ഗുരുനാനാക്കും മറ്റു 9 ഗുരുക്കന്മാരും, Bhai Puran Singh

1469-ൽ ഗുരു നാനാക്കിൽ തുടങ്ങി നൂറ്റാണ്ടുകളായി തുടർന്നു വരുന്ന സിഖ് മതത്തിലെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ പരമ്പരയെയാണ് സിഖ് ഗുരുക്കന്മാർ എന്നതു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.[1] ആദ്യ ഗുരു നാനാക്കിൽ തുടങ്ങി ഗുരു ഗോബിന്ദ് സിങ് ജീ വരെയുള്ള മനുഷ്യരായ ഗുരുക്കന്മാരും, വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ആയ ഗുരു ഗ്രന്ഥസാഹിബിനെ പതിനൊന്നാം ഗുരുവായി അവരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ഗുരു പരമ്പര അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഗുരുക്കന്മാരുടെ പട്ടികതിരുത്തുക

പതിനൊന്ന് ഗുരുക്കന്മാരുടെ പേരും അവരുടെ കാലഘട്ടവും വിവരണവും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. [2]

# Name Date of birth Guruship on Date of death Age at death Major Life highlights Father Mother
1 Guru Nanak 15 April 1469 -- 22 September 1539 69 * Founded Sikhism * Spiritual revelations registered as 974 hymns in Guru Granth Sahib * Rejected the authority of the Vedas * Preached the new idea of God as (Supreme, Universal, All-powerful and truthful, Formless, Fearless, Without Hate, Self-existent, Ever-lasting creator of all things, The eternal and absolute truth) * Attacked the citadel of the Hindu caste system, promoting equality of all * Emphasized the equality of women *Rejected the path of renunciation; emphasized leading a householder's life * Condemned the theocracy of Mughal emperor Babar * Started the institution of Guru ka Langar * Undertook 4 major journeys, travelling far and wide (including visits to Haridwar, Varanasi, Tibet, Srinagar, Lahore, Mecca, Medina, Baghdad, Syria, Turkey, Kabul, Kandhar, etc.) * Died of natural causes Mehta Kalu Mata Tripta
2 Guru Angad 31 March 1504 7 September 1539 29 March 1552 48 * Spiritual revelations registered as 63 Saloks (stanzas) in Guru Granth Sahib * Established new religious institutions to strengthen the base of Sikhism * Standardized and popularized the Gurumukhi Script* Opened many new schools * Started the tradition of Mall Akhara for physical as well as spiritual development * Popularized and expanded the institution of Guru ka Langar * Died of natural causes Baba Pheru Mata Ramo
3 Guru Amar Das 5 May 1479 26 March 1552 1 September 1574 95 * 869 verses including Anand Sahib in the Guru Granth Sahib * Established Manji & Piri system of religious missions for men and women respectively * Strengthened the Langar community kitchen system * Preached against the Hindu society's Sati system (burning alive of a wife at the pyre of her deceased husband), advocated widow-remarriage; Asked the women to discard "Purdah" (veil worn by Muslim women). * Asked Akbar to remove the toll-tax (pilgrim's tax) for non-Muslims while crossing Yamuna and Ganges Rivers * Died of natural causes Tej Bhan Bhalla Bakht Kaur
4 Guru Ram Das 24 September 1534 1 September 1574 1 September 1581 46 * 638 hymns in 30 ragas in the Guru Granth Sahib, which include 246 Padei, 138 Saloks, 31 Ashtpadis and 8 Vars * Composed the four Lawans (stanzas) of the Anand Karaj, a distinct marriage code for Sikhs separate from the orthodox and traditional Hindu Vedi system* Laid the foundation stone of Chak Ramdas or Ramdas Pur, now called Amritsar * Strongly decried superstitions, caste system and pilgrimages *Died of natural causes Baba Hari Das Mata Daya Vati
5 Guru Arjan 15 April 1563 1 September 1581 30 May 1606 43 * Compiled the Guru Granth Sahib, and installed it at Sri Harmandir Sahib on Bhadon Sudi 1st Samvat 1661 (August/September 1604), A landmark event in Sikh history* Contributed about 2000 verses to the Guru Granth Sahib * Founded the town of Tarn Taran Sahib near Goindwal Sahib * Built a house for Lepers. * Was tortured and executed on the orders of the Mughal Emperor Jahangir * Hailed as the first martyr of Sikh religion, and as Shaheedan-de-Sartaj (The crown of martyrs) Rām Dās Mata Bhani
6 Guru Har Gobind 19 June 1595 25 May 1606 28 February 1644 48 * Instituted the practice of maintaining armed legion of Sikh warrior-saints * Waged wars against rulers Jahangir and Shah Jahan * Died of natural causes Arjun Dēv Mata Ganga
7 Guru Har Rai 16 January 1630 3 March 1644 6 October 1661 31 * Sheltered Dara Shikoh; persecuted by Aurangzeb who framed charges of anti-Islamic blasphemy against Guru Ji and Sikh verses of Guru Granth Sahib * Died of natural causes Baba Gurditta Mata Nihal Kaur
8 Guru Har Krishan 7 July 1656 6 October 1661 30 March 1664 7 * Forcibly summoned to Delhi (the imperial capital of Aurangzeb) under framed charges * Died of the age of 8 due to smallpox, which he contracted while healing the sick people during an epidemic. Hari Rā'i Mata Krishan Kaur
9 Guru Tegh Bahadur 1 April 1621 20 March 1665 11 November 1675 54 * Opposed the forced conversions of the Hindu Kashmiri Pandits by Muslims * Was consequently persecuted, imprisoned, tortured and executed under the orders of the Mughal emperor Aurangzeb. Contributed many hymns (Shlokas) to Guru Granth Sahib * Spread Sikhism far and wide to Bihar and Assam * Hari Gōbind Mata Nanki
10 Guru Gobind Singh 22 December 1666 11 November 1675 7 October 1708 41 * Founded Khalsa in 1699 * Last Sikh Guru in human form * Passed the Guruship of the Sikhs to the Guru Granth Sahib * Died of complications from stab wounds inflicted by Pashtun assassins sent by Mughal governor Wazir Khan Tēġ Bahādur Mata Gujri
11 Guru Granth Sahib n/a 7 October 1708 n/a n/a Final and last, eternal living guru - -


 

 

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Sen, Sailendra (2013). A Textbook of Medieval Indian History. Primus Books. pp. 186–187. ISBN 978-9-38060-734-4.
  2. Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee. "Ten Gurus"

പുറം കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സിഖ്_ഗുരുക്കന്മാർ&oldid=3272677" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്