മെട്രിക് അളവുകൾ

(Metric system എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

നീളവും ഭാരവും സമയവും അളക്കാൻ ലോകവ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏകകങ്ങളാണ്‌ മെട്രിക് അളവുകൾ‍. നീളത്തിന് മീറ്ററും സമയത്തിന് സെക്കന്റും ഭാരത്തിന് കിലോഗ്രാമും ആണ്‌ ഈ ഏകകങ്ങൾ. പത്തിന്റെ ഗുണിതങ്ങളായാണ്‌ നീളത്തിന്റേയും തൂക്കത്തിന്റേയും ഏകകങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. സമയത്തിന്റേത് അറുപതിന്റെ ഗുണിതങ്ങളായി മുകളിലോട്ടും പത്തിന്റെ ഗുണിതങ്ങളായി താഴോട്ടും വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ

തിരുത്തുക

ഇന്ത്യയിൽ മെട്രിക് അളവുകൾ പ്രാബല്യത്തിലാകാൻ തുടങ്ങുന്നത് 1957 ഏപ്രിൽ 1 മുതലാണ്‌. അടുത്ത അഞ്ചുവർഷകാലത്ത് മെട്രിക് അളവുകളും ബ്രിട്ടീഷ് അളവുകളും പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. 1962 ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ മെട്രിക് അളവുകൾ പൂർണമായും ഇവിടെ നിലവിൽ വന്നു.[1] അന്നു മുതൽ മറ്റു അളവുകൾക്കൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിയമസാധുതയില്ല. അതിനു മുമ്പു നിയമസാധുതയുണ്ടായിരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് അളവുതൂക്കങ്ങൾക്കായിരുന്നു.

ആധാരങ്ങൾ

തിരുത്തുക

പട്ടികകൾ

തിരുത്തുക

പത്തിന്റെ ഗുണിതങ്ങളെ ധ്വനിപ്പിക്കാൻ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതത് സൂചകങ്ങൾ കൂടി മുമ്പേ ചേർത്ത് ഏകകങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടുവരുന്നു. ഉദാ:- മില്ലിമീറ്റ്ർ, കിലോഗ്രാം

മെഗാ = 10 6

കിലോ = 10 3

ഹെൿറ്റോ = 10 2

ഡെക്കാ ‌= 10 1

ഡെസി = 10 -1

സെന്റി = 10 -2

മില്ലി = 10 -3

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Metrication_in_India
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മെട്രിക്_അളവുകൾ&oldid=3419872" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്