്മട്ടങ്ങളിൽ, കോയിൻ ഡൈകൾ വലിയ തോതിൽ നിർമ്മിച്ചുപ്രയോഗിക്കുന്നതിനാൽ നാണയനിർമ്മാണം എളുപ്പമായിത്തീർന്നു.

കറൻസിയുടെ വൻതോതിലുള്ള ഉൽ‌പാദനത്തോടെ, നാണയങ്ങൾ‌ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് താരതമ്യേന കുറയുന്നു. [1]

ചരിത്രം തിരുത്തുക

ആദ്യത്തെ അച്ചടിച്ച നാണയങ്ങൾ തിരുത്തുക

ആദ്യകാല ലോഹ പണത്തിൽ നാണയങ്ങളില്ല. മറിച്ച് വളയങ്ങളുടെയും മറ്റ് ആഭരണങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങളുടെയും രൂപത്തിൽ അൺമിന്റ് ചെയ്യാത്ത ലോഹമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അവ ഈജിപ്ഷ്യൻ, കൽദിയൻ, അസീറിയൻ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഒരു യൂണിറ്റ് ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ വോളിയത്തിന്റെ വലിയ ചരക്ക് മൂല്യം, അവയുടെ അപൂർവത, ദീർഘകാല നിലനിൽപ്പ് എന്നിവ കാരണം ലോഹങ്ങൾ സമ്പത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമാണ്. നാണയത്തിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ലോഹങ്ങൾ സ്വർണം, വെള്ളി, പ്ലാറ്റിനം, ചെമ്പ്, ടിൻ, നിക്കൽ, അലുമിനിയം, സിങ്ക്, ഇരുമ്പ്, എന്നിവയോ അവയുടെ സങ്കരങ്ങളോ ആണ്. ബിസി ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലിഡിയയിൽ സ്വർണം, വെള്ളി, ഇലക്ട്രം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ കമ്മട്ടം സ്ഥാപിച്ചത്. ഭരണകൂടത്തിന്റെ അധികാരത്തിൻ കീഴിൽ നാണയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ലിഡിയൻ കണ്ടുപിടിത്തം അയൽരാജ്യമായ ഗ്രീസിലേക്കും വ്യാപിച്ചു, അവിടെ നിരവധി മിന്റുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു. ആദ്യകാല ഗ്രീക്ക് മിന്റുകളിൽ ചിലത് ക്രീറ്റ് പോലുള്ള ഗ്രീക്ക് ദ്വീപുകളിലെ നഗര-സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിരുന്നു. ക്രിറ്റിലെ പുരാതന നഗരമായ സിഡോണിയയിൽ ക്രി.മു. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെങ്കിലും ഒരു കമ്മട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. [2]

 
Bronze mold for minting

ഏതാണ്ട് അതേ സമയം, നാണയങ്ങളും കമ്മട്ടങ്ങളും ചൈനയിൽ സ്വതന്ത്രമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും കൊറിയയിലേക്കും ജപ്പാനിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ക്രി.മു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടു മുതലുള്ള റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നാണയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം യൂറോപ്പിലെ ധാതു ഖനനത്തിന്റെ പിൽക്കാല വികസനത്തെ ഗണ്യമായി സ്വാധീനിച്ചു.

ബിസി 269 ൽ റോമിലെ ജുനോ മോനെറ്റ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെള്ളി നാണയം നിർമ്മിച്ചതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. "കമ്മട്ടം" എന്ന വാക്കിന്റെ ഉത്ഭവം ഇതിൽനിന്നാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ഈ ദേവി പണത്തിന്റെ പ്രതീകമായിത്തീർന്നു. ആ പേര് പണത്തിനും അതിന്റെ നിർമ്മാണ സ്ഥലത്തിനും പ്രയോഗിച്ചു. റോമൻ മിനറ്റുകൾ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലുടനീളം വ്യാപിച്ചു. പുതിയ ചക്രവർത്തിയുടെ ഛായാചിത്രത്തിനൊപ്പം നാണയങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഒരു പുതിയ റോമൻ ചക്രവർത്തിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. ചുരുങ്ങിയ കാലം മാത്രം ഭരിച്ച ചില ചക്രവർത്തിമാർ പോലും നാണയങ്ങളിൽ അവരുടെ പ്രതിച്ഛായ വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി.

 
Ionia, Uncertain city (possibly Kyme, Aeolis) 600–550 BCE, Hemiobol. Horse head, rough incuse

ഏറ്റവും പുരാതന നാണയങ്ങൾ അച്ചുകളിൽ ഇട്ടശേഷം ഒരു വശത്ത് ഒരു ചുറ്റിക കൊണ്ട് അടിച്ച് പരുവപ്പെടുത്തിയെടുത്തവയായിരുന്നു.

വ്യാവസായിക മിന്റിംഗ് തിരുത്തുക

 
ബോൾട്ടൺ 1790 ആംഗ്‌ലെസി അർദ്ധ പെന്നി; വൃത്താകൃതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഒരു കോളറിൽ നീരാവി പവർ അടിച്ച ആദ്യത്തെ നാണയം

1788 ൽ ബർമിംഗ്ഹാമിൽ മാത്യു ബോൾട്ടൺ നാണയ നിർമ്മാണത്തിനായി വ്യാവസായിക സാങ്കേതികതകളും നീരാവി ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ചു. 1786 ആയപ്പോഴേക്കും ബ്രിട്ടനിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നാണയങ്ങളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് വ്യാജമായിരുന്നു, റോയൽ മിന്റ് ഈ പ്രതിസന്ധിയോട് പ്രതികരിച്ച് സ്വയം അടച്ചുപൂട്ടിയത് സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളാക്കി. [3] സോഹോയിലെ തന്റെ ഫാക്ടറിയിൽ ഇതിനകം തന്നെ നിർമ്മിച്ച ചെറിയ ലോഹ ഉൽ‌പന്നങ്ങളുടെ വിപുലീകരണമായി വ്യവസായി മാത്യു ബൾട്ടൻ 1780 കളുടെ മധ്യത്തിൽ നാണയനിർമ്മാണത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു. 1788 ൽ അദ്ദേഹം തന്റെ വ്യവസായ പ്ലാന്റിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു കമ്മട്ടം സ്ഥാപിച്ചു. [4] അതേ വർഷം തന്നെ അദ്ദേഹം നീരാവി ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്ക്രൂ പ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു (അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ യന്ത്രങ്ങൾ 1881 വരെ റോയൽ മിന്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു), ഇത് ഒരു പിസ്റ്റണിൽ പ്രയോഗിച്ച അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്താൽ പ്രവർത്തിച്ചു.

 
പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു കോയിനിംഗ് പ്രസ്സ്
 
1831 മുതൽ ഫ്രഞ്ച് നിർമ്മിത കോയിനിംഗ് പ്രസ്സ് ( MAN, മാഡ്രിഡ് ).

ശ്രദ്ധേയമായ മിന്റുകൾ തിരുത്തുക

 
പഴയ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ മിന്റ്, 1874 ൽ നിർമ്മിച്ചത്.
 • ഓസ്ട്രിയൻ മിന്റ്  – 1397-ൽ സ്ഥാപിതമായ വിയന്ന ഫിൽഹാർമോണിക് സ്വർണ്ണ ബുള്ളിയൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
 • ബർമിംഗ്ഹാം മിന്റ് (യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം)
 • കാസ ഡാ മൊയ്ദ ഡോ ബ്രസീൽ
 • കാസ ഡ മൊയ്ദ ഡി പോർച്ചുഗൽ
 • കറൻസി സെന്റർ, അയർലൻഡ്
 • ഡാലോനെഗ മിന്റ് (യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക)
 • ഫെബ്രിക്ക നാഷനൽ ഡി മോനെഡ വൈ ടിംബ്രെ, സ്പെയിൻ
 • ഫ്രാങ്ക്ലിൻ മിന്റ് (യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക)
 • ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് മിന്റ്
 • ഇറ്റലിയിലെ "പ്രിന്റർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും സ്റ്റേറ്റ് മിന്റും", ഇസ്റ്റിറ്റുട്ടോ പോളിഗ്രാഫിക്കോ ഇ സെക്ക ഡെല്ലോ സ്റ്റാറ്റോ, സമീപകാലത്ത് ദ്വി-മെറ്റാലിക് നാണയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കമ്മട്ടം
 • ജപ്പാൻ മിന്റ്
 • ജോക്കിംസ്റ്റാൽ റോയൽ മിന്റ്, [5]   ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, ( ചെക്ക് ഭാഷയിൽ ജാക്കിമോവ്സ്ക ക്രോലോവ്സ്ക മിൻ‌കോവ്ന)
 • ക്രെംനിക്ക കമ്മട്ടം, [6] സ്ലൊവാക് റിപ്പബ്ലിക്, ( സ്ലൊവാക് ഭാഷയിൽ മിൻ‌കോവ ക്രെംനിക്ക)
 • 1535 ൽ സ്ഥാപിതമായ കാസ ഡി മോനെഡ ഡി മെക്സിക്കോ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന കമ്മട്ടമാണ്.
 • ലാ മോനെഡ പാലസ് (ചിലി)
 • 1351-ൽ സ്ഥാപിതമായ മോന്നെയ് ഡി നവാരെ ( നവാരെ രാജ്യം)
 • മോന്നെയ് ഡി പാരീസ് (ഫ്രാൻസ്)
 • പെർത്ത് മിന്റ് (ഓസ്‌ട്രേലിയ)
 • ഫിലാഡൽഫിയ മിന്റ്
 • റോയൽ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ മിന്റ് [7]
 • റോയൽ കനേഡിയൻ മിന്റ്
 • റോയൽ ഡച്ച് മിന്റ്
 • യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിന്റെ റോയൽ മിന്റ്
 • സിംഗപ്പൂർ മിന്റ്
 • സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ്ബർഗ് മിന്റ് (റഷ്യ)
 • ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ മിന്റ്
 • സോഹോ മിന്റ് (യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം)
 • സ്വിസ്മിന്റ്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്
 • യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മിന്റ്

പരാമർശങ്ങൾ തിരുത്തുക

 1. Ivanova, Irina (6 March 2017). "It cost 1.5 cents to make a penny last year". CBS News. Retrieved 2019-06-08.
 2. UKBullion, Cydonia – The Ancient City of Crete, UKBullion Blog, 23 March 2016 Archived 2019-12-20 at the Wayback Machine.
 3. Lobel 1999, പുറം. 575.
 4. Lobel 1999.
 5. de:Jáchymov
 6. "History – Mincovňa Kremnica". Archived from the original on 2008-12-02.
 7. Joint Standing Committee on Public Works, Proposed Refurbishment of the Royal Australian Mint Building, Canberra "Archived copy". Archived from the original on 2006-01-13. Retrieved 2005-10-12.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കമ്മട്ടം&oldid=3865560" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്