ഉള്ളുങ്കൽ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി

കേരളത്തിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി

പ്രതിവർഷം 32 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം Energy Development Company Limited (EDCL) സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിർമിച്ച (Independent) ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ഉള്ളുങ്കൽ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി [1] , [2] , [3].പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ റാന്നിക്കു സമീപം ചിറ്റാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചിറ്റാറിൽ ആണ് പദ്ധതിയിലെ പവർ ഹൗസ് നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതിയിൽ ഒരു തടയണയും ഒരു പവർ ഹൗസും [4] ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഉള്ളുങ്കൽ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി
സ്ഥലംചിറ്റാർ,റാന്നി,പത്തനംതിട്ട ജില്ല, കേരളം,ഇന്ത്യ
നിർദ്ദേശാങ്കം9°20′15.504″N 76°56′48.8904″E / 9.33764000°N 76.946914000°E / 9.33764000; 76.946914000
നിലവിലെ സ്ഥിതിCompleted
നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത്2009
ഉടമസ്ഥതEnergy Development Company Limited (EDCL) , കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്
Power station
TypeSmall Hydro Power Plant (SHEP) Run Of River
Installed capacity7 MW (2 x 3.5 Megawatt - Kaplan -type)
Website
Kerala State Electricity Board , Energy Development Company Limited (EDCL)
പ്രതിവർഷം 32 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ്പദ്ധതിയിലെ ജലസംഭരണികളും അണക്കെട്ടുകളും പവർ ഹൗസുകളും

തിരുത്തുക

1) ഉള്ളുങ്കൽ പവർ ഹൗസ്

1) ഉള്ളുങ്കൽ തടയണ


വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം

തിരുത്തുക

ഉള്ളുങ്കൽ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി പമ്പ നദിയുടെ പോഷക നദിയായ കക്കാടാർ പുഴയിൽ ഒരു ചെറിയ തടയണ നിർമിച്ചു. തടയണയോടു ചേർന്ന് തന്നെ പുഴയിൽ പവർ ഹൌസ് നിർമിച്ചു 3.5 മെഗാവാട്ടിന്റെ 2 ടർബൈനുകൾ (Kaplan -type) ഉപയോഗിച്ച് 7 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു . വാർഷിക ഉൽപ്പാദനം 32 MU ആണ്. 2009 ൽ പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്തു.യൂണിറ്റ് റേറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ദിവസം
യൂണിറ്റ് 1 3.5 MW 2009
യൂണിറ്റ് 2 3.5 MW 2009

കൂടുതൽ കാണുക

തിരുത്തുക


  1. "ULLUNKAL SMALL HYDRO ELECTRIC PROJECT -". www.kseb.in.
  2. "Ullunkal Power House-". www.expert-eyes.org.
  3. "ULLUNKAL SMALL HYDRO ELECTRIC PROJECT -". www.edclgroup.com.
  4. "ULLUNKAL Shep IPP -". wcdm.unfccc.int.