നിലവിലെ തീയതിയും സമയവും, 19 ജൂൺ, 2024 Time:11:39 Pocket_watch_gold


.

ഈ ഉപയോക്താവ് ലേഖന രക്ഷാസംഘത്തിൽ ഭാഗമായി ലേഖനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു .

ഈ ഉപയോക്താവ് ട്വിങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് തിരുത്തുന്നു.
ഈ ഉപയോക്താവ്‌ ഹോട്ട്ക്യാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തിരുത്തുന്നു‌.
ഈ ഉപയോക്താവ് #100 വിക്കി-ദിവസങ്ങൾ എന്ന വെല്ലുവിളിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

പ്രോത്സാഹനം നൽകൂ💖

തിരുത്തുക
  നവാഗത താരകം
 Y ഇനിയും ആത്മ വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവുക 

ജോർജ് കൈവേലി (സംവാദം) 01:05, 24 ജൂൺ 2022 (UTC)  എന്റെയും ഒരു ഒപ്പ് KLGuy765 (സംവാദം) 11:33, 27 ജൂൺ 2022 (UTC)

ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ

തിരുത്തുക

ഇത് 'ലേഖനം' അല്ല!!

തിരുത്തുക
ഇത് ഒരു വിക്കിപീഡിയ ഉപയോക്താവിന്റെ താളാണ്.

വിക്കിപീഡിയയിൽ അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും വെബ് സൈറ്റിൽ താങ്കൾ ഈ താൾ കാണാൻ ഇടവരുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മിറർ സൈറ്റായിരിക്കാം കാണുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഈ താൾ പുതുക്കിയതാവണമെന്നില്ല, വിക്കിപീഡിയയോട് അല്ലാതെ ഈ ഉപയോക്താവിന്റെ താളിനു മറ്റ് സൈറ്റുകളുമായി യാതൊരു വിധമായ ബന്ധവുമില്ല. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉപയോക്തൃതാൾ താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. http://ml.wikipedia.org/wiki/ഉപയോക്താവ്:Wikiking666.

 
Wikimedia Foundation
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Wikiking666&oldid=3772135" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്