ഉറുമി - 1 ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി

പ്രതിവർഷം 9.72 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ഉറുമി - 1 ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി [1] , [2] , [3].കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൂടരഞ്ഞി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉറുമി എന്ന പ്രദേശത്ത് ആണ് പദ്ധതിയിലെ പവർ ഹൗസ് നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതിയിൽ ഒരു തടയണയും ഒരു പവർ ഹൗസും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഉറുമി - 1 ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി
Urumi 1.jpg
ഉറുമി തടയണ
സ്ഥലംഉറുമി ,കൂടരഞ്ഞി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്,കോഴിക്കോട് ജില്ല, കേരളം,ഇന്ത്യ Flag of India.svg
നിർദ്ദേശാങ്കം11°22′22″N 76°3′32″E / 11.37278°N 76.05889°E / 11.37278; 76.05889
നിലവിലെ സ്ഥിതിCompleted
നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത്004 ജനുവരി 25
ഉടമസ്ഥതകേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്
Power station
TypeSmall Hydro Power Plant (SHEP) Run Of River
Installed capacity3.75 MW (3 x 1.25 Megawatt - Francis -type)
Website
Kerala State Electricity Board ,
പ്രതിവർഷം 9.72 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ്

പദ്ധതിയിലെ ജലസംഭരണികളും അണക്കെട്ടുകളും പവർ ഹൗസുകളുംതിരുത്തുക

  • 1) ഉറുമി - 1 പവർ ഹൗസ്
  • 1) ഉറുമി - 1 തടയണ

വൈദ്യുതി ഉത്പാദനംതിരുത്തുക

ഉറുമി -1 ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഇരുവഴഞ്ഞി പുഴയിൽ ഒരു ചെറിയ തടയണ നിർമിച്ചു.വെള്ളം തുരങ്കം വഴി പവർ ഹൗസിനു മുകൾ ഭാഗത്തു എത്തിച്ചു പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പ് വഴി വെള്ളം എത്തിച്ചു 1.25 മെഗാവാട്ടിന്റെ 3 ടർബൈനുകൾ (Francis -type) ഉപയോഗിച്ച് 3.75 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. വാർഷിക ഉൽപ്പാദനം 9.03 MU ആണ്. 2004 ജനുവരി 25 ന് പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. പവർ ഹൗസിനോട് ചേർന്ന് തടയണ കെട്ടി വെള്ളം കനൽ വഴി പവർ ഹൗസിനു മുകൾ ഭാഗത്തു എത്തിച്ചു പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പ് വഴി വെള്ളം എത്തിച്ചു ഉറുമി - 2 പദ്ധതിയിൽ വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്.

യൂണിറ്റ് റേറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ദിവസം
യൂണിറ്റ് 1 1.25 MW 25.01.2004
യൂണിറ്റ് 2 1.25 MW 25.01.2004
യൂണിറ്റ് 3 1.25 MW 25.01.2004

കൂടുതൽ കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. "URUMI -I SMALL HYDRO ELECTRIC PROJECT -". www.kseb.in.
  2. "URUMI - 1 Power House-". www.expert-eyes.org.
  3. "URUMI -I SMALL HYDRO ELECTRIC PROJECT -". www.ahec.org.in.