അലോയിസ് ഫ്രെഡറിക്ക് റോഗൻഹോഫർ

(Alois Friedrich Rogenhofer എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

അലോയിസ് ഫ്രെഡറിക്ക് റോഗൻഹോഫർ - Alois Friedrich Rogenhofer (22 ഡിസംബർ 1831, വിയന്ന – 15 ജനുവരി 1897, വിയന്ന) ഒരു ഓസ്ട്രിയൻ പ്രാണിപഠനശാജ്ഞൻ ആയിരുന്നു. വിയന്നയിലെ നേച്ചർഹിസ്റ്റോറിക്സ് മ്യൂസിയത്തിന്റെ പരിപാലകനായിരുന്ന അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള ശലഭങ്ങളുടെ ആദ്യ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരുന്നു. ശലഭങ്ങളും കടന്നലുകളുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രീയ വിഷയങ്ങൾ.

കൃതികൾ തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

  • Anon. 1897 [Rogenhofer, A. F.]: Entomologist's Monthly Magazine (3) 33:108

പുറം കണ്ണികൾ തിരുത്തുക