സർവ്വകലാശാല

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അക്കാദമിക സ്ഥാപനം


ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, ഗവേഷണം മുതലായ മേഖലകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ്‌ സർവകലാശാല (ആംഗലേയം: University). വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ബിരുദം നൽകുന്ന അക്കാദമിക് സ്ഥാപനമാണിത്. Universitas എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണു University എന്ന പദത്ത്റ്റിന്റെ നിഷ്പത്തി. ഗുരുക്കന്മാരുടെയും പണ്ഡിതരുടെയും സമൂഹം എന്നാണ് ഇതിനർഥം.

കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകൾ

തിരുത്തുക

കേരള സർവ്വകലാശാല

തിരുത്തുക
പ്രധാന ലേഖനം: കേരള സർവകലാശാല

തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല എന്നായിരുന്നു ആദ്യനാമം. 1937ൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ചാൻസലർ. 1957ലാണ് കേരള സർവകലാശാല എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത്.

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല

തിരുത്തുക

1968ൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തേഞ്ഞിപ്പലത്താണ് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല കാമ്പസ്.

കൊച്ചിൻ യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആന്റ് ടെക്‌നോളജി

തിരുത്തുക

1971ൽ കൊച്ചി ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. മൂന്നു കാമ്പസുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം കൊച്ചിയിലും ഒരെണ്ണം കുട്ടനാട്ടിലുമാണ്. യൂനിവേർസിറ്റി ഓഫ് കൊച്ചിൻ എന്നായിരുന്നു ഈ സർവ്വകലാശാല ആദ്യം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ബിരുദാനന്തരബിരുദ പഠനത്തിനു മാത്രമായി ഒരു സർവകലാശാല എന്ന കേരള നിയമസഭയുടെ തീരുമാനമാണ് 1971-ൽ ഈ സർവകലാശാലയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. 1986-ൽ ഈ സർവകലാശാലയെ കൊച്ചിൻ യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആന്റ് ടെക്‌നോളജി എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു.

മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല

തിരുത്തുക

1983ൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. കോട്ടയത്തുനിന്ന് 13 കി.മീ. ദൂരെയുള്ള പ്രിയദർശിനി ഹിൽസിൽ ആണ് കാമ്പസ്.

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല

തിരുത്തുക

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല 1971ൽ നിലവിൽ വന്നു. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വെള്ളാനിക്കരയിലാണ് ആസ്ഥാനം.

കണ്ണൂർ സർവകലാശാല

തിരുത്തുക
പ്രധാന ലേഖനം: കണ്ണൂർ സർവകലാശാല

ഉത്തരമലബാർ മേഖലയിലെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വികാസത്തിന് പ്രാമുഖ്യം ​നൽകി കൊണ്ട് 1995-ൽ "മലബാർ സർവകലാശാല" എന്ന പേരിൽ ഗവർണർ വിജ്ഞാപനം ​ചെയ്ത്, പിന്നീട് "കണ്ണൂർ സർവകലാശാല എന്ന നാമത്തിൽ 1996-ൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മാങ്ങാട്ട്പറമ്പാണ് (കന്യാകുമാരി - പൻവേൽ(NH-66) ദേശീയപാതയ്ക്ക് സമീപം)സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം​. കണ്ണൂർ - കാസർഗോഡ് റവന്യൂജില്ലകളും വയനാട് ജില്ലയിലെ മാനന്തവാടി താലൂക്കും കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ അധികാരപരിധിയിൽ പെടുന്നു. തലശ്ശേരി, പയ്യന്നൂർ, നീലേശ്വരം​, മാനന്തവാടി, കാസർഗോഡ്, മാങ്ങാട്ട്പറമ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സർവകലാശാല ക്യാമ്പസ് സൌകര്യം ​ഉണ്ട്.

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല

തിരുത്തുക

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കാലടിയിൽ 1993ൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. സർവകലാശാലയുടെ അധികാരപരിധി കേരളം മുഴുവനുമുണ്ട്.

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി

തിരുത്തുക

കോഴിക്കോട്ടെ ചാത്തമംഗലമാണ് ആസ്ഥാനം. സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ കല്പിത സർവകലാശാലയാണിത്. 1961ല് ആർ.ഇ.സി എന്ന പേരിൽ നിലവിൽ വന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിന് 2003ലാണ് എൻ.ഐ.ടി. പദവി ലഭ്യമായത്.

കേരളകലാമണ്ഡലം

തിരുത്തുക

1930ൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് ചെറുതുരുത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കലാപഠനവും അക്കാദമിക് പഠനവും നടത്തുന്ന കലാമണ്ഡലത്തിന് കല്പിത സർവകലാശാലയുടെ പദവിയുമുണ്ട്.

നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ്

തിരുത്തുക

പ്രധാന ലേഖനം : നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ്

കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വാശ്രയസർവകലാശാലയാണിത്. 2005ല് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ആസ്ഥാനം കൊച്ചിയിലെ കലൂരിലാണ്.

ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

തിരുത്തുക

1974ൽ സ്ഥാപിതം. കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരമാണ് ആസ്ഥാനം. സർവകലാശാലയ്ക്കു സമാനമായ പദവി ഇതിനുണ്ട്.

കേരള വെറ്ററിനറി ആന്റ് അനിമൽ സയൻസ് സർവകലാശാല

തിരുത്തുക

കേരള സർക്കാറിന് കീഴിൽ 2010 ൽ ആരംഭിച്ച സർവ്വകലാശാലയാണു കേരള വെറ്ററിനറി ആന്റ് അനിമൽ സയൻസ് സർവകലാശാല. കേരളത്തിൽ 20 സ്ഥാപനങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.[1]

കേരള ഫിഷറീസ് സമുദ്രപഠന സർവകലാശാല (കുഫോസ്)

തിരുത്തുക

കേരള ഫിഷറീസ് സമുദ്രപഠന സർവകലാശാല (കുഫോസ്) 2010 നവംബർ 20 ന് തുടങ്ങിയ ഒരു ഓട്ടോണോമസ് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ആണ്. രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഫിഷറീസ് സർവകലാശാലയാണിത്‌. കൊച്ചിയിലെ പനങ്ങാട് എന്ന സ്ഥലത്താണ് കുഫോസിൻറെ ആസ്ഥാനം. ഫിഷറീസ്, സമുദ്ര ശാസ്ത്രം, തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നു. 75 ഏക്കർ ഉള്ള കാമ്പസ് ആണ് പനങ്ങാടുള്ളത്. പുതുവയ്പ്പിൽ 50 ഏക്കർ, തിരുവല്ലം, വിഴിഞ്ഞം എന്നിവിടങ്ങളിൽ 10 ഏക്കറും സ്വന്തമായുണ്ട്.[2]

വെബ് വിലാസം: http://kufos.ac.in/

കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ്

തിരുത്തുക

കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ് (കുഹാസ്) 2010-ൽ 'കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ് ആക്റ്റ് 2010' മൂലം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സർവ്വകലാശാല ആണ്. അലോപ്പതി, ഹോമിയോപ്പതി, ആയുർവേദം, സിദ്ധ, യോഗ, പ്രകൃതി ചികിത്സ, യുനാനി, തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ചിട്ടയായ പഠനം, പരിശീലനം, ഗവേഷണം എന്നിവ ഉറപ്പു വരുത്താൻ വേണ്ടി സ്ഥാപിതമായി. തൃശ്ശൂരിൽ ആണ് ആസ്ഥാനം. ഇത് വരെ 249 കോളേജുകൾ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്[3].

  1. http://www.kvasu.ac.in/
  2. "Kerala University of Fisheries and Ocean Studies (KUFOS)".
  3. "The Kerala University of Health Sciences (KUHS)".
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സർവ്വകലാശാല&oldid=3204150" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്