സെറാപോഡ

(Cerapoda എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഒരിനിതിശ്ച്യൻ ദിനോസരുകളിലെ ഒരു ജീവശാഘയാണ് സെറാപോഡ ("സെറാറ്റൊപ്സിയനുകളൂം ഓർനിത്രൊപോഡുകളൂം") .

സെറാപോഡാ
സെറാപോഡ് ദിനോസറുകളൂടെ തലയോട്ടികൾ
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം e
Kingdom: ജന്തുലോകം
Phylum: Chordata
Clade: Dinosauria
Order: Ornithischia
Clade: Neornithischia
Clade: Cerapoda
Sereno, 1986
Subgroups


Cerapoda

Ornithopoda

Marginocephalia

Pachycephalosauria

സെറാടോപ്‌സിയാ


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സെറാപോഡ&oldid=2556462" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്