സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വിഭാഗങ്ങൾ

(Software categories എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

സോഫ്റ്റ്‌വേർ വിവിധ വശങ്ങളാണ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വിഭാഗങ്ങൾ. ആ വിഭാഗങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോഫ്റ്റ്‌വേർ മനസ്സിലാക്കാൻ അവ അനുവദിക്കുന്നു. ഓരോ പാക്കേജിന്റെയും പ്രത്യേകതകൾക്ക് പകരം. വ്യത്യസ്ത തരംതിരിക്കൽ പദ്ധതികൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ വ്യത്യസ്ത വശങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു.

കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ

തിരുത്തുക

പൊതുവായ പ്രവർത്തനം, തരം അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗ മേഖല എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ വിഭാഗങ്ങളായി ഉൾപ്പെടുത്താം. മൂന്ന് വിശാലമായ വർഗ്ഗീകരണങ്ങളുണ്ട്:

  • ടാസ്‌ക്കുകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ പൊതുവായ പദവിയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ. ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വേർ പൊതുവായ ഉദ്ദേശ്യമായിരിക്കാം (വേഡ് പ്രോസസ്സിംഗ്, വെബ് ബ്രൗസറുകൾ മുതലായവ) അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ഉദ്ദേശ്യമുണ്ട് (അക്കൗണ്ടിംഗ്, ട്രക്ക് ഷെഡ്യൂളിംഗ് മുതലായവ). ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വേർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
  • വൈവിധ്യമാർന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറും നെറ്റ്‌വർക്കുകളും ഉൾപ്പെടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പൊതു പദമാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്‌വെയർ.
  • കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം സോഴ്‌സ് കോഡും ലൈബ്രറികളും എക്സിക്യൂട്ടബിൾ റാമുകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനും സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനും കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ, കംപൈലറുകൾ, ലിങ്കർ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു (ഈ മൂന്ന് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഒന്ന് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ)

പകർപ്പവകാശ നില

തിരുത്തുക

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, പബ്ലിക് ഡൊമെയ്ൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, കോപ്പിലൈഫ്റ്റഡ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, നോൺ‌കോപ്പിലെഫെറ്റഡ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, ലാക്സ് പെർമിസീവ് ലൈസൻസുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വേർ, ജി‌പി‌എൽ പരിരക്ഷിത സോഫ്റ്റ്‌വേർ, ഗ്നു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ഗ്നു പ്രോഗ്രാമുകൾ, ഗ്നു സോഫ്റ്റ്‌വേർ, എഫ്എസ്എഫ്- പകർപ്പവകാശമുള്ള ഗ്നു സോഫ്റ്റ്‌വേർ, സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത സോഫ്റ്റ്‌വേർ, പ്രൊപ്രൈറ്ററി സോഫ്റ്റ്‌വേർ, ഫ്രീവെയർ, ഷെയർവെയർ, സ്വകാര്യ സോഫ്റ്റ്‌വേർ, വാണിജ്യ സോഫ്റ്റ്‌വേർ.[1]

  1. "Categories of Free and Nonfree Software - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)". Gnu.org. 2012-10-18. Retrieved 2012-11-12.