സിക്കിം ഡമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട്

(Sikkim Democratic Front എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)


സിക്കിമിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അംഗീകൃത സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിയാണ് സിക്കിം ഡമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് (SDF).പവൻ കുമാർ ചമ്ലിങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 1993ലാണ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചത്.1994ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിക്കിം സംഗ്രാം പരിഷദിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി പവൻ കുമാർ ചമ്ലിങ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി. തുടർന്ന് നടന്ന എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളീലും സിക്കിം ഡമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് തന്നെയാണ് അധികാരത്തിൽ വന്നത്.2009ൽ 32ൽ 32ഉം സീറ്റ് നേടി പരിപൂർണജയമായിരുന്നു.

Sikkim Democratic Front
सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चा
സിക്കിം ഡമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട്
ചെയർപെഴ്സൺപവൻ കുമാർ ചമ്ലിങ്
Lok Sabha leaderPrem Das Rai
Rajya Sabha leaderHishey Lachungpa
രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്1993
തലസ്ഥാനംGangtok, സിക്കി
IdeologyDemocratic socialism
Allianceദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം
Seats in Lok Sabha
1 / 545
Seats in Rajya Sabha
1 / 245
Seats in 
21 / 32
Website
http://sikkimdemocraticfront.org

2016ൽ സിക്കിം ഡമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് ബി.ജെ.പിയുടെ നോതൃത്വത്തിൽ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യംമയി സഖൃം ഉണ്ടക്കി.