എടക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

(എടക്കാട് ബ്ലോക്ക് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അഞ്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ചേർന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്താണ് എടക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്. ചെമ്പിലോട്‌, കൊളച്ചേരി, കടമ്പൂർ, മുണ്ടേരി, പെരളശ്ശേരി എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളാണ് എടക്കാട് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.[1] [2] ചെമ്പിലോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചാലയിലാണ് ബ്ലോക്ക് ആസ്ഥാനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഈ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ 13 വാർഡുകളാണുള്ളത്.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. http://lsgkerala.in/edakkadblock/
  2. http://kannur.nic.in/panch.htm

പുറമെ നിന്നുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക