കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെ ദ്വിമാന, ത്രിമാന ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഓട്ടോഡെസ്ക് എന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെ‌യർ കമ്പനി 1982-ൽ ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കാഡ് സോഫ്റ്റ്‌വെ‌യർ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്‌ ഓട്ടോകാഡ്. പേർസണൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കായും ഐ.ബി.എം. പി.സി.കൾക്കായും വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആദ്യത്തെ കാഡ് സോഫ്റ്റ്‌വെ‌യറുകളിൽ ഒന്നാണ്‌ ഇത്.

ഓട്ടോകാഡ്
പ്രമാണം:AutoCAD2014 logo.png
പ്രമാണം:AutoCAD sample.jpg
വികസിപ്പിച്ചത്ഓട്ടോഡെസ്ക്
ആദ്യപതിപ്പ്December 1982
Stable release
2016 / മാർച്ച് 20 2015 (2015-03-20), 2815 ദിവസങ്ങൾ മുമ്പ്
EngineACIS
ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റംMS Windows, Mac OS X & iOS, Android
ലഭ്യമായ ഭാഷകൾMultilingual
തരംComputer-aided design
അനുമതിപത്രംProprietary
വെബ്‌സൈറ്റ്http://www.autodesk.com/products/autodesk-autocad/overview

ഓട്ടോകാഡ് പതിപ്പുകളും അവ ഇറങ്ങിയ തീയതിയും, ഇതുവരെതിരുത്തുക

 • ഓട്ടോകാഡ് 1.0 (ആദ്യ പതിപ്പ്) Release date December 82
 • ഓട്ടോകാഡ് 1.2 (പതിപ്പ് 2) Release date April 83
 • ഓട്ടോകാഡ് 1.3 (പതിപ്പ് 3) Release date August 83
 • ഓട്ടോകാഡ് 1.4 (പതിപ്പ് 4) Release date October 83
 • ഓട്ടോകാഡ് 2.0 (Release 5) Release date October 84
 • ഓട്ടോകാഡ് 2.1 (Release 6) Release date May ‘85
 • ഓട്ടോകാഡ് 2.5 (Release 7) Release date June ’86
 • ഓട്ടോകാഡ് 2.6 (Release 8) Release date April ‘87
 • ഓട്ടോകാഡ് ആർ9 (Release 9) Release date September ’87
 • ഓട്ടോകാഡ് ആർ10 (Release 10) Release date October ‘88
 • ഓട്ടോകാഡ് ആർ11 (Release 11) Release date October ‘90
 • ഓട്ടോകാഡ് ആർ12 (Release 12) Release date June ‘92
 • ഓട്ടോകാഡ് ആർ13 (Release 13) Release date November ‘94
 • ഓട്ടോകാഡ് ആർ14 (Release 14) Release date February ’97
 • ഓട്ടോകാഡ് 2000 (Release 15) Release date March ‘99
 • ഓട്ടോകാഡ് 2000ഐ (Release 16) Release date July ’00
 • ഓട്ടോകാഡ് 2002 (Release 17) Release date June ’01
 • ഓട്ടോകാഡ് 2004 (Release 18) Release date March ’03
 • ഓട്ടോകാഡ് 2005 (Release 19) Release date March ’04
 • ഓട്ടോകാഡ് 2006 (Release 20) Release date March ’05
 • ഓട്ടോകാഡ് 2007 (Release 21) Release date March ’06
 • ഓട്ടോകാഡ് 2008 (Release 22) Release date March ’07
 • ഓട്ടോകാഡ് 2009 (Release 23) Release date March ’08
 • ഓട്ടോകാഡ് 2010 (Release 24) Release date March ’09
 • ഓട്ടോകാഡ് 2011 (Release 25) Release date March ’10
 • ഓട്ടോകാഡ് 2012 (Release 26) Release date March ’11
 • ഓട്ടോകാഡ് 2013 (Release 27) Release date March ’12
 • ഓട്ടോകാഡ് 2014 (Release 28) Release date March ’13
 • ഓട്ടോകാഡ് 2015 (Release 29) Release date March ’14
 • ഓട്ടോകാഡ് 2016 (Release 30) Release date March ’15
 • ഓട്ടോകാഡ് 2017 21.0 (Release 31) Release date March 2016
 • ഓട്ടോകാഡ് 2018 22.0 (Release 32) Release date March 2017
 • ഓട്ടോകാഡ് 2019 23.0 (Release 33) Release date March 2018

പുറമെ നിന്നുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഓട്ടോകാഡ്&oldid=3627178" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്