ഈശാനമംഗലം ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം

പരശുരാമനാൽ പ്രതിഷ്ഠിതമായെന്നു വിശ്വസിച്ചുവരുന്ന ഒരു പുരാതന ക്ഷേത്രമാണ് ഈശാനമംഗലം ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്കിൽ ചേലേരി വില്ലേജിൽ ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഈശാനമംഗലം, ഐതിഹ്യങ്ങളനുസരിച്ച് പരശുരാമൻ സൃഷ്ടിച്ച അറുപത്തിനാല് ബ്രാഹ്മണ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്[1].

അവലംബം തിരുത്തുക