കണ്ടാണശ്ശേരി

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കണ്ടാണശ്ശേരി&oldid=3344899" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്