പ്രതിദ്രവ്യം

(Antimatter എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

പ്രതിദ്രവ്യം

Annihilation

കണികാഭൗതികത്തിൽ ദ്രവ്യത്തിന്റെ (മാറ്റർ) എതിർ പദാർത്ഥമായി കാണുന്ന വസ്തുവാണ് പ്രതിദ്രവ്യം അഥവാ ആന്റിമാറ്റർ (Antimatter). മാറ്ററിൽ എപ്രകാരമാണോ കണികകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്രകാരം ആന്റിമാറ്ററിൽ വിപരീതകണികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി ഇലക്ട്രോണും (e+ പ്രോട്ടോണും ചേർന്ന് സാധാരണ ഹൈഡ്രജൻ കണിക ഉണ്ടാകുന്നതു പോലെ പോസിട്രോണും (ഇലക്ട്രോണിന്റെ പ്രതികണിക അഥവാ e+) ആന്റിപ്രോട്ടോണും (p-) ചേർന്ന് ഒരു ആന്റി ഹൈഡ്രജൻ കണിക രൂപീകൃതമാകുന്നു. കണികകളും എതിർകണികകളും പ്രവർത്തിച്ച് കനത്ത ഊർജ്ജനിലയിലുള്ള ഫോട്ടോണുകൾ (ഗാമാ കണങ്ങൾ) അല്ലെങ്കിൽ കണികാ-പ്രതികണികാ ജോടികൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതു പോലെ മാറ്ററും ആന്റിമാറ്ററും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ രണ്ടിന്റേയും ഉന്മൂലനം (Annihilation) സംഭവിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി വൻ സ്ഫോടനവും നടക്കും [1]

മാറ്റർ-ആന്റിമാറ്റർ സംഘട്ടനത്തിൽ അവയുടെ മാസ്സ് പൂർണ്ണമായും ഊർജ്ജമായി മാറുന്നു. ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഹാനികരമായ വികിരണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാവിയിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ഊർജ സ്രോതസ്സാകും ആന്റിമാറ്റർ റിയാക്ടറുകൾ.

പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യദൃശ്യമായ ഭൂരിഭാഗവും മാറ്ററും ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ ആന്റിമാറ്ററും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇവയുടെ ഈ തുലനാവസ്ഥ (ബെർയോൺ പ്രതിസമത) ഭൗതികത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. മാറ്റർ-ആന്റിമാറ്റർ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഫോട്ടോൺ വികിരണത്തോടൊപ്പം ശിഷ്ടപിണ്ഡം (Rest Mass) ഗതികോർജ്ജമായി മാറ്റപ്പെടുന്നു. ഏകകം പ്രതിയുള്ള ഊർജ്ജവികിരണം (9×1016 ജൂൾ/കി.ഗ്രാം) രാസോർജ്ജത്തേക്കാൾ പത്ത് മടങ്ങും, ഇന്ന് അണുഭേദനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പരമാണു സ്ഥിതികോർജ്ജത്തേക്കാൾ (പ്രതി അണുമർമ്മത്തിൽ 200 MeV അഥവാ 8×1013 ജൂൾ/കി.ഗ്രാം) മൂന്ന് മടങ്ങും, അണുസംയോജനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ്ജത്തേക്കാൾ(ഏകദേശം 6.3×1014 ജൂൾ/കി.ഗ്രാം പ്രോട്ടോൺ-പ്രോട്ടോൺ കണ്ണിക്ക്) രണ്ട് മടങ്ങും വലുതാണ്. ഒരു കിലോഗ്രാം മാറ്റർ ഒരു കിലോഗ്രാം ആന്റിമാറ്ററുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഏകദേശം 1.8×1017 ജൂൾ(180 പെറ്റാജൂൾ) അഥവാ ഏകദേശം 43 മെഗാടൺ ടി. എൻ. ടി ഊർജ്ജം (ഊർജ്ജ-പിണ്ഡ സമാനതയനുസരിച്ച്, E = mc2) ഉത്സർജ്ജിക്കുന്നു.

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. http://news.discovery.com/space/pamela-spots-a-smidgen-of-antimatter-110811.html
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രതിദ്രവ്യം&oldid=3563066" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്