സലമാണ്ടർ

(Salamander എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഉരഗങ്ങളോട് രൂപ സാദൃശ്യം ഉള്ള ഒരു കൂട്ടം ഉഭയജീവികളാണ് സലമാണ്ടരുകൾ. 655 ൽ പരം സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ട് ഇവയിൽ. ചില സ്പീഷീസുകൾ ജീവിതചക്രത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗവും ജലത്തിൽ ആണ് കഴിയുന്നത്‌ . എന്നാൽ മറ്റു ചിലവ ഇടയ്ക്കിടെ ജലാശയങ്ങളിൽ വന്ന് പോകുന്നവ ആണ്. എന്നാൽ പ്രായപൂർത്തി ആയ ശേഷം കരയിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന സലമാണ്ടരുകളും ഉണ്ട്.

സലമാണ്ടർ
Temporal range: Middle Jurassic-Recent, 164–0 Ma
Spotted salamander, Ambystoma maculatum
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം e
Domain: Eukaryota
കിങ്ഡം: Animalia
Phylum: കോർഡേറ്റ
Class: Amphibia
Superorder: Batrachia
Order: Caudata
Scopoli, 1777
Suborders

Cryptobranchoidea
Salamandroidea
Sirenoidea

Native distribution of salamanders (in green)

പരിപാലനം

തിരുത്തുക

ഇന്ന് ലോകമൊട്ടുക്കും ഇവയിൽ മിക്കവയും വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുക്കയാണ്. പ്രധാന കാരണങ്ങൾ Chytridiomycosis എന്ന ഉഭയജീവികളെ ബാധിക്കുന്ന ഫംഗസ് രോഗം , വനനശീകരണം , കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എന്നിവ ആണ്.

വിവിധ തരം സലമാണ്ടരുകൾ

തിരുത്തുക

പത്ത് കുടുംബത്തിൽ പെട്ട സലമാണ്ടാരുകളെ ഉദാഹരണ സഹിതം താഴെ കാണാം.[1]

Cryptobranchoidea (Giant salamanders)
Family Common names Example species

Example image

Cryptobranchidae Giant salamanders Hellbender (Cryptobranchus alleganiensis)  
Hynobiidae Asiatic salamanders Hida salamander (Hynobius kimurae)  
Salamandroidea (Advanced salamanders)
Ambystomatidae Mole salamanders Marbled salamander (Ambystoma opacum)  
Amphiumidae Amphiumas or Congo eels Two-toed amphiuma (Amphiuma means)  
Dicamptodontidae Pacific giant salamanders Pacific giant salamander (Dicamptodon tenebrosus)  
Plethodontidae Lungless salamanders Red back salamander (Plethodon cinereus)  
Proteidae Mudpuppies and olms Olm (Proteus anguinus)  
Rhyacotritonidae Torrent salamanders Southern torrent salamander (Rhyacotriton variegatus)  
Salamandridae Newts and true salamanders Alpine newt (Triturus alpestris)  
Sirenoidea (Sirens)
Sirenidae Sirens Greater siren (Siren lacertina)  
  1. Larson, A.; Dimmick, W. (1993). "Phylogenetic relationships of the salamander families: an analysis of the congruence among morphological and molecular characters". Herpetological Monographs. 7 (7): 77–93. doi:10.2307/1466953. JSTOR 1466953.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സലമാണ്ടർ&oldid=2415281" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്